Aabenraa Kommune

A. P. Møller Fonden bevilger fire millioner kroner til tidlig tysk i Aabenraa, Tønder og Sønderborg

Del

For at styrke tidlig tysk i folkeskolerne i Aabenraa, Tønder og Sønderborg støtter A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fra skoleåret 2019/2020 et fælles treårigt projekt om tidlig tysk i de tre kommuner med fire millioner kroner. I første omgang betyder projektet, at UC Syd skal efteruddanne lærere i de tre kommuner, så deres tyskkundskaber styrkes.

Foto: Aabenraa Kommune/Lasse Hyldager
Foto: Aabenraa Kommune/Lasse Hyldager

A.P. Møller Fonden har givet tilsagn om at støtte et fælles projekt mellem Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner samt UC Syd med fire millioner kroner. Projektet skal videreudvikle de tre kommuners hidtidige indsats i folkeskolen omkring tidlig tysk.

- På vegne af de tre kommuner og UC SYD er vi i Aabenraa Kommune utroligt taknemmelige for, at A.P. Møller Fonden endnu en gang har valgt at støtte vores indsats omkring tidlig tysk. Bevillingen giver mulighed for efteruddannelse af vores tysklærere, så vi kan levere en endnu bedre tidlig tysk indsats til eleverne i skolerne fremadrettet, siger formand for Børne og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen.

Aabenraa Kommune har været hovedansøger på det nye projekt, som er en forlængelse af et netop afsluttet projekt, hvor A. P. Møller Fonden også bevilgede midler til støtte for tidlig tysk i folkeskolen i Aabenraa og Tønder kommuner. Sønderborg Kommune er også en del af det nye projekt, der er navngivet ”Videreudvikling af Tidlig Tysk i grænsekommunerne Aabenraa, Tønder og Sønderborg”. UC SYD er igen samarbejdspartner i forhold til at levere efteruddannelse.

Efteruddannelse til alle tysklærere
Projektet betyder i hovedtræk, at tysklærerne i de tre kommuner over de kommende tre år skal på målrettet efteruddannelse i tyskfaget.

- Når man allerede starter med tysk i 0. klasse, som man gør i Tønder, så betyder det, at børnene kan mere tysk, når de kommer i udskolingen, end hvis de var startet i 5. klasse, som man gør andre steder i landet. Derfor var det vigtigt for os også at sikre efteruddannelse til lærerne i udskolingen, siger Kim Printz Ringbæk, formand for Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune, og henviser til, at det er lærere fra 0. til 9. klasse i de tre kommuner, der vil få efteruddannelse i tyskfaget.

Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune, er glad for at være en del af det nye projekt, og at A. P. Møller Fonden har valgt at bevilge fire millioner kroner til at styrke det tyske sprog:

- Når man vil løfte et fag, så kræver det lærere med specialkompetencer. Derfor er vi meget glade for at kunne sige til forældre, der har børn i skolerne, at de efter projektets gennemførelse næppe kan finde mere kvalificerede tysklærere til at undervise børnene end i Sønderborg, Tønder og Aabenraa, siger Claus Klaris.

Udover efteruddannelse betyder projektet også, at der skal udvikles målrettede lærermidler og evalueringsmateriale til eleverne i de tre kommuner. Tidlig tysk i de tre sønderjyske kommuner er nemlig et pionerprojekt. Derfor findes der heller ikke ret meget undervisningsmateriale til tidlig tysk til børn i de mindre klasser i dag.

UC Syd i Haderslev har været med i tidlig tysk aktiviteterne siden det første projekt i 2015. Professionshøjskolen, der har det som en af sine fornemmeste opgaver at uddanne lærere til folkeskolen, er efterhånden ved at være specialister i at videreuddanne lærere i tidlig tysk.

- Vi har leveret efteruddannelse inden for tidlig tysk siden 2015. Efterhånden betyder det, at vi har opbygget et meget stærkt fagligt miljø omkring tidlig tysk sammen med Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Af hensyn til kultur og fællesskab på tværs af grænsen er vi på den måde med til at styrke livet og mulighederne i det syd og sønderjyske, siger prorektor ved UC Syd, Alexander Christian von Oettingen.

Fakta
De tre kommuner har hver især defineret mål for tidlig tysk indsatsen:

  • Aabenraa Kommune har et mål om, at karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve i tysk mundtlig i 2022 kommer op på et gennemsnit på minimum 7,75.
  • Tønder Kommune har en målsætning om, at elever ved 9. klasses afgangsprøver i 2025 opnår et karaktergennemsnit i faget tysk minimum på niveau med karaktergennemsnittet for engelsk.
  • Det langsigtede effektmål i Sønderborg Kommune er, at eleverne er i stand til at producere længere skriftlige redegørelser, indgå i autentiske samtaler og holde oplæg på et nuanceret sprog om et udvalgt emne. Det er også et effektmål, at et øget antal elever vælger tysk som fortsættersprog på ungdomsuddannelserne.
  • Projektets samlede budget i perioden august 2019 til og med juni 2022 er på 5.648.050 kroner. Heraf støtter A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal projektet med op til 4.010.000 kroner. De resterende 1.638.000 kroner finansieres af Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner ved medgået tid og gennem de indsatser, der i forvejen er iværksat i de tre kommuner i forhold til styrkelse af tidlig tysk.

Kontaktinformation
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen, tlf. 51 31 44 75; e-mail: knc@aabenraa.dk

Formand for Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune, Kim Printz Ringbæk, tlf. 20 58 70 58; e-mail: kpr@toender.dk

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune, Claus Klaris, tlf. 27 90 02 16; e-mail: ckl@sonderborg.dk

Prorektor UC Syd, Alexander Christian von Oettingen, tlf.: 72 66 52 09; e-mail: avoe@ucsyd.dk

Skolechef Aabenraa Kommune, Lars Borst Hansen, tlf. 40 22 53 50; e-mail: labh@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk 

Billeder

Foto: Aabenraa Kommune/Lasse Hyldager
Foto: Aabenraa Kommune/Lasse Hyldager
Download

Information om Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

7376 7676https://www.aabenraa.dk/

BETINGELSER FOR BRUG AF BILLEDMATERIALE:

  • Rettigheden til anvendelse af medfølgende billedmateriale er udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende nyhed og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.
  • Anvendelse skal altid ske med angivelse af hele den oplyste billedbyline.

Følg pressemeddelelser fra Aabenraa Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aabenraa Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum