Novo Nordisk Fonden

59 mio. kroner uddelt til at udbrede fysisk aktivitet og bevægelse blandt børn og unge

Del

Novo Nordisk Fonden har støttet en række projekter, der går nye veje for at få børn og unge fra 10-15 år til at blive mere fysisk aktive.

Hvordan kan e-sport være med til at få flere børn og unge til at bevæge sig mere? Hvordan kan unge frivillige tiltrække andre unge til gadeidræt? Og hvad skal der til for at fremme fysisk aktivitet for børn og unge i udsatte boligområder?

Det vil blive afprøvet og videreudviklet i en række nye projekter, som netop har fået støtte fra Novo Nordisk Fonden. I alt er 59 mio. kroner blevet uddelt til nyskabende initiativer, som skal inspirere børn og unge i aldersgruppen 10-15 år til at være mere fysisk aktive. Det er en vigtig aldersgruppe, hvor der er et stort frafald fra sportsaktiviteter, og derfor er initiativerne målrettet projekter, som kan skabe en appetit på mere bevægelse for aldersgruppen.

”Projekterne rummer en stor spændvidde i forhold til, hvordan man vil skabe engagerende rammer, der kan motivere børn og unge til at synes, at det er sjovt at være fysisk aktive. Det er helt nødvendigt at skabe mere glæde ved fysisk aktivitet, da kun 26% af børn i aldersgruppen ifølge forskningen bevæger sig i tilstrækkelig grad,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens uddelinger til sociale formål.

Blandt projekterne, som har fået støtte, er Screen Free Time with Friends, hvor man vil udvikle en skolebaseret intervention, der giver forældre og børn værktøjer til at begrænse skærmbrug og fremme legeaftaler med venner og samtidig undersøge effekten på børnenes fysiske aktivitet i fritiden. Et andet projekt er Bevægelse for alle, hvor der skal udvikles en kursusmodel til inklusion af udviklingshæmmede børn i idræt. Modellen skal udbredes til 25 skoler. Projektet KreaKtive Unge har også fået støtte til at udvikle et undervisningskoncept sammen med bl.a. de ældste skoleelever og lærere, hvor inddragelsen skal være med til at motivere til mere fysisk aktivitet i skoletiden. Et andet eksempel er projektet On the move, som skal få mere bevægelse ind i børnenes hverdag på asylcentre.

”Det var et stærkt felt af ansøgninger. Vi havde gode diskussioner i komiteen og kom omkring mange målgrupper og aspekter inden for bevægelse, hvilket afspejles meget godt i de projekter, som har fået bevilling. Jeg synes, at det er nogle utrolig kvalificerede projekter, som nu skal til at starte op,” siger Thomas Skovgaard, formand for Novo Nordisk Fondens komite for Børn, Sundhed og Bevægelse samt lektor, centerleder, Ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet .

I alt 14 projekter har fået støtte. Nogle af projekterne er målrettet alle i målgruppen 10-15-årige, mens andre er mere fokuserede på fx børn i udsatte boligområder.

”Vi ved, at der er nogle grupper, der har brug for en særlig indsats. Indsatserne kan få stor betydning for eksempelvis udsatte børn,” siger Hanna Line Jakobsen.

De har fået støtte:

 • KreaKtive Unge – Dansk Skoleidræt, 2.899.372 kr. – Projektet udvikler et undervisningskoncept i samarbejde med udskolingselever, lærere og relevante interessenter med det formål, at eleverne gennem medinddragelse motiveres og engageres til at blive mere fysisk aktive i skoletiden.
 • Nørrebro Uniteds Breddeakademi. Nye muligheder for de børn, der står uden for idrætsforeningernes liv med fysisk aktivitet og bevægelse – Nørrebro United, 1.653.632 kr. – Indsatsen sigter mod at udvikle et idrætstilbud i samarbejde med lokale aktører, der kan rumme og fastholde ikke-idræts- eller foreningsaktive børn i alderen 10–15 år fra socialt udsatte boligområder.
 • Moving Youth – Movement Culture: Udvikling af ny bevægelseskultur i innovativ samskabelse mellem skole, idrætsforening, højskole samt børn og unge – Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg & Bevægelse, 2.989.950 kr. – Projektets formål er at udvikle en overførbar metode til samskabelse og forankring af nye, attraktive og sunde bevægelsesformer på tværs af skole og fritid for børn og unge i alderen 11-15 år på to skoler i et yderområde med socioøkonomiske og sundhedsmæssige udfordringer.
 • Bevægelse for alle – Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15 årige børn i skolen – Videnscenter om handicap, 2.981.500 kr. – Videreudvikling af en eksisterende aktivitetsdatabase til inklusion af børn med særlige behov i fysisk aktivitet i skolen, herunder udvikling af en kursusmodel, som passer ind i skolernes hverdag og virkelighed.
 • Jump4fun – Alle har ret til et aktivt fællesskab – DGI Nordsjælland, 2.908.800 kr. – Udrulning i flere kommuner og foreninger af Jump4fun, et træningstilbud for børn og unge med overvægt eller andre motionshæmmende udfordringer, som siden 2013 har vist sig at være et attraktivt, effektivt og bæredygtigt tilbud til børn.
 • Projekt Aktive Hverdagssteder: Fysisk aktive hverdagssteder i landdistrikterne – Aalborg Kommune, 2.988.000 kr. – Tilbuddene etableres som et partnerskab mellem Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen og lokale aktører, som skal være med til at forankre hverdagsstederne som levende lokalfællesskaber med det formål at udvikle nye metoder til at inddrage idrætsuvante børn i udvikling af nye aktiviteter samt at lave et setup som kan inspirere til at udvikle lignende tilbud andre steder i landet. 
 • Let's Go! – Fredericia Kommune, 3.000.000 kr. – Projekt Let’s Go! vil omfatte to indsatser: 1) Idrætsfestival med skolerne, hvor idrætsforeninger i Fredericia kan præsentere unge på 5. og 6. skoleårgang for idrætsgrene og 2) Et pas til ”Bland Selv Idræt”, som giver gratis adgang til tre forløb hen over et år, hvor den unge sammen med skolekammerater kan blande idrætsaktiviteter i foreningsregi.
 • Assist. En kompleks social intervention til støtte af store børns og unges fysiske aktivitet i almene boligområder – Aalborg Universitet, 2.782.438 kr. – Målet for projektet Assist er at bidrage til sundhedsfremme blandt 10-15-årige i almene boligområder gennem forskningsbaseret udvikling og test af socialt bemyndigende og støttende metoder såsom familiecoaching og samskabelse af socialt inkluderende idræt.
 • ASFALT 2 –  Implementering og evaluering af GAME Community. GAME, Steno Diabetes Center Copenhagen, Syddansk Universitet, 9.963.212 kr.  – Projektet skal fremme fysisk aktivitet og deltagelse i positive idrætsfællesskaber blandt 10-15-årige børn og unge, og særligt piger, i udsatte boligområder og modvirke social ulighed i sundhed. GAME’s metode bygger på en peer-to-peer model, hvor unge frivillige uddannes til at drive gratis gadeidrætstræning. Evalueringen undersøger hvorvidt, hvordan og hvorfor målgruppen tiltrækkes og fastholdes i fysisk aktivitet og positive fællesskaber.   
 • ON THE MOVE – en helhedsorienteret bevægelsesindsats for børn i asylcentre – Røde Kors og Institut for Idræt og Ernæring KU, 5.027.130 kr. – Understøtter fysisk, psykisk og social udvikling samt inklusionsmuligheder hos 10-15-årige børn i Røde Kors’ asylcentre ved at forberede, afprøve, udvikle og konsolidere bevægelse som en helhedsorienteret og systematisk del af børnenes hverdag på tværs af skole, klub og fritid.
 • Digital Universe of Play and Activity for Youth in Hospitals (DUOPLAY) – Righospitalet, 3.567.000 kr. – DUOPLAY er et projekt, der skal hjælpe børn og unge i alderen 10-15 år med at blive mere fysisk aktive under hospitalsophold gennem udvikling af et univers i Augmented Reality (AR). Universet består af en række digitale oplevelser, der kan motivere patienterne til fysisk aktivitet under indlæggelsen.
 • Screen Free Time with Friends: A School-based Extracurricular Intervention in Middle Childhood – Syddansk Universitet, 9.800.997 kr. – Formålet er dels at udvikle en skolebaseret intervention, der giver forældre og børn værktøjer til at begrænse skærmbrug og fremme legeaftaler med venner, og dels at undersøge effekten på børnenes fysiske aktivitet i fritiden.
 • MOVEOUT: a cluster RCT of the efficacy, mechanisms, and mediation of an education outside the classroom intervention on adolescents’ physical activity – Københavns Universitet, 5.355.376 kr. – Vil undersøge virkningen af udeskole, hvor undervisningen flyttes ud i naturen og væk fra klasselokalet, på 4.-9. klasses elevers fysiske aktivitet, samt hvilke pædagogiske elementer i udeskole, der især sikrer fysisk aktivitet.
 • Idrætsforeninger og e-sport i bevægelse med og mod hinanden – fokus på e-sportens potentiale som katalysator for mere bevægelse blandt børn og unge – DIF, 3.296.000 kr. – Formålet er at indsamle viden og på baggrund heraf udvikle funktionelle modeller og redskaber, der kan hjælpe e-sportsforeninger under DIF med at 1) øge antallet af timer med fysisk aktivitet i forbindelse med e-sportstræningen, 2) at bygge naturlige broer mellem e-sportsudøvere og analoge idrætsaktiviteter og 3) nå ud til en gruppe af børn og unge, som kun i begrænset omfang tidligere har haft kontakt til foreningslivet.

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Enzym-pioner skal hjælpe dansk forskning mod toppen8.4.2021 10:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Forskningen i anvendelse af enzymer bliver afgørende for fremtidens udvikling mod bedre sundhed, ernæring og miljø. Nu flytter én af verdens førende forskere på området, den franske professor Bernard Henrissat, med støtte fra Novo Nordisk Fonden, sin forskningsadresse til Danmarks Tekniske Universitet. Her skal han bidrage til at opbygge et internationalt førende forskningscenter inden for enzymforskning og -uddannelse med tæt kontakt til industrien.

Novo Nordisk Fonden støtter nyt stort partnerskab for bedre behandling af mennesker med kroniske sygdomme i kriseramte områder7.4.2021 07:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget 57,5 mio. kr. til en stor fireårig indsats i Libanon, der skal forbedre sundheden for syriske flygtninge og andre sårbare grupper, som lider af kroniske, ikke-smitsomme sygdomme. Projektet kombinerer for første gang kompetencerne hos Røde Kors og World Diabetes Foundation i en fælles indsats.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum