Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

50 mio. kr. skal hjælpe iværksættere godt i gang og fremme vækst og udvikling i hele landet

Del

Med indsatsen ønsker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at skabe gode rammer for iværksættere. Indsatsen skal både hjælpe iværksættere til at komme godt i gang og accelerere deres udvikling. Stærke private aktører, erhvervshusene og lokale erhvervsråd bliver centrale aktører i den nye indsats.

I Viborg skal gode erfaringer med ledige bruges til at få nye iværksættere i gang, og med udgangspunkt i Trekantområdet og Region Sjælland vil eksperter i grøn teknologi hjælpe iværksættere, der har et særligt fokus på grøn omstilling. Og over hele landet skal to ambitiøse iværksætterprogrammer styrke kompetencerne hos nye iværksættere og sikre mere fart og tempo i danske vækstiværksættere.

I alt støttes syv projekter med godt 50 mio. kr. Indsatsen medfinansieres af EU’s Socialfond, og de nye projekter skal supplere de indsatser, der i forvejen er i iværksætterøkosystemerne, herunder den store offentlige indsats i den lokale og tværkommunale erhvervsservice og private iværksættermiljøer.

”I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er vi meget optaget af, at flere iværksættere lykkes. Det betyder, at de skal godt fra start, men også at de skal have gode rammer for at accelerere deres udvikling og skabe vækst i hele landet. Vi skal have et velfungerende og sammenhængende iværksætterøkosystem, der bygger på lokale muligheder og potentialer, og Danmark skal have en stærkere iværksætterkultur med flere, der har kompetencerne og viljen til at starte og skalere deres egen virksomhed. Det vil vi gerne bidrage til med de syv indsatser,” siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Flere iværksættere skal lykkes

Bestyrelsen har valgt at støtte i alt fire projekter under indsatsen, der er målrettet nye iværksættere. Det største støttebeløb i indsatsen for nye iværksættere på op til 13,9 mio. kr. går til projektet IværksætterDanmark, hvor Erhvervshus Hovedstaden i partnerskab med landets øvrige erhvervshuse vil tilbyde iværksættere i hele landet kompetenceforløb, tematiserede og brancherettede forløb og mere intensive netværksforløb.

Projektet suppleres af tre indsatser med et mere afgrænset geografisk og erhvervsmæssigt fokus: Viborgegnens Erhvervsråd får støtte til nystartede iværksættere i et toårigt projekt, der bygger på et tidligere Viborg-projekt med gode resultater. Greater Copenhagen Food Startup i Kødbyen i København får støtte til at fortsætte yderligere to år med et succesrigt forløb for fødevare- og madoplevelsesiværksættere. Og i Nordjylland fortsætter projektet Innovativ Vækst, hvor ledige dimittender kan arbejde med deres forretningsidé.

Erhvervshus Hovedstaden er også operatør på en ny, landsdækkende indsats for vækstiværksættere, der får op til 20,2 mio. kr. i støtte. I et stærkt partnerskab med Accelerace, landets erhvervshuse og Dansk Design Center rettes søgelyset mod iværksættere med særligt skaleringspotentiale, der tidligt i deres udvikling skal have skærpet deres kompetencer.

”Med indsatserne rammer vi både den brede gruppe af nye iværksættere, som har brug for starthjælp, og vi yder samtidig en specifik service til de iværksættere, der har særligt vækstpotentiale. Vi er glade for at bidrage til en forstærket indsats for iværksættere, og med vores mangeårige erfaringer med iværksætterprogrammer kan vi løfte opgaven,” siger Henrik Rasmussen, bestyrelsesformand i Erhvervshus Hovedstaden.

Endelig giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt 8,7 mio. kr. til to initiativer målrettet vækstiværksættere, der arbejder med bæredygtighed, grøn teknologi og digitalisering.

DTU Risø udruller et målrettet accelerationsforløb for vækstiværksættere i Region Sjælland med fokus på bæredygtig industri og digitalisering.

Og Green Tech Center i Vejle skal udrulle sin kompetence inden for bæredygtighed og grøn teknologi til vestdanske iværksættere inden for grøn omstilling.

”Vi kan noget med grøn teknologi i Vejle, og vi glæder os til at sætte vores stærke og hurtigtarbejdende team af specialister i gang med at løfte de vestdanske iværksættere, der har behov for hjælp til markedsadgang,” siger adm. direktør i Green Tech Center Jørgen Andersen.

Fakta om indsatserne

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte oprindelig op til i alt 52,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler til de to indsatser målrettet nye iværksættere og vækstiværksættere. Bestyrelsen har modtaget i alt 15 ansøgninger fra operatører, hvoraf 7 får helt eller delvist tilsagn.

Bestyrelsen har på sit møde den 14. november 2019 besluttet at støtte følgende ansøgere med op til 50,5 mio. kr.:

Rådgivning og vejledning af nye iværksættere:

  • Innovativ Vækst (Erhvervshus Nordjylland)
  • Greater Copenhagen Food Startup (Erhvervshus Hovedstaden)
  • StartUp Viborg – udvikling og styrkelse af iværksætterkultur (Viborgegnens Erhvervsråd)
  • IværksætterDanmark (Erhvervshus Hovedstaden)

Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere:

  • Specialiseret Erhvervsservice for Green Tech-virksomheder (Green Tech Center A/S)
  • Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, erhvervshusene og DDC (Erhvervshus Hovedstaden)
  • Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region Sjælland (Danmarks Tekniske Universitet)

På erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside finder du beskrivelser af iværksætter-projekterne.

Læs mere om midlerne til iværksættere her:

Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere

Rådgivning og vejledning af nye iværksættere

Kontaktinfo

Hvis du vil vide mere om den samlede indsats for iværksætterne, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Susanne Gren Svendsen på 35 29 14 73 eller susssv@erst.dk.

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1717https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Unge med særlige udfordringer skal hjælpes i uddannelse og have et bedre afsæt for job26.11.2019 13:15:43 CETPressemeddelelse

Virksomhederne skriger på arbejdskraft, og samtidig står næsten 70.000 unge på tværs af hele landet uden uddannelse og job. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter nu fire projekter med i alt 36 mio. kr. Midlerne går til håndholdte indsatser, der skal sikre, at unge med særlige udfordringer får en uddannelse. Det skal give unge bedre mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og på sigt imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum