Region Hovedstaden

42 mio. kr. skal sikre hurtigere udredning i Region Hovedstaden

Del

Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen er ikke tilfreds med seneste tal for udredning, men noterer sig, at foreløbige data for næste kvartal viser bedre overholdelse og flere registrerede patienter.

Den seneste opgørelse fra Danske Regioner viser, at udredningsretten i Region Hovedstaden kun bliver overholdt for 46 procent af patienter, der er nyhenvist til hospitalet.

”Det er ikke tilfredsstillende, at syge borgere skal bekymre sig, om hvor vidt de kan få hurtig udredning og behandling. Derfor har vi i regionsrådet afsat 42 mio. kr. til lægesekretærer og til at oprette garantiklinikker, så patienterne hurtigere kan få stillet en diagnose og komme i gang med den nødvendige behandling,” siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Der er sat en række indsatser i gang på hospitalerne for at styrke udredningsretten – de slår ikke igennem for 3. kvartal, men de foreløbige data for 4. kvartal viser bedre overholdelse og flere registrerede patienter.

Hospitalsdirektør Anne Jastrup, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, bekræfter, at det går fremad:
”Vi tager ingen tigerspring, men vi arbejder fokuseret støt og roligt fremad. Når vi kigger ind i næste kvartal, så er der fremgang både for antallet af registrerede og for overholdelsen af udredningsretten.”

Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital oplever den samme udvikling:
”Overholdelsen af udredningsretten har haft en markant nedgang, efter vi indførte Sundhedsplatformen i marts, men hospitalet har siden sommeren haft en stigning i overholdelse med en særlig stigning siden midten af oktober, hvor hospitalet har re-startet driftsmålstyringen med særligt fokus på bl.a. udredningsretten.”

Lægesekretærer og garantiafdelinger

Ud af de 42 mio. kr. skal de 22 mio. kr. gå til at få lægesekretærerne tilbage til noget af det registreringsarbejde, som tager tid fra lægerne. Politikerne har desuden afsat 20 mio. kr. til at øge kapaciteten på udvalgte "garantiafdelinger", så patienterne får mindre ventetid. 

”Vi skal kunne overholde de udrednings- og behandlingsrettigheder, som Folketinget har besluttet. Presset på hospitalerne efter de har taget Sundhedsplatformen i brug viser desværre, at vi på nogle området ikke gør det godt nok. Derfor afsætter vi 20 mio. kr. til udvalgte garantiafdelinger, så de kan sætte ekstra personale ind for at nedbringe ventetider til fx udredning og behandling af nervesygdomme, ultralydsscanning af hjertet og knæoperationer,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hun har også fokus på børnene i psykiatrien, hvor udredningen i 3. kvartal er faldet til 46 procent fra 65 procent kvartallet før.

”Børn - uanset hvilken sygdom de har - skal have hurtig hjælp. Vi kan vi se, at der er sket en stor stigning i antal henviste børn og unge, og selv om børne- og ungdomspsykiatrien har taget 13% flere patienter ind til udredning og behandling i år, har centeret ikke kunnet følge med efterspørgslen. Vi har i år prioriteret 6,6 mio. kroner ekstra til området, men vi er nødt til at se nærmere på, hvordan ventetiderne kan rettes op,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Fakta

  • Alle partier i Region Hovedstaden har valgt at prioritere 42 mio. kroner til at rette op på aktivitet, registrering og udredning på hospitalerne. De seneste forventninger til regionens økonomi blev fremlagt for budgetforligskredsen mandag 27. november, og vil indgå i 4. økonomirapport, som fremlægges for regionsrådet den 19. december.
  • Regionsrådet har besluttet, at der i 2018 skal oprettes garantiafdelinger på seks områder. Garantiafdelingerne har et udvidet ansvar for at levere ekstra kapacitet, så flere patienter kan færdigudredes inden for 30 dage. Der er gode erfaringer med garantiafdelinger i Region Syddanmark, og derfor indføres det i Region Hovedstaden.
  • I budgetforligskredsen for budget 2017 besluttede politikerne i august at bruge i alt 50 mio. kr. på varige kapacitetsudvidelser og pukkelafvikling i 2017.
  • Region Hovedstadens Psykiatri har med første økonomirapport 2017 fået 2,6 mio. kr. til nedbringelse af ventetid for børn og unge med kønsidentitetsproblemer. Derudover er 4 ud af de tidligere omtalte 50 mio. kr. afsat fra kapacitetspuljen øremærket til flere ambulatorier i børne- og ungdomspsykiatrien. I tillæg hertil er der med budget 2018 afsat yderligere 1 mio. kr. til området.
  • Region Hovedstaden kan se, at det antal udredningsforløb, der registreres, ikke afspejler det faktiske antal udredningsforløb. Efter indførelsen af Sundhedsplatformen har der været udfordringer med registrering og indberetning af data. Nøglepersoner på hospitalerne får derfor yderligere vejledning i registrering af udredningsret.
  • Region Hovedstaden har en task force for udredningsret, der koordinerer på tværs af hospitaler og følger udviklingen tæt. Fra voksenpsykiatrien er der gode erfaringer med, at en tæt opfølgning på data og erfaringsudveksling har rykket, så psykiatriske patienter kan tilbydes hurtig og rettidig udredning. Task forcen ser også se på, hvilke initiativer andre regioner har.

Kontakt

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Årets Hovedstadspris: Ny pris hædrer dem, der går forrest i udviklingen af hovedstaden25.1.2019 07:30:16Pressemeddelelse

Region Hovedstaden uddeler i år for første gang Hovedstadsprisen. Prisen gives for en særlig indsats, der har styrket hovedstadsregionen via initiativer eller formidling, der sætter hovedstadsregionen på landkortet. Prisen overrækkes fredag til afgående rektor for IT-Universitetet, Mads Tofte, fordi han har sat digitalisering på dagsordenen og fået flere kvinder til at tage en uddannelse indenfor IT.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum