Professionshøjskolen UCC

4 svar på folkeskolens udfordringer

Del
Et nyt konsortium bestående af de tre professionshøjskoler VIA, Metropol og UCC samt Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ved Århus Universitet peger på fire af folkeskolens udfordringer og inviterer interesserede folkeskoler til konkret samarbejde i et nyt partnerskab om et stort kvalitetsløft af folkeskolen.

Regeringens rejsehold har med sit 360 graders eftersyn udpeget en række problemer og mulige løsninger på folkeskolens udfordringer frem mod 2020. Et nyt konsortium bestående af VIA, Metropol og UCC, samt DPU, fokuserer på fire udfordringer og giver deres bud på en mulig løsning.

De fire uddannelsesinstitutioner uddanner en meget stor del af landets lærere, varetager deres efter - og videreuddannelse i varierede former og samarbejder med kommuner over hele landet om skoleudvikling.

De fire områder, der har særligt behov for at blive udviklet:
• Kvalitetsløft i kernefagene læsning, matematik, engelsk og naturfag
• Bedre klasseledelse ikke mindst med henblik på en bedre inklusion
• Styrkelse af elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer
• Styrkelse af skoleledelse og organisationsudvikling.

Efter- og videreuddannelse on location
De fire institutioner anbefaler, at der satses på efter- og videreuddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere, der har betydning på såvel kort som lang sigt. Derfor skal tiltagene organiseres i en ny ramme i form af partnerskaber med alle centrale aktører. Partnerskaberne skal sammen løfte det fælles ansvar for skolens udvikling og lærernes uddannelse.

Partnerskaberne skal skabe tætte parløb mellem uddannelse og praksis. Vi vil fx understøtte, at de lærere, der får et kompetenceløft via efteruddannelse, kommer til at fungere som ressourcepersoner på deres arbejdsplads.

Partnerskaberne etableres bl.a. gennem aftaler med skoler, som skal være drivkræfter i udviklingen. Professionsløftsskolerne skal indgå i kortere eller længerevarende forsknings- og udviklingsprojekter, hvor de fire områders betydning for lærernes praksis undersøges og udvikles.
Derfor inviterer konsortiet nu interesserede folkeskoler til at melde sig til et projekt, hvor målet er, at 15 folkeskoler udnævnes til professionsløftskoler med virkning fra skoleåret 2011/2012.

Konsortiet vil arbejde for at få tilført midler til arbejdet med professionsløftskolerne som led i opfølgningen på regeringens 360 graders eftersyn af folkeskolen og satser på at kunne udvide engagementet til at omfatte alle landets professionshøjskoler og flere skoler og universiteter.

Mere information:
• Besøg Konsortiets hjemmeside "4 svar på folkeskolens udfordringer" www.4svar.dk
• Vil I være professionsløftskole? Se hvordan: http://www2.viauc.dk/projekter/4svar/Professionsl%C3%B8ftskoler/Sider/Professionsl%C3%B8ftskoler.aspx

Kontakt:
• Rektor Laust Joen Jakobsen, Professionshøjskolen UCC, tlf. 41 89 70 07, ljj@ucc.dk
• Dekan Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet, tlf.: 27 84 40 05, lq@dpu.dk,
• Rektor Stefan Hermann, Professionshøjskolen Metropol, tlf.: 26 13 73 97, sthe@phmetropol.dk
• Rektor Harald Mikkelsen, Professionshøjskolen VIA UC, tlf.: 87 55 10 01, hm@viauc.dk

Information om Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC
Buddinge Hovedgade 80
2860 Søborg

3586 8510http://ucc.dk

Følg pressemeddelelser fra Professionshøjskolen UCC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Professionshøjskolen UCC