3F

3F: Taxiudspil kan presse Udkantsdanmark

Del

Regeringens udspil til en ny taxi-lov kan skabe problemer i forhold til taxidækning i yderområderne fordi udspillet vil fjerne regulering og geografisk begrænsning så taxivognmænd må tilbyde kørsel i hele landet, advarer 3F.

Regeringen har netop præsenteret sit udspil til ny taxi-lov. Udspilet lægger op til at åbne for nye forretnings-modeller i taxi-branchen og vil fjerne regulering og geografisk begrænsning, så taxivognmænd må tilbyde kørsel i hele landet.

3F Transport kalder adgang til selskabsdannelse og nye universaltilladelser en tiltrængt og fordelagtig fornyelse. Men samtidig advarer 3F Transport mod problemer i forhold til taxi dækning i Udkantsdanmark, manglende kontrol med taximarkedet, mangelfulde definitioner af hvornår ture må køres uden taxameter og mangel på krav til fair vilkår for ansatte.

”I 3F er vi helt enige med regeringen i, at taxibranchen trænger til nye og bedre rammer. Og det er godt, der åbnes op for selskabsdannelse og såkaldte universal-tilladelser. Men der er en del punkter i regeringens udspil, vi finder problematiske. Ikke mindst i forhold til dækning og taxikørsel i Udkantsdanmark og i forhold til at sikre vilkårene for de ansatte. Det skal heldigvis forhandles om udspillet. Det vil vi naturligvis gå ind i. For som jeg hører regeringens ord, vil den både forhandle udspillet med partierne på Christiansborg og med parterne i taxibranchen, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport”.

3F Transport hæfter sig ved, at regeringen blot har 53 mandater bag sig. Derfor skal regeringen bruge enten Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet til at skabe flertal for en ny lovgivning, og det giver mulighed for at sikre bred opbakning til en ny kommende taxi lovgivning.

”Det vi især mangler, er tryghed for at markedet for taxikørsel ikke presser bunden ud af lønningerne og ødelægger chaufførernes arbejdsvilkår yderligere. Selv om regeringen ikke vil tillade Uber, er det ikke en garanti for, at vi undgår Uber-lønninger i et presset marked, siger Jan Villadsen.

3F Transport betragter regeringens udspil som sigtelinjer til de kommende forhandlinger og vil se på udspillet for punkt. Og i forhold til selve taximarkedet vil 3F især se på, hvordan det kan sikres, at alle danskere, fra pensionister og handicappede og til borgere i København såvel som i Skagen fortsat vil have adgang til taxikørsel som en del af den kollektive transport.

Kontakter

3F's pressetelefon 88 92 88 92

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum