3F

3F: Taktisk finanslovsudspil

Del

Ingen håndsrækning til 3Fs medlemmer og arbejdsmarkedet i regeringens finanslovsudspil

3Fs formand Per Christensen er oprigtig nervøs over regeringens udspil til finanslov for 2019:

- Regeringen synes mere optaget af et taktisk spil frem mod folketingsvalget, end af at løse udfordringerne på arbejdsmarkedet for virksomhederne og lønmodtagerne.

- Finanslovsforslaget leverer absolut intet på de felter, der er afgørende for 3Fs medlemmer: En målrettet satsning på erhvervs- og efteruddannelser, imod social dumping og for et bedre arbejdsmiljø samt et økonomisk løft på dagpengene.

- Tværtimod ser myndighedsindsatsen imod social dumping ud til næste år at være underfinansieret med over 100 mio. kr., hvis man med et stigende antal udlændinge skal sikre samme effektive niveau som i 2015. Det er absurd, da indsatsen dokumenteret betaler sig for de offentlige kasser – udover, at man helt elementært sikrer fair konkurrencevilkår for danske virksomheder og forsvarer danske løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagerne.

- Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø står også i skarp modsætning til de politiske vedtagelser om en stadigt stigende pensionsalder. Finansministeriets egne tal om, at op imod hver fjerde fremover må se frem til at skulle trække sig tilbage på førtidspension pga. nedslidning mv. kalder på en langt mere ambitiøs indsats med flere tilsynsbesøg, flere påbud og markant flere ulykkesundersøgelser.

- VLAK lægger også skuffende op til fortsatte grønthøster-besparelser på erhvervs- og AMU-skoler, der kun i et vist omfang kompenseres, selv om erhvervslivet efterlyser medarbejdere med de rette kvalifikationer; ikke mindst mange, mange flere faglærte i de kommende år.

- I forhold til de ledige må mange års gentagne forringelser af dagpengedækningen høre op; senest et langvarigt opholdskrav, som helt uanstændigt skal gennemtrumfes med tilbagevirkende kraft. Regeringen må erkende behovet for at øge dækningsgraden gennem et løft i den maksimale dagpengesats.

- Hvis regeringens udspil til finanslov står til troende, vidner det mere om evnen til at føre vælgerne bag lyset med mange pæne ord, end om konkret politisk vilje til at sætte handling og finansiering bag en indsats til gavn for lønmodtagerne.

Nøgleord

Kontakter

For yderligere kommentarer kontant 3Fs pressetelefon: 8892 8892

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F: Opholdskravet skal væk20.12.2018 10:58Pressemeddelelse

- Jeg glæder mig over, at der er blødt op for lovforslaget, så det trods alt rammer færre, end det oprindeligt ville have gjort. Forløbet har vist, at det nytter noget at kæmpe mod forringelserne, og det vil vi fortsætte med at gøre. Opholdskravet er dog stadig et meget voldsomt og unødvendigt indgreb. I 3F vil vi fortsat arbejde for at rydde det helt af bordet, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3F. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en ny lov om opholdskrav i dagpengesystemet. Det betyder, at man skal have opholdt sig i mindst syv ud af de seneste 12 år i Danmark eller et andet EU-/EØS-land for at opretholde retten til dagpenge. Undervejs har regeringen modereret deres lovforslag, så lempelserne nu vil ramme omkring 8.000 personer i modsætning til de knap 11.000 personer, der stod til at blive ramt af regeringens og Dansk Folkepartis oprindelige lovforslag. - Jeg finder det særdeles problematisk, at lovgivning indføres med tilbagevirkende kraft. Det går ud over retss

3F: Opholdskravet skal droppes helt13.12.2018 10:44Pressemeddelelse

Regeringen og Dansk Folkeparti ændrer nu deres forslag om opholdskravet for at have ret til dagpenge. Det betyder, at man skal have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste 12 år for at opnå retten til dagpenge. - I 3F kan vi hverken kalde denne ændring for en hel eller halv sejr. For det er 100 procent uspiseligt at indføre opholdskrav for at få ret til dagpenge, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3Fs A-kasse. Før ændringsforslaget lagde regeringen og Dansk Folkeparti op til, at man skulle have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste otte år. 3F har flere gange kritiseret regeringen og Dansk Folkeparti for at ville indføre et opholdskrav i dagpengesystemet. - Grundlæggende er vi imod at føre udlændingepolitik gennem vores dagpengesystem, og vi vil fortsætte kampen for, at opholdskravet helt droppes. For det er uretfærdigt, uklogt og unødvendigt, siger Eva Obdrup.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum