3F

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil

Del

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark.

- 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. 

Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger.

- Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsredskaber, især når der er højkonjunktur. Derfor er det helt afgørende, at det fokus på investeringstankegangen, som regeringen lægger op til, at kommunerne skal benytte sig af, ikke alene bliver et vink med en vognstang, men også bliver fulgt op af tøjrekølle, hvis kommunerne ikke forstår budskabet, siger Søren Heisel og fortsætter:

- Regeringens hensigtserklæringer om mere uddannelse til de ledige må også følges op af tilstrækkelige bevillinger til uddannelse – ord gør det ikke alene.

Men ingen roser uden torne. Regeringen lægger op til, at ledige dagpengemodtagere skal leve op til langt skrappere rådighedsregler – f.eks. skal de søge job over hele landet, hvis de er uddannet inden for områder med mangel på arbejdskraft – og at sanktionerne bliver meget hårdere, hvis den ledige ikke står til rådighed. Samtidig foreslår regeringen, at arbejdsløse skal kunne placeres i nytteindsats i kommunerne fra første ledighedsdag.

- I Danmark forsikrer man sig mod ledighed, ikke mod arbejde. Men det virker uigennemtænkt, når regeringen vil have ledige til at søge arbejde over hele landet. Vi hører fra medlemmer, som har søgt arbejde langt fra deres hjem, at arbejdsgiverne slet ikke ønsker at ansætte dem, fordi de er bange for at miste dem, så snart de får et job tættere på deres bopæl.

- I stedet bør man satse mere på at sikre den lokale arbejdskraft tilstrækkeligt med kompetencer. Og så skal vi huske på, at vi allerede i dag har skrappe rådighedsregler – f.eks. skal de ledige tage imod arbejde, hvis det ligger inden for en transporttid med det offentlige på tre timer, siger Søren Heisel, der samtidig efterlyser dokumentation fra regeringen for, at der er problemer med de lediges rådighed.

Derudover ser han med bekymring på de hårdere sanktioner, som regeringen lægger op til. F.eks. ønsker regeringen at stramme skruen, så man fremover skal arbejde 520 timer inden for fire sammenhængende måneder, hvis man er blevet selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder. Samme beskæftigelseskrav gælder, hvis den ledige vurderes som ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, f.eks. på grund af manglende fremmøde i a-kassen eller i jobcenteret.

- Straffen kommer slet ikke til at stå mål med forbrydelsen. De sanktioner, vi har i dag, er allerede hårde, og ingen har nogensinde fået arbejde af at blive fattigere, siger Søren Heisel.

Kontakter

For yderligere kommentarer, kontakt presserådgiver Caroline Juul Jensen på 60 22 89 76 eller e-mail: caroline.juul@3f.dk

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum