3F

3F: Ny taxilov uden Uber

Del

Et bredt politisk flertal på Christiansborg fra regeringen over Dansk Folkeparti til Socialdemokraterne, SF og de radikale står bag et udspil til en ny dansk taxilov. Lovforslaget imødekommer ønsker fra branchen om modernisering og forenklinger.

Der er krav om kontrol til sikring af skattebetaling og hårde bøder for lovbrud. Samtidig overfører lovforslaget administrationen af tilladelser til taxikørsel fra kommunerne til Trafikstyrelsen og gør Danmark til en stor zone, hvor alle taxier må kører frit.

Der er fortsat krav om kørselskontorer, kørselstilladelser og krav til garantikapital per taxi. Dermed lukker også den nye lov for Ubers forretningsmodel. Til gengæld fjernes begrænsningerne for antallet af taxier i Danmark i løbet af en overgangsperiode på tre år.

3F Transport ønsker de fleste dele af den nye lov velkommen, men peger på, at der mangler sikring af fair løn og arbejdsvilkår og risiko for ringe taxi-dækning i tyndt befolkede områder.

Det er godt, politikerne har valgt at lytte til branchens ønsker om forenklinger, så der frem over kun er en type tilladelser i spil, uanset om man vil køre taxi, limousine, sygetransport eller offentlig servicetrafik. Det er også godt, at der er klare krav til økonomien hos vognmændene og om tilknytning til et kørselskontor med tilhørende kontrol af skattebetaling, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

Han og 3F glæder sig over, at udspillet til ny taxilov ikke åbner op for Ubers forretningsmodel. Men det betyder ikke, at lovforslaget er uden problemer.

Vi savner først og fremmest de hidtidige krav om, at chauffører skal aflønnes efter gældende overenskomst. Allerede i dag er der store problemer i forhold til løn og arbejdsvilkår hos de chauffører, der kører med patienter, skolebørn, pensionister og såkaldt flextrafik for landets kommuner og regioner. Her er en stor opgave, vi kommer til at arbejde endnu hårdere på at få løst i branchen. Og vi vil bruge det kommende lovarbejde på at få politikerne til at spille konstruktivt med på løsninger, der kan sikre fair konkurrence uden regninger til chaufførerne”, siger Jan Villadsen.

Den nye taxilov indeholder fortsat krav om, at taxier indeholder taxametre, sædefølere, videoovervågning og andet udstyr.

Nøgleord

Kontakter

Presseafdelingen i 3F: 88 92 88 92

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum