3F

3F-nej til udhulet sikkerhedsnet

Del

VLAK-DFs forslag om forringet hjælp til mennesker, ramt af arbejdsulykke, sygdom eller invaliditet afvises af 3F

Regeringen og Dansk Folkeparti vil med skatteaftalen den 7. februar indføre en udvidet brug af optjeningsprincipper til velfærdsydelser.

I den forbindelse har 3Fs socialpolitisk ansvarlige, gruppeformand Ellen K. Lykkegård, følgende kommentar:

- Nu skal mennesker, der rammes af arbejdsulykker, sygdom eller invaliditet, have en begrænset ret til ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud, med mindre man har været her i landet sammenlagt syv ud af de seneste otte år. Det er helt nyt, at man vil indføre opholdskrav til disse ydelser, som er målrettet personer med væsentlige eller varige helbredsmæssige begrænsninger. Vi vil indtrængende opfordre de øvrige partier i forligskredsen bag førtidspension- og fleksjob-ordningerne om at afvise dette forslag fra regeringen og Dansk Folkeparti.

- En meget bred kreds af i alt 62 fagforbund, sociale organisationer og patientforeninger er i forvejen stærkt kritiske over for de sygdomsramtes retsstilling og kommunernes behandling af de udsatte medborgere under de nuværende regler. Samme dag, som regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde deres ønske om at begrænse adgangen til ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud, meddelte partierne i forligskredsen, at man vil indskærpe over for kommunerne, at de ikke må fastholde syge mennesker i endeløse arbejdsprøvninger, hvis der ikke er rimelig udsigt til, at deres arbejdsevne kan udvikles.

- I en tid, hvor danske politikere taler højstemt om et gevaldigt økonomisk råderum og uden sværdslag bevilger mange milliarder ekstra til forsvaret og militært isenkram, er det da utrolig trist, at et snævert flertal i Folketinget lægger op til at udhule det sociale sikkerhedsnet for medborgere, der er ramt af en arbejdsulykke, sygdom eller invaliditet, siger Ellen K. Lykkegård.

- Man vil også indføre nye, skrappe opholds- og beskæftigelseskriterier for uddannelseshjælp og kontanthjælp. Dermed stiger sandsynligheden for, at nytilkomne og deres børn og familier fastholdes på de lavere integrationsydelser, der kun bidrager til fattigdom og ringe livs- og opvækstvilkår for de berørte børn og bestemt ikke til integration af de nytilkomne i det danske samfund. Kriterierne vil også gælde for danske statsborgere, som i en periode har studeret eller arbejdet uden for EU/EØS-området og vender tilbage, siger 3Fs socialpolitisk ansvarlige.

Nøgleord

Kontakter

For yderligere kommentarer kontakt 3Fs pressetelefon 8892 8892

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum