3F

3F: Med Grundloven imod social dumping

Del

Klausuleret til kl. 12.00: 3Fs formand opfordrer i sin grundlovstale Folketinget til at leve op til Grundloven og samarbejde med fagbevægelsen om at bekæmpe social dumping, som undergraver danskernes mulighed for at ”betrygge deres tilværelse.”

Per Christensen fremhæver i sin grundlovstale på Højrupgård i Vallensbæk behovet for at sætte en stopper for Uber, der ikke er klimavenlig nabohjælp, indpakket i ny teknologi – men ulovlig og risikabel taxa-kørsel, unfair konkurrence og social dumping overfor i tusindevis af chauffører og vognmænd.

Grundloven, § 75. Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

Uddrag af forbundsformand Per Christensens grundlovstale kl. 12.15 ved Socialdemokraternes Grundlovsarrangement på Højrupgård i Vallensbæk:

Grundloven fastslår, at danskere bør have mulighed for et arbejde, der kan betrygge deres tilværelse. Det indebærer i dagens Danmark, at Folketinget bør samarbejde med fagbevægelsen om at bekæmpe social dumping.

For danske statsborgere kan ikke opretholde en tilværelse i Danmark med de leveomkostninger, som gælder her i landet – hvis vi vel at mærke skal konkurrere på løn med østeuropæere, som har bolig- og leveomkostninger i deres hjemlande, der ligger langt under, hvad vi har her i Danmark.

Derfor er det også misbrug af Grundloven, når blå blok i Folketinget har gjort indsatsen imod social dumping sværere.

De har f.eks. fjernet SKAT’s muligheder for at kontrollere udendørs byggeaktivitet på privat grund, selv om SKAT har begrundet mistanke om, at erhvervsaktiviteten ikke sker med respekt for danske skatte- og afgiftsregler mv.

Blå blok forklarer sig med, at Grundloven fastslår, at boligen er ukrænkelig, og at man vil beskytte privatlivets fred.

Ja, det er korrekt og et helt fint formål.

Men der er samtidig i Grundloven åbnet for undtagelser fra denne regel, og det skyldes jo netop, at man vil sikre, at forbryderen ikke undslipper, mens politi og myndigheder bruger tid på at indhente tilladelse fra en dommer til at skaffe sig adgang til den private grund for at gennemføre et kontrolbesøg.

Med de nye regler beskytter blå blok i stedet skattesnyderne og lægger hindringer i vejen for indsatsen imod social dumping.

Grundloven fastslår også, at der er fri og lige adgang til erhverv her i landet – med mindre hensynet til os alle sammen kræver noget andet, og lovgivningen derfor regulerer adgangen til at drive et bestemt erhverv.Det betyder jo, at ikke alle kan kalde sig læger eller tandlæger og tilbyde deres alternative helbredelsesmetoder til sagesløse borgere, som tror sig i trygge hænder pga. titlen.

Det betyder også, at ikke alle kan gå i gang med at stå for taxakørsel og busdrift, fordi vi stiller en række krav til de chauffører og vognmænd, der på den måde påtager sig ansvaret for andre menneskers liv og helbred.

Jeg er overbevist om, at ingen forældre vil acceptere, hvis enhver kan leje en bus og uden videre krav og forudsætninger transportere vores børn på skole-skiferie i Norge og Sverige.

Nu er der kommet sådan et lille uskyldigt program – en app til vores mobiltelefon.

Den her app maskerer taxakørsel som en slags klimavenlig nabohjælp, hvor du tilbyder genboen at køre med, når du alligevel skal i Brugsen og handle ind.

Men Uber er ikke næstekærlig nabohjælp.

Det er heller ikke bare ny teknologi, der gør vores liv lettere.

Uber er plat og svindel og brud på alle taxa-regler i det her land.

Eksempelvis har chaufføren hverken erhvervskørekort eller sikkerhedskursus, og bilen lever ikke op til taxa-bilers sikkerhedsstandarder.

Uber er organiseret skatteunddragelse og udnyttelse af billister, der har brug for at tjene ekstra, grå-sorte penge, mens i tusindevis af taxachauffører og vognmænd udsættes for social dumping og unfair konkurrence.

Uber er organiseret tilsidesættelse af passagernes og medtrafikanters krav på sikkerhed i trafikken.

Der er naturligvis tungtvejende grunde til, at vores nordiske nabolande har grebet ind over for Uber, og at Uber ligger i krig med myndigheder og fagforeninger over hele verden.

LO-fagbevægelsen og 3F har ikke i nyere tid – og vil heller ikke komme til det – vendt sig imod ny teknologi, som betyder styrket konkurrenceevne og lavere omkostninger for danske virksomheder.

Men vi ønsker samtidig at fastholde et samfund, hvor plattenslagere og kyniske udbyttere bliver vist vintervejen.

De må rette ind eller drage til et andet sted på jordkloden.

Det går jeg da ud fra, at de ordentlige arbejdsgivere er enige i?

De ordentlige arbejdsgivere står da ved vores aftaler om løn- og arbejdsvilkår og kræver offentlige regler overholdt og afgifter betalt af konkurrenter, så der er tale om fair konkurrence på lige vilkår?

I 3F ønsker vi fortsat et samfund, hvor vores grundlæggende aftaler med hinanden bliver respekteret.

Herunder også Grundlovens bestemmelse om, at alle bør have mulighed for et arbejde, som kan betrygge deres tilværelse.

------

Nøgleord

Kontakter

For yderligere kommentarer kontakt 3Fs pressetelefon på 8892 8892

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum