3F

3F: Kvalitet i aktivering skal fastholdes

Del

Ja til opkvalificering & ja til mindre bureaukrati - men 3F finder besparelsesmål ”optimistisk”

”Vi deler ikke regeringens optimisme i forhold til, at regelforenklinger alene kan føre til så massive besparelser, som regeringen vurderer," siger forbundssekretær Søren Heisel, 3F, i en kommentar til regeringens nye udspil over for de ledige.

"For 3F er det helt afgørende, at der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten i aktiveringsindsatsen. Hvordan regeringen vil sikre det, når der lægges op til en personalereduktion på 1.000 mand, er svært at se. Forenkling og effektivisering skal frigive ressourcer til en forstærket indsats over for de ledige, der i dag står tilbage på perronen. Ikke mindst de ca. 70.000 unge, der hverken er i uddannelse eller i job.”

”Vi kan kun være tilfredse med, at regeringen har fokus på at revidere og forenkle reglerne for de ledige. Det var da også på tide. Det handler jo dybest set om at få de ledige i arbejde, ikke om at udvikle sagsbehandlingsprocesser i kommunerne. Regelforenklingen skal føre til et mere smidigt og effektivt beskæftigelsessystem, hvor de ledige undgår unødige frustrationer og tidsspilde. Sparer det ressourcer, så er det fint med os,” siger Søren Heisel.

I 3F er man meget opmærksom på, at nogle brancher begynder at efterlyse arbejdskraft. Så netop her kan en hurtig opkvalificering og bedre muligheder for voksenlærlinge, være guld værd for alle parter: ”Vi har brug for at fokusere på uddannelse og opkvalificering. Vi har brug for, at flere ufaglærte får papir på deres kvalifikationer og bliver faglærte. Vi har brug for voksenlærlinge, og vi har brug for, at unge på kanten af arbejdsmarkedet får en håndsrækning og et skub. Den del må og skal vi passe på,” siger Søren Heisel.

En forenkling af virksomhedspraktikken hilser 3F også velkommen: ”Vi ønsker en forenkling af virksomhedspraktikken. Den skal fungere, men uden at den fortrænger de ansatte eller virker konkurrenceforvridende for virksomhederne, og så skal det sikres, at praktikken fører til job.”

”Fagforeningerne og a-kasserne er i dag afgørende for at få ledige hurtigt i arbejde og vejledt til de rette uddannelsestilbud. Hver uge formidler 3F alene 45 jobs. Det arbejde forsætter vi og ser frem til, at samspillet med kommunerne om at få ledige i job vil ske indenfor mere enkle rammer”, siger Søren Heisel.

Kontakter

For yderligere kommentarer kontakt 3Fs pressetelefon 8892 8892

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F: Opholdskravet skal væk20.12.2018 10:58Pressemeddelelse

- Jeg glæder mig over, at der er blødt op for lovforslaget, så det trods alt rammer færre, end det oprindeligt ville have gjort. Forløbet har vist, at det nytter noget at kæmpe mod forringelserne, og det vil vi fortsætte med at gøre. Opholdskravet er dog stadig et meget voldsomt og unødvendigt indgreb. I 3F vil vi fortsat arbejde for at rydde det helt af bordet, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3F. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en ny lov om opholdskrav i dagpengesystemet. Det betyder, at man skal have opholdt sig i mindst syv ud af de seneste 12 år i Danmark eller et andet EU-/EØS-land for at opretholde retten til dagpenge. Undervejs har regeringen modereret deres lovforslag, så lempelserne nu vil ramme omkring 8.000 personer i modsætning til de knap 11.000 personer, der stod til at blive ramt af regeringens og Dansk Folkepartis oprindelige lovforslag. - Jeg finder det særdeles problematisk, at lovgivning indføres med tilbagevirkende kraft. Det går ud over retss

3F: Opholdskravet skal droppes helt13.12.2018 10:44Pressemeddelelse

Regeringen og Dansk Folkeparti ændrer nu deres forslag om opholdskravet for at have ret til dagpenge. Det betyder, at man skal have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste 12 år for at opnå retten til dagpenge. - I 3F kan vi hverken kalde denne ændring for en hel eller halv sejr. For det er 100 procent uspiseligt at indføre opholdskrav for at få ret til dagpenge, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3Fs A-kasse. Før ændringsforslaget lagde regeringen og Dansk Folkeparti op til, at man skulle have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste otte år. 3F har flere gange kritiseret regeringen og Dansk Folkeparti for at ville indføre et opholdskrav i dagpengesystemet. - Grundlæggende er vi imod at føre udlændingepolitik gennem vores dagpengesystem, og vi vil fortsætte kampen for, at opholdskravet helt droppes. For det er uretfærdigt, uklogt og unødvendigt, siger Eva Obdrup.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum