3F

3F: Kvalitet i aktivering skal fastholdes

Del

Ja til opkvalificering & ja til mindre bureaukrati - men 3F finder besparelsesmål ”optimistisk”

”Vi deler ikke regeringens optimisme i forhold til, at regelforenklinger alene kan føre til så massive besparelser, som regeringen vurderer," siger forbundssekretær Søren Heisel, 3F, i en kommentar til regeringens nye udspil over for de ledige.

"For 3F er det helt afgørende, at der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten i aktiveringsindsatsen. Hvordan regeringen vil sikre det, når der lægges op til en personalereduktion på 1.000 mand, er svært at se. Forenkling og effektivisering skal frigive ressourcer til en forstærket indsats over for de ledige, der i dag står tilbage på perronen. Ikke mindst de ca. 70.000 unge, der hverken er i uddannelse eller i job.”

”Vi kan kun være tilfredse med, at regeringen har fokus på at revidere og forenkle reglerne for de ledige. Det var da også på tide. Det handler jo dybest set om at få de ledige i arbejde, ikke om at udvikle sagsbehandlingsprocesser i kommunerne. Regelforenklingen skal føre til et mere smidigt og effektivt beskæftigelsessystem, hvor de ledige undgår unødige frustrationer og tidsspilde. Sparer det ressourcer, så er det fint med os,” siger Søren Heisel.

I 3F er man meget opmærksom på, at nogle brancher begynder at efterlyse arbejdskraft. Så netop her kan en hurtig opkvalificering og bedre muligheder for voksenlærlinge, være guld værd for alle parter: ”Vi har brug for at fokusere på uddannelse og opkvalificering. Vi har brug for, at flere ufaglærte får papir på deres kvalifikationer og bliver faglærte. Vi har brug for voksenlærlinge, og vi har brug for, at unge på kanten af arbejdsmarkedet får en håndsrækning og et skub. Den del må og skal vi passe på,” siger Søren Heisel.

En forenkling af virksomhedspraktikken hilser 3F også velkommen: ”Vi ønsker en forenkling af virksomhedspraktikken. Den skal fungere, men uden at den fortrænger de ansatte eller virker konkurrenceforvridende for virksomhederne, og så skal det sikres, at praktikken fører til job.”

”Fagforeningerne og a-kasserne er i dag afgørende for at få ledige hurtigt i arbejde og vejledt til de rette uddannelsestilbud. Hver uge formidler 3F alene 45 jobs. Det arbejde forsætter vi og ser frem til, at samspillet med kommunerne om at få ledige i job vil ske indenfor mere enkle rammer”, siger Søren Heisel.

Kontakter

For yderligere kommentarer kontakt 3Fs pressetelefon 8892 8892

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum