3F

3F: Gennembrud at aftalen om forenklinger i beskæftigelsesindsatsen får a-kasserne som ny stærk spiller på banen

Del

3F hilser aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen velkommen. 3F er i særlig grad positiv overfor, at a-kasserne nu får langt mere indflydelse på den indsats, som de ledige får tilbudt i de første måneder af deres ledighed.

- 3F har i forvejen en tæt og god kontakt til både de ledige og virksomhederne. Gennem vores branchekendskab og vores jobformidling vil vi nu i langt større grad kunne komme i spil og yde en målrettet bistand til, at den ledige hurtigt kommer videre i beskæftigelse, siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, og fortsætter:

- Det er et gennembrud, som vi forventer, vil bidrage til, at vi hele tiden kan optimere vilkårene for et velfungerende arbejdsmarked.

Aftalen, som regeringen har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og De Radikale, betyder, at det som et forsøg bliver muligt for udvalgte a-kasser at overtage hele kontakten til egne ledige i de første tre måneders ledighed.

- Vi ved fra undersøgelser blandt vores medlemmer, at de vurderer indsatsen i a-kassen som mere givtig og målrettet sammenlignet med indsatsen i jobcenteret. Når a-kassen overtager kontakten til det ledige medlem de første tre måneder, betyder det også, at medlemmet undgår at skulle deltage i møder i jobcenteret, som ofte har haft et stort overlap med indholdet i møderne i a-kassen, siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F.

Der lægges op til, at mindst 25 procent af de nyledige inddrages i forsøget. 3F havde dog gerne set en langt større volumen i forsøget, så langt flere medlemmer ville blive omfattet.

Søren Heisel forudser, at det kan blive vanskeligt at skulle forklare medlemmerne, at der bliver forskel på den service, som de møder, alt efter hvor i landet de bor. I 3F savner man en begrundelse for, hvorfor ikke alle a-kasser, der ønsker det, kan være en del af forsøget, men er som sagt glade for den åbning, som forliget også er et udtryk for.

3F er enige med forligskredsen i, at de nuværende regler er indviklede og meget svære at forstå for både ledige og virksomheder. Ifølge 3F er der bestemt behov for forenklinger og større frihedsgrader i indsatsen.

I aftalen ligger endvidere en række forbedringer i ordningen om voksenlærlinge.

- Jeg er i særlig grad tilfreds med, at ledige ufaglærte nu kan starte direkte som voksenlærling, uden karenstid. Det er en klar forbedring, siger Søren Heisel, ligesom han fremhæver det glædelige i, at tilskuddet i hele uddannelsesperioden forbedres.

Kontakter

Yderligere kontakt: presserådgiver i 3F, Caroline Juul Jensen, 60228976

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F: Opholdskravet skal væk20.12.2018 10:58Pressemeddelelse

- Jeg glæder mig over, at der er blødt op for lovforslaget, så det trods alt rammer færre, end det oprindeligt ville have gjort. Forløbet har vist, at det nytter noget at kæmpe mod forringelserne, og det vil vi fortsætte med at gøre. Opholdskravet er dog stadig et meget voldsomt og unødvendigt indgreb. I 3F vil vi fortsat arbejde for at rydde det helt af bordet, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3F. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en ny lov om opholdskrav i dagpengesystemet. Det betyder, at man skal have opholdt sig i mindst syv ud af de seneste 12 år i Danmark eller et andet EU-/EØS-land for at opretholde retten til dagpenge. Undervejs har regeringen modereret deres lovforslag, så lempelserne nu vil ramme omkring 8.000 personer i modsætning til de knap 11.000 personer, der stod til at blive ramt af regeringens og Dansk Folkepartis oprindelige lovforslag. - Jeg finder det særdeles problematisk, at lovgivning indføres med tilbagevirkende kraft. Det går ud over retss

3F: Opholdskravet skal droppes helt13.12.2018 10:44Pressemeddelelse

Regeringen og Dansk Folkeparti ændrer nu deres forslag om opholdskravet for at have ret til dagpenge. Det betyder, at man skal have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste 12 år for at opnå retten til dagpenge. - I 3F kan vi hverken kalde denne ændring for en hel eller halv sejr. For det er 100 procent uspiseligt at indføre opholdskrav for at få ret til dagpenge, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3Fs A-kasse. Før ændringsforslaget lagde regeringen og Dansk Folkeparti op til, at man skulle have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste otte år. 3F har flere gange kritiseret regeringen og Dansk Folkeparti for at ville indføre et opholdskrav i dagpengesystemet. - Grundlæggende er vi imod at føre udlændingepolitik gennem vores dagpengesystem, og vi vil fortsætte kampen for, at opholdskravet helt droppes. For det er uretfærdigt, uklogt og unødvendigt, siger Eva Obdrup.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum