3F

3F: Afskaf seniorførtidspensionen

Del

3F foreslår at nedlægge den nuværende seniorførtidspension til nedslidte. I stedet skal der etableres en rettighed for nedslidte seniorer i form af en ny tilbagetrækningsmulighed, der kan benyttes 10 år før folkepensionsalderen, hvis en person dokumenteret har en arbejdsevne på under syv timer om ugen.

I debatten om nedslidning og differentieret pensionsalder spiller 3F nu ind med et radikalt forslag om at afskaffe seniorførtidspensionen.

- Seniorførtidspensionen virker ikke, og den kommer aldrig til at virke. Forsvindende få slipper gennem nåleøjet, og ordningen rammer kønsmæssigt skævt. Det oprindelige formål med at lave en ordning for nedslidte, der ikke kunne få efterløn, har ikke virket. Derfor mener vi, at det er på tide at afskaffe seniorførtidspensionen og tænke nyt,” siger Tina Christensen, næstformand i 3F.

I tilbagetrækningsreformen fra 2011 antog man, at der ville være 6.160 personer på seniorførtidspension i 2017 og 8.500 i 2020. Tallet er imidlertid væsentligt lavere. Kun 1.285 personer har fået tilkendt seniorførtidspension fra 2014 til 2017. I august 2018 fik 691 udbetalt seniorførtidspension.

Desuden er der en kønsskævdeling. To ud af tre, som får tilkendt en seniorførtidspension, er mænd. Det tyder på, at de nuværende kriterier frasorterer kvinder.

3F ønsker den nye tilbagetrækningsmulighed indført som et retskrav. Det vil give tryghed og mulighed for en værdig tilbagetrækning,hvis det er behov. Når det skal vurderes om en person har ret til den nye ordning, skal der alene ses på arbejdsevnens størrelse i forhold til personens hidtidige jobfunktioner.

Denne vurdering skal ske på baggrund af helbredsoplysninger, herunder oplysninger om helbred og arbejde udarbejdet af arbejdsmedicinsk klinik, som i forvejen besidder denne ekspertise.

”En ny ordning vil give den tryghed, at når kroppen siger fra, er der mulighed for et forsørgelsesgrundlag svarende til en fuld seniorførtidspension, men uden at skulle gennem ressourceforløb og andre beskæftigelsesrettede foranstaltninger,” siger Tina Christensen, der understreger, at deltidsansatte skal være omfattet af en ny ordning.

Forslaget om at afskaffe seniorførtidspensionen er en del af 3Fs samlede udspil til at løse de mange problemer, der følger af den forhøjede pensionsalder og den store ulighed i levealder og nedslidning, der bl.a. rammer 3Fs medlemmer hårdt.

Det er 3Fs vurdering, at et ordentligt arbejdsmiljø, et opgør med uligheden i sundhed, bedre muligheder for uddannelse og sporskifte samt en værdig behandling på arbejdsmarkedet, herunder værdige tilbagetrækningsmuligheder er nødvendige.

Samtidig støtter 3F støtter en anciennitetsafhængig pensionsalder og foreslår konkret, at en arbejdslivs- og pensionskommission med deltagelse af arbejdsmarkedets parter bør undersøge mulighederne for anciennitetsafhængig pensionsalder. 

Nøgleord

Kontakter

3Fs pressetelefon 88 92 88 92

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F: Opholdskravet skal væk20.12.2018 10:58Pressemeddelelse

- Jeg glæder mig over, at der er blødt op for lovforslaget, så det trods alt rammer færre, end det oprindeligt ville have gjort. Forløbet har vist, at det nytter noget at kæmpe mod forringelserne, og det vil vi fortsætte med at gøre. Opholdskravet er dog stadig et meget voldsomt og unødvendigt indgreb. I 3F vil vi fortsat arbejde for at rydde det helt af bordet, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3F. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en ny lov om opholdskrav i dagpengesystemet. Det betyder, at man skal have opholdt sig i mindst syv ud af de seneste 12 år i Danmark eller et andet EU-/EØS-land for at opretholde retten til dagpenge. Undervejs har regeringen modereret deres lovforslag, så lempelserne nu vil ramme omkring 8.000 personer i modsætning til de knap 11.000 personer, der stod til at blive ramt af regeringens og Dansk Folkepartis oprindelige lovforslag. - Jeg finder det særdeles problematisk, at lovgivning indføres med tilbagevirkende kraft. Det går ud over retss

3F: Opholdskravet skal droppes helt13.12.2018 10:44Pressemeddelelse

Regeringen og Dansk Folkeparti ændrer nu deres forslag om opholdskravet for at have ret til dagpenge. Det betyder, at man skal have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste 12 år for at opnå retten til dagpenge. - I 3F kan vi hverken kalde denne ændring for en hel eller halv sejr. For det er 100 procent uspiseligt at indføre opholdskrav for at få ret til dagpenge, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3Fs A-kasse. Før ændringsforslaget lagde regeringen og Dansk Folkeparti op til, at man skulle have opholdt sig i et EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste otte år. 3F har flere gange kritiseret regeringen og Dansk Folkeparti for at ville indføre et opholdskrav i dagpengesystemet. - Grundlæggende er vi imod at føre udlændingepolitik gennem vores dagpengesystem, og vi vil fortsætte kampen for, at opholdskravet helt droppes. For det er uretfærdigt, uklogt og unødvendigt, siger Eva Obdrup.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum