Danmarks Frie Forskningsfond

3,7 millioner kr. i støtte til forskning og formidling inden for kultur og kommunikation

Del

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt 3,7 mio. kr. til 13 projekter og tidsskrifter, som styrker samarbejdet mellem danske og internationale forskningsmiljøer samt udbredelsen af humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter.

Photo by Alvaro Reyes on Unsplash
Photo by Alvaro Reyes on Unsplash

Det er Danmarks frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, der har uddelt midlerne til de seks eksplorative netværk og syv videnskabelige tidsskrifter.

De seks modtagere af midler til eksplorative netværk er:

Geoffrey Paul Hunt fra Aarhus Universitet vil undersøge forholdet mellem seksuel krænkelse, køn, seksualitet og forskellige ruskulturer blandt unge voksne på tværs af Skandinavien.

Anja Overgaard Thomassen fra Aalborg Universitet ser på tværfaglighed inden for ældreplejen. Ældreplejen er presset af økonomiske, teknologiske og demografiske årsager. Projektet fokuserer på systematisk at udforske nye tværfaglige forskningsspørgsmål, der er relevante i bestræbelserne på at løse de store problemer inden for ældreplejen.

Daniel Gross fra Museum Lolland-Falster samler europæiske eksperter i forhistorie og naturvidenskabelige tilgange til arkæologisk materiale for at analysere det ekstraordinære materiale, der er kommet frem i forbindelse med Danmarks hidtil største udgravningsprojekt – Femern-projektet.

Christian Benne fra Københavns Universitet vil udforske den historiske rolle af udveksling af viden på tværs af sproglige, disciplinære og politiske grænser i Europa. Målet er at skabe et robust videnskabeligt grundlag for en mere kompleks tilgang til europæisk intellektuel historie.

Katrine Schepelern Johansen fra Psykiatrisk Center Sct. Hans vil etablere et forskningsnetværk af innovative tænkere, praktikere og forskere for at udvikle en ramme for et kombineret praksis- og forskningsprogram, som bevæger sig ud over programmatiske erklæringer og ren teoretisering.

Ane Hejlskov Jacobsen fra Aarhus Universitet vil lave et skandinavisk museumforskningsnetværk for at udveksle erfaringer og viden om, hvordan museer spiller en vigtig rolle for et samfunds kulturelle bæredygtighed.

Læs uddybende beskrivelser af de seks bevillinger til eksplorative netværk her.

Formålet med virkemidlerne til eksplorative netværk er at styrke et bredt funderet samarbejde mellem forskelligartede danske og gerne internationale forskningsmiljøer. De nyetablerede netværk skal udforske nye muligheder på tværs af institutioner, forskningstraditioner og videnskaber, men med hovedvægt inden for fagområderne Kultur og Kommunikation. Samtidig lægges der vægt på idegrundlagets originalitet og netværkets potentiale til videnskabelig nytænkning.

Støttekroner til tidsskrifter inden for humanistisk forskning

Formålet med virkemidlet til tidsskrifter er at støtte udbredelsen af humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter, der udgives digitalt. Tidsskriftet skal være gratis og frit tilgængeligt på internettet.

De syv modtagere af i alt knap 800.000 kr. til tidsskrifter er:

Michael Nebeling Petersen for Tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning

Thomas Brandt Fibiger for Tidsskrift for Islamforskning (TIFO) - Scandinavian Journal of Islamic Studies

Rikke Sand Andersen for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund   

Janne Hedegaard Hansen for Research and Change             

Thomas Rosendal Nielsen for Peripeti - tidsskrift for dramaturgiske studier                        

Jonas Ross Kjærgård for K&K - Kultur og klasse                      

Kasper Tang Vangkilde for Journal of Business Anthropology                       

Læs uddybende beskrivelser af de syv bevillinger til tidsskrifter her.

Kontakter

Billeder

Photo by Alvaro Reyes on Unsplash
Photo by Alvaro Reyes on Unsplash
Download

Information om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C

https://dff.dk/

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) finansierer forskning af højeste internationale kvalitet og styrker den excellente forskning i Danmark. Fonden investerer i risikovillig forskning, der er baseret på forskernes idéer inden for og på tværs af videnskabelige områder, uafhængigt af politiske og strategiske satsninger.

DFF fremmer internationalisering af forskningen og styrker det unge talent såvel som den erfarne forsker. Herudover yder fonden forskningsfaglig rådgivning til minister, Folketing og det øvrige danske og internationale forskningslandskab. Det sker med baggrund i ekspertise og faglig diversitet gennem fondens 84 bestyrelses- og rådsmedlemmer, der alle er anerkendte og aktive forskere.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

Ni forskere får midler til forskeruddannelser uden for universiteterne7.7.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmarks Frie forskningsfond har bevilget 23 mio. kr. til ni unge forskere, der skal lave deres ph.d. på en anden forskningsinstitution end de danske universiteter. De skal bl.a. forske på Rigsarkivet, Københavns Professionshøjskole og ved Dansk Sprognævn, hvor de dykker ned i emner som danske kvinders arbejde i 1800-tallets Danmark, hvordan et stigende antal LGBT+ migranter kalder på nye former for humanitær intervention samt ny viden om, hvordan sundhedspersonalet kan forbedre plejen på demensområdet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum