Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

3 udfordringer for AMU

Del

Virksomhederne er blevet mere kritiske overfor arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Sådan lyder en af udfordringerne for AMU. Det viser en ny undersøgelse fra EVA. Læs her om 3 udfordringer for AMU og tilmeld dig EVAs konference om fremtidens AMU.

AMU-systemet er tiltænkt en central rolle i den løbende opkvalificering af ufaglærte og faglærte medarbejdere på arbejdsmarkedet i Danmark. Det er derfor afgørende, at virksomhederne oplever, at de får dækket deres behov for arbejdsmarkedsrettede kompetencer i AMU-systemet. Resultaterne af EVAs nye undersøgelse ”Virksomhederne og AMU” peger særligt på 3 udfordringer for AMU.

1.     Aktiviteten på AMU er faldende

Over en længere periode fra 2004 til 2014 er der sket et fald på 18 % i antallet af årselever på AMU. Faldet i aktiviteten har tiltrukket sig en del opmærksomhed - ikke mindst blandt arbejdsmarkedets parter, VEU-centrene og udbyderne af AMU, der har været ramt økonomiske af aktivitetsnedgangen. Dog er den faldende aktivitet ikke kun et resultat af en nedgang i efterspørgslen fra virksomheder, når det gælder deres ufaglærte og faglærte medarbejdere, men skyldes i høj grad, at der er blevet færre ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet efter 2008.

2.     Mindre kontakt mellem virksomheder og AMU-udbydere

Ca. halvdelen af virksomhederne vurderer, at AMU ikke er tilstrækkeligt opsøgende overfor deres virksomhed. Andelen af virksomheder, der er blevet kontaktet af AMU-udbyder inden for de seneste to år, er faldet fra 34 % i 2007 til 29 % i 2015. Samtidig er virksomhederne også selv blevet mindre opsøgende, idet andelen af virksomheder, der selv har kontaktet en AMU-udbyder, er faldet fra 34 % til 30 %. 

3.     Virksomhederne vurderer AMU mere kritisk

Tilbage i 2011 vurderede 60 % af virksomhederne, der bruger AMU, at udbuddet af AMU var tilstrækkeligt, hvorimod tallet i 2015 er faldet til 55 %. Færre virksomheder vurderer desuden AMU positivt på en række væsentlige kvalitetsmål for udbuddet:

 • Færre virksomheder finder, at forholdet mellem omkostninger og udbytte af AMU er passende.
 • Færre virksomheder vurderer, at AMU tilrettelægges fleksibelt ift. hvor det geografisk passer virksomheden.
 • Færre virksomheder mener, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, virk-somheden har brug for. 
 • Færre virksomheder finder, at undervisningen på AMU niveaumæssigt er tilpasset de ufaglærte medarbejdere. 

KONFERENCE: Er fremtidens AMU fit eller færdig?

Det spørgsmål sætter EVA fokus på den 1. marts 2016, hvor EVA inviterer til konference og debat om fremtidens AMU. Ifølge chefkonsulent hos EVA og projektleder for undersøgelsen, Michael Andersen, er spørgsmålet meget vigtigt at sætte på dagsordenen:

”Man må ikke glemme, at over en halv million kursister årligt gør brug af AMU, og selvom målgruppen er blevet mindre de senere år, er AMU fortsat en grundsten i det danske system for efteruddannelse af faglærte og ufaglærte. Men, som vores undersøgelse viser, går udviklingen på centrale områder den gale vej. Der er derfor brug for, at AMU kommer i bedre form for i højere grad at kunne matche virksomhedernes behov.” 

Tid og sted
1. marts fra kl. 9.30-16.30
Scandic Jacob Gade Flegborg 8 7100 Vejle

Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfrist 15. januar 2016

Mød bl.a.:

 • Kjeld Møller Pedersen, formand for VEU-Rådet,
 • Villy Hovard Pedersen, tidligere uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet
 • Lars Kunov, direktør, Danske Erhvervsskoler
 • Ejner K. Holst, næstformand, LO
 • Ann B. Poulsen, chefkonsulent, DA
 • Peter Juel Jensen, MF og ordfører for ungdomsuddannelser og arbejdsmiljø, Venstre
 • Jakob Sølvhøj, MF og erhvervsuddannelsesordfører, Enhedslisten
 • Jens Henrik Thulesen Dahl, MF og undervisningsordfører, Dansk Folkeparti
 • Claus Loft, divisionsdirektør, Kohberg Bakery Group
 • John Vinsbøl, VEU centerchef, Selandia
 • Torben Pedersen, direktør, AMU-Vest
 • Lisbeth Bang Thorsen, kontorchef, Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling
 • Mikkel Haarder, direktør, EVA
 • Michael Andersen, chefkonsulent, EVA

Tilmeld dig konferencen her

 Hent rapporten "Virksomhederne og AMU"

Tilmeld dig EVAs nyhedsbrev her

Kontakter

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

3555 0101http://www.eva.dk/
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum