Danmarks Naturfredningsforening

3 ud af 4 vil have forbud mod bundtrawl i beskyttet hav

Del

Et markant flertal af danskere ønsker i en ny måling et forbud mod at fiske med bundtrawl i beskyttede havområder. Samtidig er der stor opbakning til helt at udfase bundtrawl i Danmark.

Bundtrawl er en af de mest almindelige fiskemetoder i Danmark og op mod 85 pct. af den danske del af Nordsøen bliver løbende forstyrret af bundtrawl. Selv i beskyttede havområder er der i Danmark et intensivt fiskeri med bundtrawl.

Men i følge en stor ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening blandt 2013 repræsentativt udvalgte danskere, så er et stort flertal imod fiskeri med bundtrawl, som det foregår nu i havet omkring Danmark.

Mere end 3 ud af 4 (77 pct.) af de adspurgte svarer i undersøgelsen, at de er enig i, at ”det bør være forbudt at fiske med bundtrawl i beskyttede havområder”. Kun små 3 pct. erklærer sig uenig i udsagnet.

Målingen glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

– Det er stærkt bekymrende, at man fortsat kan trawle gennem havbunden med tunge fiskeredskaber i havområder, som vi har valgt at beskytte for deres naturværdier. Så det er virkelig opløftende, at undersøgelsen viser en så overvældende opbakning til at få det stoppet.

Bundtrawl skal erstattes med skånsomme fiskeredskaber

I undersøgelsen har Epinion også spurgt danskerne, om de er enig eller uenig i udsagnet: ”Fiskeri med bundtrawl bør udfases i Danmark”, og her erklærer 64 pct. af de adspurgte danskere sig enig, mens 6 pct. er uenig.

– Fiskeri med bundtrawl er ødelæggende for den danske havnatur og bør gradvist omlægges til mere skånsomme fiskemetoder. Det er nødvendigt, for havet omkring Danmark er i dyb krise med ødelagte levesteder og pressede fiskebestande. Vi er nødsaget til at skabe en bedre balance i havet, så vi blandt andet kan få torsken tilbage, og her er en udfasning af de bundslæbende fiskeredskaber et vigtigt skridt på vejen, siger Maria Reumert Gjerding.

Bundtrawl giver en fattigere havnatur

Fiskeri med bundtrawl foregår ved, at tunge metal ‘skovle’, som holder netposen, slæbes hen over havbunden. Mellem trawlåbningens underside og havbunden indsættes et vægtbelastet ”bundgear”, som sikrer, at trawlen har en tæt bundkontakt for at fange fisk og skaldyr, der lever her.

Et studie af otte forskellige europæiske bundtrawlsfiskerier viser, at afhængigt af havbundstypen (mudder, sand, grus og blandet), så havde skovlene en påvirkningsdybde ned i havbunden på op til 35 cm og bundgearet op til 10 cm.

Forskning har gang på gang påvist, at fiskeri med bundslæbende redskaber har en negativ indvirkning på havbunden - og på økosystemerne og biodiversiteten i havet. Ifølge DTU Aqua reducerer en enkelt passage med bundtrawl bundfaunaen med seks procent, og havbunden i Danmark udsættes ofte for flere træk per fisketur og for mange træk på et år.

Når havbunden igen og igen bliver forstyrret af bundslæbende fiskeredskaber som bundtrawl, så ændres sammensætningen af dyr og planter her. Der kommer mange af de hurtigtvoksende arter og færre af de langsomtvoksende.

Bundtrawl har stor bifangst

Udover forstyrrelsen af havbunden medfører bundtrawl også en stor og skadelig bifangst af blandt andet mindre torsk, der ikke overlever turen rundt i trawlet og op på dæk. Det medfører en større dødelighed af torskebestanden og har betydning for torskebestandens mulighed for at reproducere sig og vokse sig stor igen i bl.a. Kattegat hvor torsken er truet.

I Øresund, hvor bundtrawl har været forbudt siden 1932, er torskebestanden i dag langt sundere end i de omgivende havområder.

_________________

Fakta: Så meget bliver der bundtrawlet i beskyttede havområder i Danmark

Godt 18 pct. af det danske hav er udpeget som beskyttede marine Natura 2000-områder. Men kun 2 pct. af de marine Natura 2000-områder har fiskerestriktioner.

I de seneste fire år er der sammenlagt blevet fisket med bundtrawl i Danmarks marine Natura 2000-områder i over 377.000 timer - eller i gennemsnit 94.000 timer om året.

Det fremgår af en analyse som Danmarks Naturfredningsforening har lavet til dagbladet Politiken på baggrund af data fra Global Fishing Watch og EU’s Flåderegister.

Om undersøgelsen

Målingen er gennemført af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og er udarbejdet på baggrund af i alt 2.013 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover. Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 26. august - 5. september 2022.

Se målingen og de regionale tal som pdf her.

Nøgleord

Kontakter

Claus Garde BergmannKommunikationsansvarlig, HavDanmarks Naturfredningsforening

Tlf:61782480claus@dn.dk

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Grønne organisationer roser melding fra støttepartier31.10.2022 09:32:42 CET | Pressemeddelelse

Det er opløftende nyt for både natur og klima, at de fire nuværende støttepartier i dag stiller krav om, at der skal ske markante reduktioner i landbruget de næste par år. Landbruget er årsag til så stor forurening af både klima og miljø, at en markant omlægning af landbruget ikke kan vente et minut mere, lyder det fra Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Mellemfolkeligt Samvirke og Rådet for Grøn Omstilling.