VIA University College

2.871 har søgt ind på VIA i Aarhus som 1.prioritet

Del

Uddannelsen til eksportingeniør, den dansksprogede Value Chain Management-uddannelse og bygningskonstruktøruddannelsen er blandt de, som har oplevet den største fremgang blandt VIAs uddannelser i Aarhus i forbindelse med kvote 2-ansøgningerne.

Der var i dag, fredag den 15. marts, kl. 12.00 ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2.

VIA University College har samlet set modtaget i alt 5.843 1. prioritetsansøgninger til sine mere end 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland, hvilket er 1,5 procent færre end i fjor. I Aarhus har VIA fået 2.871 ansøgninger, og det er 19 færre end i 2018. Den beskedne tilbagegang kommer i forlængelse af flere års massiv fremgang i antallet af ansøgninger, og følger udviklingen med de mindre ungdomsårgange.

Stor interesse for ingeniøruddannelse
De nyetablerede uddannelser til eksportingeniør og den dansksprogede Value Chain Management-uddannelse, der startede de første hold op i august 2018, har fået godt fat i de studerende.

Sammenlignet med 2018 har der været en stigning i antallet af 1. prioritetsansøgninger på 150 procent til eksportingeniøruddannelsen, fra otte i 2018 til 20 2019. På den dansksprogede Value Chain Management-uddannelse er det samlede antal ansøgninger steget fra 27 i 2018 til 43 i 2019.

Tendensen på tværs af VIAs campusser i Herning, Horsens og Aarhus er, at antallet af ansøgninger til ingeniøruddannelserne er steget kraftigt fra 325 1. prioritetsansøgninger i 2018 til 392 1. prioritetsansøgninger i 2019.

Blandt de etablerede uddannelser på VIA i Aarhus har bygningskonstruktøruddannelsen oplevet en massiv fremgang på 43 procent, fra 104 til 143, i antallet som har søgt ind på uddannelsen som 1. prioritet, ergoterapeutuddannelsen har en fremgang på 12 procent og Global Nutrition & Health en fremgang på 15 procent ligeledes som 1. prioritetsansøgninger.

Uddannelsen til folkeskolelærer har oplevet et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger fra 314 i 2018 til 285 i 2019, og er sammen med sygeplejerskeuddannelsen, der har modtaget 459 1. prioritetsansøgninger, (en stigning på seks procent sammenlignet med 2018) og pædagoguddannelsen med 316 1. prioritetsansøgninger blandt de mest søgte blandt VIAs uddannelser i Aarhus.

Både stigninger og fald
”Vi vil i VIA selvfølgelig gerne have flest mulige kvalificerede ansøgere til alle vores over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Men faldet i antallet af ansøgninger på nogle af uddannelserne skal ses i lyset af, at tallene er steget de sidste 10 år.

Derfor kan stigningen ikke bare fortsætte, og faldet var forventet – særligt fordi vi er i en tid med forbedring i konjunkturerne. Det afgørende er, at kvote 2-søgningen stadig er god, og vi forventer igen i år, at få fyldt de fleste af VIAs uddannelser helt op, da vi har mange flere ansøgere, end vi har studiepladser til.

Specielt er vi utroligt glade for fremgangen i søgningen til VIAs ingeniøruddannelser, da der jo i erhvervslivet i den grad er mangel på ingeniører med stærke erhvervsrettede kompetencer, som VIA uddanner ingeniører med,” siger Louise Gade, der efter en omorganisering med virkning fra januar i år, er prorektor og dermed den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Louise Gade tilføjer:

”Netop for at imødekomme manglen på ingeniører investerer vi i VIA ekstra meget i vores ingeniøruddannelser i disse år, så vi kan sikre de studerende en super inspirerende og nytænkende undervisning. Vi indgår også hele tiden i nye virksomhedssamarbejder og udviklingsarbejder, som de ingeniørstuderende kan deltage i. Og vi ser i VIA frem til at modtage en masse nysgerrige og engagerede ingeniørstuderende, der kan komme ud og gøre en forskel for Danmarks virksomheder. Vi glæder os også særligt over den gode kvote 2-søgning til lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, for det danske samfund efterspørger jo ligeledes flere lærere og sygeplejersker”.

Louise Gade understreger, at det for VIA er et pejlemærke at understøtte vækst i det private erhvervsliv og at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft. Derfor ser VIA det som vigtigt, at der er stor interesse for både de offentligt- og privatrettede uddannelser.

Målrettede og praksisnære uddannelser
Hun har ingen entydig forklaring på, hvorfor antallet af ansøgere til nogle VIA-uddannelser er faldet, mens ansøgertallet til andre af VIAs uddannelser er steget.

”Forklaringen er formentlig, at der altid er nogle videregående uddannelser, der er mere populære end andre, og det kan erfaringsmæssigt skifte fra år til år – blandt andet på baggrund af beskæftigelsessituationen og på grund af positiv eller negativ omtale i medierne af nogle fag frem for andre,” fastslår Louise Gade.

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger, med dannelse og med et innovativt mindset til at tænke nyt til gavn for samfundsudviklingen,” siger VIAs nye prorektor, Louise Gade.

Fokus på et stort læringsudbytte for de studerende
Louise Gade fremhæver, at VIA hele tiden – i overensstemmelse med de politiske intentioner – arbejder for at sikre et højt fagligt niveau med stort læringsudbytte for de studerende. Ligeledes gør VIA meget ud af at sikre uddannelser i alle dele af Region Midtjylland, så der også er god adgang til arbejdskraft uden for de største byer. VIA udbyder således uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland. Eksempelvis har VIA etableret nye ingeniøruddannelser i Horsens, Holstebro, Aarhus og Viborg med fokus på kompetencer inden for henholdsvis klima, produktion, eksport og virtual reality for at imødekomme virksomheders behov, ligesom VIA har åbnet nye uddannelsesstationer med uddannelse af lærere i Holstebro og Randers.

Louise Gade pointerer, at der først er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli, og at VIA optager flest studerende (gennemsnitligt 64 procent) gennem kvote 1. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked fredag den 26. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Louise Gade forventer igen i år et meget stort antal kvote 1-ansøgere til VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland, så der bliver fyldt op på langt de fleste af VIAs uddannelser.

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Prorektor Louise Gade, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 19 99. E-mail: loug@via.dk – Louise Gade er dog på tjenesterejse i udlandet 14.-16. marts og kan derfor være vanskelig at træffe 15. marts. Men hun er til rådighed for interviews 15. marts kl. 17.00-19.00.

Uddannelsesdekan for ingeniøruddannelserne på VIA University College, Lotte Thøgersen, Mobiltelefon: 87 55 41 91. E-mail: lot@via.dk

Chef for Studieservice Helle Doktor Simonsen, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 20. E-mail: heds@via.dk

Kommunikationsmedarbejder Søren Munch Terkelsen. Mobiltelefon: 87 55 14 28. E-mail: somt@via.dk – Søren kan hjælpe til at få kontakt med uddannelsesdekaner eller andre i VIA.

www.via.dk/om-via/presse/kvote-2

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvist job, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet og optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får besked om optagelse den 26. juli 2019.

Fakta om VIA University College

  • VIA er en professionshøjskole med cirka 19.000 studerende på mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland. VIA uddanner blandt meget andet til ingeniør, lærer, pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA er med 20.000 kursister årligt en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014 og 2018.
  • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i en række forskningscentre. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

 

Nøgleord

Billeder

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

Fonden for Entreprenørskab har i 2019 tildelt VIA prisen som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution fordi innovation og entreprenørskab er en fast del af alle VIAs uddannelser.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum