VIA University College

2.805 nye studerende hos VIA i Aarhus

Del

Mange uddannelser er fyldt helt op med nye studerende. Men der er stadig ledige studiepladser at søge på blandt andet VIAs ingeniøruddannelser i Aarhus.

2.805 unge mennesker får i dag – den 28. juli – at vide, at de er blevet optaget på deres ønskede uddannelse hos VIA University College i Aarhus. Det er en smule flere end i fjor. 

Siden midnat har ansøgere til alle de godt 40 uddannelser i Region Midtjylland hos professionshøjskolen VIA University College kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget. Der har derfor været livlig aktivitet på portalen hele natten igennem – og fortsat her i dag.

I den kommende tid sidder studievejledere klar ved telefonerne i VIA for at besvare spørgsmål og hjælpe unge, der har fået afslag på at komme ind på deres søgte uddannelser, til at finde alternativer.

De uddannelser hos VIA, der i år har krævet de højeste karaktergennemsnit for at blive optaget, er alle placeret i Aarhus og er: fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (9,6), Bachelor of Global Nutrition & Health i Aarhus (9,1) og sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (9,1).

Ingeniøruddannelser har ’frit optag’
En del af VIAs nye studerende i Aarhus kommer til at gå på VIAs spritnye uddannelse til diplomingeniør i eksport og teknologi, der har til huse på Campus Aarhus C på Ceres-grunden. Uddannelsen er etableret på baggrund af en efterspørgsel i erhvervslivet. 

I Aarhus udbyder VIA også ingeniøruddannelsen Global Business Engineering.

De to ingeniøruddannelser hos VIA i Aarhus har indtil nu optaget i alt 85 studerende til studiestart i september, men der er stadig ledige studiepladser at søge. På ingeniøruddannelserne er der nemlig såkaldt ’frit optag’ for alle, der lever op til adgangskravene.

Ledige studiepladser er der også at søge, blandt andet på uddannelserne til bygningskonstruktør, professionsbachelor i offentlig administration og professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation.

Se listen over ledige studiepladser
På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over rækken af uddannelser med ledige studiepladser i hele Region Midtjylland.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. Studievejledere sidder klar til at behandle de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger.

Erfaringsmæssigt får VIA frem til studiestart et par hundrede ekstra ansøgninger som efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen.

”I stedet for at miste modet vil jeg opfordre de unge, der har fået afslag, til at være åbne over for alternative muligheder og eksempelvis søge optagelse på en anden geografisk lokation end ens første prioritet. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse eller et uddannelsessted, der ikke i udgangspunktet var det foretrukne,” siger professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard fra VIA University College.

For ansøgere, der har brug for at blive mere afklarede for at træffe et studievalg, er der mulighed for at kontakte VIAs studievejledere og at finde inspiration på VIAs blog ’dinstudievej.dk’.

9.000 ansøgninger – 2.800 kom gennem nåleøjet
Langt de fleste af uddannelserne på VIAs to campusser i Aarhus C og Aarhus N er allerede fyldt helt op. Det gælder blandt andet uddannelserne til lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, professionsbachelor i ernæring og sundhed samt bioanalytiker. På disse uddannelser er der et politisk bestemt loft over, hvor mange der må optages.

Netop dimensioneringen i antallet af studiepladser på mange uddannelser gør, at et stort antal unge får afslag på deres ansøgning, fordi der ikke er plads til alle kvalificerede. Andre får afslag, fordi de ikke har de rette kompetencer.

I år har VIA modtaget 9.164 ansøgninger til sine uddannelser i Aarhus – heraf 4.231 førsteprioritetsansøgninger. Og blot de 2.805 ansøgere er som nævnt blevet optaget.
På landsplan har 89.700 unge i år søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark.

VIA er drivkraft for vækst og innovation
Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fuldt hus på langt de fleste af sine godt 40 uddannelser i Aarhus og resten af Region Midtjylland.

”VIAs mål er at sikre høj uddannelseskvalitet og at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer til både den offentlige og private sektor. Med mange studerende på vores uddannelser sikrer vi kvalificeret arbejdskraft, som kan være med til at sikre vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor,” påpeger Kirsten Bundgaard.

Hun understreger, at VIA til fulde indfrier de målsætninger for professionsbacheloruddannelserne, som regeringen lancerede i foråret.

”Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau på uddannelserne, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden. Eksempelvis har vi i år sammen med landets øvrige professionshøjskoler vedtaget en handleplan med ti ambitioner for at udvikle læreruddannelsen til at være endnu bedre. For os er det afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job, og heldigvis er der høj beskæftigelse på langt de fleste af professionshøjskolernes uddannelser,” fastslår Kirsten Bundgaard.

Kåret for at være mest entreprenant
Kirsten Bundgaard tilføjer, at VIA også har fokus på innovation og entreprenørskab i både sine offentligt- og privatrettede uddannelser samt i sin strategi. På den baggrund kårede Fonden for Entreprenørskab i maj VIA som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution 2018.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at de studerende arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så det, de lærer på uddannelsen, kan bruges fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser her.

Pressekontakt for yderligere information
Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College
Mobil: 87 55 10 18
E-mail: kibu@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk


Fakta om VIA University College

  • VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, designer, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014 og 2018 – på grund af målrettet fokus på innovation og entreprenørskab på alle VIAs uddannelser.
  • VIA har 20 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem blandt andet kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling.

Nøgleord

Billeder

Download
Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør hos VIA University College
Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør hos VIA University College
Download
Download
Download

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum