Furesø Kommune

2030-klimaplan inddrager borgerne i den grønne omstilling

Del

Byrådet i Furesø har sat retningen for, hvordan kommune, borgere, forsyningsselskaber og erhvervsliv i samarbejde kan nå målet om en 70 procent CO2-reduktion i 2030. Indsatserne er samlet i den nye 2030 plan for klima og grøn omstilling

2030-planen for klimaet og den grønne omstilling har et stærkt fokus på at reducere klimapåvirkningen, blandt andet gennem den lokale affaldssortering.
2030-planen for klimaet og den grønne omstilling har et stærkt fokus på at reducere klimapåvirkningen, blandt andet gennem den lokale affaldssortering.

Det kræver langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger og tæt samarbejde mellem kommune, borgere og forskellige typer erhvervsliv, hvis vi i Furesø skal reducere CO2-udledningen med de 70 procent frem mod 2030, der er sat som mål. Derfor er der brug for en samlet plan for den grønne omstilling. Det fortæller Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

”Vi er 41.000 borgere og dermed også 41.000 ambassadører for den grønne omstilling her i Furesø. Hver især kan vi gøre en forskel i forhold til den belastning, vi lægger på klimaet. Kunsten er ikke, at alle skal gøre det samme. Kunsten er, at vi alle tænker over, hvad vi kan gøre for at bidrage. Det hjælper den nye 2030 plan for klima og grøn omstilling til,” fortæller Lene Munch-Petersen.

Den grønne omstilling omfatter nemlig alle aktiviteter i samfundet: I hjemmet, på ar-bejdspladser og skoler, i fritids- og kulturlivet og ikke mindst i transportsektoren skal vi reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Her er samarbejde helt afgørende.

Indsatsen drejer sig blandt andet om at bruge vedvarende energi, bæredygtige byggematerialer, direkte genbrug, foretage grønne og gerne lokale indkøb, sikre let cykeladgang til skoler og arbejdspladser og gennem byudvikling gøre det nemt at leve bæredygtigt.

Planen omfatter hele Furesø Kommune og dermed også virksomheder, forsyningsselskaber og borgerne, og er en overordnet, kortfattet plan over temaerne transport, vareforbrug, cirkulær økonomi, affald, energi, byggeri og vedligehold, byudvikling samt øvrig grøn omstilling. Den udstikker sigtelinjer frem til 2030 og initiativer, der skal gennemføres i 2021-2022. Planen har et stærkt fokus på at reducere klimapåvirkningen, men også på de dele af den grønne omstilling, der handler om rent drikkevand og økologi.

2030 plan for klima og grøn omstilling har været i offentlig høring i seks uger. I høringssvarene er der opbakning og ros til planen og mange rigtigt gode forslag.
”De mange forslag og høringssvarene er især gode input, når vi skal konkretisere, hvordan vi reelt får fremdrift i den grønne omstilling. Det arbejde er allerede i gang i trafik- og mobilitetsplanen, regulativet for husholdningsaffald med indsamling af ti fraktioner, affalds-planen, spildevandsplanen, varmeplanen og i projektet med mere natur på offentlige arealer. Hver især bidrager de forskellige initiativer til at bringe os tættere på målet om de 70 procents CO2-reduktion i 2030,” fortæller Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.
Kommunes miljøråd, der består af repræsentanter for foreninger og borgere, har også givet input til planen og i høj grad været med til at kvalificere indholdet i 2030 plan for kli-ma og grøn omstilling.
Planen kan læses på furesoe.dk

https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/klima-og-miljoe/2030-plan-for-klima-og-groen-omstilling/

Nøgleord

Kontakter

Lene Munch-Petersen (A)

Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5660lmp@furesoe.dk

Øjvind Vilsholm (Ø)

Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:2027 4465oev@furesoe.dk

Claus TorpBy- og kulturdirektør

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tlf:7216 5858clt1@furesoe.dk

Billeder

2030-planen for klimaet og den grønne omstilling har et stærkt fokus på at reducere klimapåvirkningen, blandt andet gennem den lokale affaldssortering.
2030-planen for klimaet og den grønne omstilling har et stærkt fokus på at reducere klimapåvirkningen, blandt andet gennem den lokale affaldssortering.
Download

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum