Danmarks Statistik

2016 bryder otte års trend med faldende energiforbrug

Del

Energiforbruget og udslippet af drivhusgasser faldt fra 2006 til 2015. I 2016 begyndte begge at stige igen. Andelen af forbruget, der stammer fra vedvarende energikilder, er steget i hele perioden og ligger højt i en international sammenligning. I transportsektoren er udviklingen anderledes. Danmarks Statistik har samlet fem grafer om energi og drivhusgasser i Danmark og internationalt.

Det samlede energiforbrug faldt fra 1.423 petajoule (PJ) 2007 til 1.149 PJ (1.000.000 GJ) i 2015, for så at stige med 7 pct. til 1.233 PJ i 2016. I 1990 udgjorde det totale energiforbrug 910 PJ. 

Både faldet siden 2007 og stigningen i 2016 skyldes især udviklingen i bunkring i udlandet, som er brændstofpåfyldning af danske skibe, fly og lastbiler i udlandet. Bunkring i udlandet var højest i 2007, hvor den udgjorde 587 PJ. I 2015 var den faldet 27 pct. til 430 PJ, hvorefter den steg til 494 PJ i 2016. I 1990 udgjorde bunkringen til sammenligning 121 PJ.

Udviklingen i energiforbruget for husholdninger og erhvervsliv har ligget mere stabilt siden 1990 end bunkring i udlandet. Energiforbruget for husholdninger og erhvervsliv er faldet med 14 pct. fra 836 PJ i 2007 til 719 PJ i 2015, for derefter at stige 3 pct. fra 2015 til 739 PJ i 2016. Se mere i Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 55-66.

Energiforbrug 1990-2016

energiforbrug

Kilde: www.statistikbanken.dk/ene3h  

Udslippet af drivhusgasser er faldet siden 2006 – trods økonomisk vækst

Udslippet af drivhusgasser i Danmark er, efter det toppede i 2006, faldet frem til 2015, hvor det for første gang i ti år steg bl.a. pga. af en kold vinter og stigende bunkring. I 2016 var udslippet af drivhusgasser 6 pct. over niveauet fra 1990. 

Udslippet er siden 2006 faldet samtidig med, at den økonomiske vækst har været positiv. En stor del af faldet i udslip af drivhusgasser skyldes grøn omstilling. Se mere i Green National Accounts for Denmark 2015-2016 (s. 80-82).

Udvikling i BNP og drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter. 1990-2016

drivhusgasser

Kilde: https://www.dst.dk/nyt/25004

Mere om emissioner og vækst:
NYT fra Danmark Statistik: Stigende udledning af drivhusgasser i 2016
Bag tallene: Økonomisk vækst uden stigning i luftemissioner og energiforbrug
Publikationen Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 69-88.

Biomasse og vind bærer væksten i vedvarende energi

Danmarks forbrug af energi fra vedvarende kilder er steget konstant siden 1990. Dette er en medvirkende årsag til, at reduktionen i udslippet af drivhusgasser er faldet siden 2006. I 1990 brugte vi 46 TJ (1.000 GJ) energi fra vedvarende energikilder. I 2016 var det steget til 218 TJ. Stigningen i den vedvarende energiproduktion kommer især fra vindkraft og biomasse. Biomasse består af halm, brænde, skovflis, bionedbrydeligt affald, træpiller og træaffald. 

I Danmark blev der produceret 170 TJ vedvarende energi i 2016, hvilket er en betydeligt stigning siden 2006. Der forbruges altså mere vedvarende energi, end der bliver produceret i Danmark. Den resterende mængde bliver importeret fra udlandet. 

Forbrug og produktion af vedvarende energikilder. 1990 – 2016

vedvarende energi NYKilde: http://www.statistikbanken.dk/ene2HO

Danmark er det land i verden, som producerer mest vindenergi per indbygger. Læs mere i artiklen Danmark producerer flest vind-kWh per indbygger blandt OECD-landene

Vedvarende energi: Danmark ligger højt, men lavt i Skandinavien

Sammenligner man forbruget af vedvarende energi i Danmark med resten af verden, ligger Danmark relativt højt. I 2016 udgjorde vedvarende energi omkring 30 pct. af energiforbruget i Danmark (undtaget bunkring i udlandet), ifølge OECD’s opgørelsesmetode. I Tyskland udgjorde vedvarende energi under 13 pct. af energiforbruget. I forhold til Norge og Sverige ligger Danmark imidlertid lavt, mens Finland ligger tæt på os. Norge og til dels Sverige skiller sig ud ved at producere relativt meget energi fra vandkraft til eget forbrug. 

Vedvarende energis andel af energiforbruget. Udvalgte lande. 2016

vedvarende energi internationalt

Anm.: Energiforbruget i figuren er undtaget bunkring i udlandet. Kilde: OECD, IEA

Danmark på EU-niveau, når det kommer til vedvarende energi til transport

Brugen af vedvarende energikilder inden for transport i Danmark udgjorde 6,8 pct., hvilket er tæt på EU gennemsnittet, hvor den samlet udgjorde 7,1 pct. I de andre skandinaviske lande er niveauet noget højere. I Sverige og Norge var niveauet henholdsvis 30,3 pct. og 17,0 pct. i 2016. 

I Sverige benyttes biomasse til transport i højere grad end andre lande, mens det højere niveau i Norge bl.a. skyldes, at jernbanenettet er elektrificeret og el stort set udelukkende bliver produceret af vedvarende energi. Norge bruger desuden ligesom Sverige i højere grad end Danmark biomasse til transport.

Vedvarende energis andel af energi til transport. 2016

transport

Kilde: Eurostat

Kontakt: Flintull Annica Eriksson, fuldmægtig, Danmarks Statistik, 39 17 30 66, aer@dst.dk  

Nøgleord

Kontakter

Flintull Annica Eriksson, fuldmægtig, Danmarks Statistik, 39 17 30 66, aer@dst.dk

Magnus Nørtoft, journalist, Danmarks Statistik, 39 17 31 98, mnt@dst.dk

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum