Kræftens Bekæmpelse

20 mio. kr. fra Knæk Cancer skal mindske social ulighed i kræftbehandling

Del

Selv om stadig flere overlever kræft, så har socialt sårbare patienter ikke haft samme gavn af den gode udvikling inden for bl.a. tidlig diagnose og behandling som de mere velstillede. Derfor bevilger Kræftens Bekæmpelse 20 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen 2018 til oprettelsen af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft.

Susanne Dalton, foto: Tomas Bertelsen
Susanne Dalton, foto: Tomas Bertelsen

Gennem de seneste ti år har forskning peget på social ulighed som et stort og stigende problem ved kræftbehandling og overlevelse efter kræft i Danmark. Uligheden ses lige fra diagnosetidspunktet til muligheden for at modtage og gennemføre optimal behandling samt rehabilitering og lindrende – såkaldt palliativ behandling. Det er blandt andet nogle patienter med kort uddannelse, lavere indkomst, patienter som lider af flere sygdomme på samme tid, enlige eller patienter uden netværk, der ikke har fået samme gavn af fremskridtene på kræftområdet.

- Der er ingen, der ønsker ikke at behandle patienterne lige, men vores system er ikke gearet til at tage hånd om mere sårbare patienter. Derfor skal vi arbejde med, hvordan vi tilrettelægger vores procedurer og systemer, så der bliver bedre plads til alle i vores sundhedsvæsen. Alle gør deres bedste, men det handler om dårlig livskvalitet og tabte leveår, så det er vigtigt, at vi får sikret, at alle har de samme gode muligheder for at komme igennem et kræftforløb, siger Susanne Oksbjerg Dalton, der er seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse og står i spidsen for det nye forskningscenter.

Nationalt samarbejde

Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft bliver forankret i Region Sjælland, mens forskningen vil finde sted landet over. Her har man sat et hold af forskellige eksperter - kræftlæger, antropologer, psykologer samt fagfolk med viden om rehabilitering, palliation og epidemiologi. De skal, i samarbejde med både patienter, kræftafdelinger og kommuner arbejde for at skabe løsninger på det komplekse problem.

Der er allerede seks konkrete temaer, som skal belyses. Blandt andet vil forskerne se nærmere på, hvordan man kan tænke nyt i forhold til arbejdsrutinerne på afdelingerne, hvordan man kan støtte patienterne gennem komplekse behandlingsforløb, bakke op om sundhedsfremme hos risikopatienter, forberede dem bedst muligt til behandlingen samt sikre en mere lige adgang til rehabilitering og palliativ behandling.

Patienterne skal inddrages

Det er helt essentielt for det kommende arbejde, at patienterne inddrages, og at løsningerne udvikles i tæt samarbejde med dem og sundhedspersonalet. Det skal hjælpe til at finde ud af, hvor forskelsbehandlingen opstår og på at tænke nyt i forhold til de ting, som bidrager til den sociale ulighed. Hvert projekt vil have tilknyttet et patientpanel bestående af både ressourcestærke og -svage patienter – og i nogle tilfælde også deres pårørende.

- Det er vigtigt med mange forskellige perspektiver, og ressourcesvage patienter er meget forskelligartede. Bare fordi du ikke har en lang uddannelse eller måske er enlig, så er du jo ikke nødvendigvis ressourcesvag – og vice versa. Det handler ikke om, at vi skal have kategoriseret de her patienter, men om at vi skal blive bedre til at finde og hjælpe dem, der har brug for ekstra opmærksomhed. Forskningscenteret skal hjælpe os til at organisere det kliniske arbejde på kræftafdelingerne bedre samt til at udvikle instanser, der kan komme alle typer af patienter til gode. Ambitionen er at hæve danskernes overlevelsesprocent generelt, men i nogle tilfælde kan det måske også bare være et spørgsmål om at hjælpe dem, der føler sig fortabt undervejs i deres kræftforløb, forklarer Susanne Dalton.

Et nytænkende tiltag

Netop muligheden for at forbedre danskernes kræftoverlevelse fremhæves også af Giske Ursin, der er direktør for det norske Cancerregister og formand for det udvalg af internationale eksperter, der har været med til at bedømme det nye forskningscenter for Kræftens Bekæmpelse.

- Den potentielle gevinst ved dette center er stor. Hvis man kan forbedre overlevelsen hos de dårligst stillede patienter, vil dette kunne forbedre kræftoverlevelsen i Danmark betragteligt. Centeret går til problemet med social ulighed på en nytænkende og kreativ måde og har en stærk og bred tilgang til et ellers overset problem, siger Giske Ursin.

Relevant for andre sygdomme

Susanne Dalton glæder sig over Knæk Cancer-bevillingen på 20 mio. kr. og glæder sig til at skulle i gang med arbejdet.

- Det er en kæmpe anerkendelse, at man i Kræftens Bekæmpelse har valgt, at social ulighed er et område, som skal prioriteres. Det er vi stolte af. Denne form for forskning er omfattende, da det kræver, at vi er mange, der er ’i marken’ for at indhente viden og afprøve forskellige metoder. Derfor er det så vigtigt med den støtte, som vi har modtaget.

-Nu har vi samlet vigtige ressourcer og kompetencer på området, og så er mit håb er, at dette kan blive første skridt til, at vi i fremtiden har et videnscenter for social ulighed – der jo også kan være relevant for andre store folkesygdomme som f.eks. diabetes og hjertekarsygdomme. Vores sundhedsvæsen er under pres, og derfor er det vigtigt, at der kontinuerligt bliver sat fokus på, hvordan vi sikrer, at alle patienter får den rette hjælp, siger Susanne Dalton.

- - -

Fakta

Knæk Cancer

  • Knæk Cancer er TV 2 og Kræftens Bekæmpelses fælles kampagne for at oplyse om kræft og samle penge ind til kræftsagen.
  • På detgaarpengenetil.dk kan du læse mere om de projekter, som er sat i gang – eller snart vil blive det med penge fra Knæk Cancer-indsamlingerne.

Kontakter

Marianne Vestergaard
Presse- og kommunikationsrådgiver
Kræftens Bekæmpelse
Tlf. 2889 6055

Billeder

Susanne Dalton, foto: Tomas Bertelsen
Susanne Dalton, foto: Tomas Bertelsen
Download

Information om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 Kbh Ø

http://www.cancer.dk

Følg pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Ny kritik af Medicinrådet: Sag om medicin til patienter med æggestokkræft bør gå om18.11.2020 08:49:14 CETPressemeddelelse

Danske kvinder med æggestokkræft kan stadig ikke få den medicin, som i flere år har været anvendt til samme patientgruppe i alle nordiske lande og i de fleste EU-lande. Det har Medicinrådet besluttet. – Sagen bør gå om. Medicinrådet har truffet en dybt uretfærdig og uforståelig beslutning for uhelbredeligt syge kvinder med æggestokkræft, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum