Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Ni ud af ti danske topledere mener at et godt arbejdsmiljø er afgørende for at nå virksomhedens økonomiske mål

Del
Ny undersøgelse viser, at toplederne i danske virksomheder tillægger et godt arbejdsmiljø en vigtig rolle i forhold til udviklingen af virksomhedens forretningsstrategi og økonomi. Det understøttes af nylige udenlandske undersøgelser, der påpeger, at en krone investeret i godt arbejdsmiljø kommer 2,2 gange tilbage.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd, I-BAR, har i september 2012 gennemført en analyse blandt danske topledere. Her tilkendegav 92 % af de administrerende direktører, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for, om virksomheden når sine økonomiske mål. Det understøttes af, at en tredjedel af direktørerne svarer, at den vigtigste begrundelse for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden er at opnå positive resultater på bundlinjen. Det er særligt toplederne i de store virksomheder med over 250 ansatte, der har denne opfattelse.

Selvom topledelsen altså tillægger arbejdsmiljøet en væsentlig rolle både for økonomien og udviklingen af forretningsstrategien i virksomheden, er det alligevel kun omkring en femtedel af ledelserne i danske virksomheder, der diskuterer arbejdsmiljø hver uge. Hovedparten behandler området månedligt eller kvartalsvist.

Udenlandske undersøgelser bekræfter den økonomiske effekt af arbejdsmiljøet

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i den mini-hvidbog om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning for virksomheders økonomi, som I-BAR netop har offentliggjort, som led i en toplederkampagne. I hvidbogen gengives bl.a. resultaterne af nye udenlandske undersøgelser fra ISSA, International Security Association, der dokumenterer, at en krone investeret i godt arbejdsmiljø, giver et ROI på 2,2 kr.

Et instrument i forretningsudviklingen

”Særligt i disse tider, hvor både virksomheder og regering har fokus på at forbedre produktiviteten, er der brug for at få dokumenteret, at det kan svare sig at investere i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø”, udtaler Steffen Hansen, formand for I-BAR, Industriens Branchearbejdsmiljøråd og fortsætter:

”Det et er i sig selv tankevækkende, at en femtedel af de administrerende direktører ser arbejdsmiljøet som så vigtig en del af forretningen, at det er noget man løbende og hver uge har på topledelsens dagsorden. ”

Godt arbejdsmiljø er en forudsætning for virksomhedernes overlevelse

I-BAR uddeler i slutningen af oktober toplederprisen 2012 til 3 danske topledere, der har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljøet i år. En af dommerne i konkurrencen, professor Per Langaa Jensen, Management engineering, DTU, der har forsket i arbejdsmiljø i man ge år supplerer:

”På kort sigt er et godt arbejdsmiljø en udgift. På lang sigt er det en forudsætning for virksomhedens overlevelse. Det handler om at skabe attraktive arbejdspladser, tiltrække og beholde de dygtige medarbejdere. Virksomhederne skal tænke investering i stedet for udgifter, når de forbedrer arbejdsmiljøet.”

I-BARs toplederpris uddeles den 25. oktober 2012.

Flere oplysninger:

Anders Just Pedersen, Arbejdsmiljøchef, DI
Tlf.:  33 77 36 86
Mobil: 29 49 45 49

Michael Jørgensen, Områdeleder, CO-industri
Tlf.: 33 63 80 28

Mobil: 21 26 63 84

Lars Andersen, Kontorchef, Lederne

Tlf.: 32 83 35 42

Mobil: 24 28 24 81www.i-bar.dk

Vedhæftede filer

Information om Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Fællessekretariatet
1790 København V

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye