Næstved Kommune

172 ha nyt vådområde skal aflaste Karrebæk Fjord

Del

I februar går gravemaskinerne i gang med at omdanne 172 ha marker til nyt naturområde. For at forbedre vandmiljøet skaber Næstved Kommune et vådområde langs med Saltø Å, Vådområde Syvhøje. I alt har staten og EU bevilget 52 mio. kr. til projektet.

Den blå markering viser, hvor vådområdet bliver skabt
Den blå markering viser, hvor vådområdet bliver skabt

Et nyt vådområde langs nedre Saltø Å og nedre Harrested Å er klar til at blive anlagt. Anlægsarbejdet begynder i februar og fortsætter til udgangen af 2021. Et vådområde består af skiftevis fugtige og tørre enge, hvoraf mange bliver oversvømmet om vinteren. Med sine 172 ha svarer området til 241 fodboldbaner.


Vådområde mindsker kvælstof i Karrebæk Fjord
Med statens vandplaner kom der krav om, at vandmiljøet i hele Danmark skal forbedres, og for Næstved Kommunes vedkommende betyder det blandt andet, at udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord skal mindskes.

Det store vådområde vil fungere som et rensningsanlæg, hvor bakterier i jorden vil fjerne det overskydende kvælstof. Det vil hindre at kvælstof fra markernes drænvand og fra vandløbene, løber ud i fjorden. Her virker kvælstoffet som gødning der får algerne til at formere sig, så vandet bliver uklart. I vådområdet bliver de vandløbsnære arealer gjort mere våde, og i de fugtige områder, vil bakterierne omdanne kvælstofforbindelser til frit kvælstof, som damper af og op i luften. Luften består i forvejen af ca. 78 % kvælstof, så her gør den ingen skade.

En grøn kile
Vådområdet kommer til at vise sig som en ca. 10 km lang, grøn kile fra Karrebæk Fjord og op langs med Saltø Å. På arealer ved Saltø Gods vil man f.eks. kunne se de store våde arealer på begge sidder af Saltøvej.

Desuden vil man kunne se, at Saltø Å igen har fået sit naturlige bugtede forløb i stedet for den lige, unaturlige form, det har i dag. Vandstanden i området vil skifte hen over året, fra at være med synligt vandspejl på store flader om vinteren, til grønne enge langs med vandløbet om sommeren.

Rigere dyreliv
Etableringen af vådområdet vil være til stor gavn for dyrelivet i området. Fugle som vibe, grågås, strandskade, præstekrave og tårnfalk vil med stor sandsynlighed kunne ses i området og man vil f.eks. kunne se viben få unger på engene. I vandløbet vil havørreden få forbedrede levevilkår med nye gydepladser som etableres i det nye vandløb. I dag har Havørreden ikke mange gydepladser på den nedre del af Saltø Å, men det vil der blive lavet om på i det nye naturområde.

Erstatningsjord til lodsejerne
Forud for projektet ligger 5 års planlægning med bl.a. forundersøgelser og køb af jord til naturområdet. Staten og EU har desuden bevilliget 52 millioner kr. til projektet, som primært er brugt til køb af erstatningsjord til lodsejere, erstatninger generelt og til anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af vådområdet.

Nøgleord

Kontakter

Vi forventer at gravemaskinerne går i gang den 1. februar men det afhænger bl.a. af vejret – hvis pressen vil med ud og se området, når arbejdet går i gang, er de meget velkommen til at henvende sig.

Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg, tlf. 2545 0525, mail: hejes@naestved.dk
Anja Rasmussen, projektleder, Næstved Kommune, tlf. 5588 6172, mail: anjar@naestved.dk

Billeder

Den blå markering viser, hvor vådområdet bliver skabt
Den blå markering viser, hvor vådområdet bliver skabt
Download
Sådan kan vådområdet komme til at se ud
Sådan kan vådområdet komme til at se ud
Download

Information om Næstved Kommune

Næstved Kommune
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

https://www.naestved.dk/

Følg pressemeddelelser fra Næstved Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Næstved Kommune

Sprogcenter med tæt forbindelse til virksomheder8.1.2021 17:33:49 CETPressemeddelelse

Udlændinge i Næstved som lærer dansk har siden 1. januar 2021 været elever på Sprogcenter Næstved. Kommune har nemlig hjemtaget driften af sprogcentret, som dog stadig har adresse på Kasernevej 20 og samme medarbejdere. En af de helt store fordele ved hjemtagelsen er, at det nu bliver muligt at knytte virksomheder og kursister tættere sammen kva Center for Arbejdsmarkeds relationer. Det kan fx betyde, at efterspørges der medarbejder i én branche, ja så kan man tilrettelægge en del af undervisningen, så man øver det pågældende fagsprog.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum