Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

160 mio. kr. til 14 nye viden- og erhvervsklynger: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter virksomhedernes adgang til innovation og viden

Del

I sidste uge blev Danmarks 14 nye viden- og erhvervsklynger udpeget af uddannelses- og forskningsministeren. Nu støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse de nye klynger med 160 mio. kr., så vejen fra forskning til faktura bliver lettere for virksomhederne.

Siden 2019 har forenklingen af klyngelandskabet været et af de helt centrale mål for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Forenklingen skal give danske virksomheder endnu bedre rammer for at udvikle deres forretning. De nye klynger skal bygge bro mellem virksomheder og den nyeste forskning på danske videninstitutioner og styrke samarbejdet om innovation 

I starten af året udpegede bestyrelsen ti styrkepositioner og to spirende erhvervs- og teknologiområderOmråderne dækker over de erhverv og brancher, der har størst betydning for dansk økonomi. Og det er inden for disse områder samt yderligere to områder, at uddannelses- og forskningsministeren netop har udpeget Danmarks nye viden- og erhvervsklynger. 

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er stolt over det klyngelandskab, der fremover vil møde danske virksomheder: 

”I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er vi yderst tilfredse med udpegningen af de nye, stærke klyngeorganisationer. Aktørerne har samlet sig for virksomhedernes skyld og dermed skabt de bedste betingelser for, at virksomhederne ved hjælp af klyngerne kan anvende den nyeste forskning i deres egen forretning – noget der også vil styrke dansk økonomi og samtidig bidrage til løsninger på bl.a. det grønne områdeDet ønsker vi i bestyrelsen at bakke op om. Derfor støtter vi viden- og erhvervsklyngerne med i alt 160 mio. kr. over de næste to år.”  

De 14 nye viden- og erhvervsklynger beskæftiger sig med alt fra miljøteknologi til fødevarer og forsvar, rum og sikkerhed – områder, hvor danske virksomheder og dansk forskning står stærkt, men hvor tilførsel af ny viden og innovation til virksomhederne kan sætte yderligere skub i forretningen og den danske økonomi. 

Formand for Dansk Metal og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Claus Jensen glæder sig over, at klyngerne nu er på plads: 

”Det klyngelandskab, vi i bestyrelsen har valgt at støtte med 160 mio. kr., skal være der for alle typer virksomheder. Vi ved, at når man fx tilføjer ny viden om genanvendelse af materialer i byggeriet, så opstår de nye forretningsmodeller, der skaber øget omsætning, vækst og i sidste ende arbejdspladser. De nye klynger skal derfor være der for både store og små virksomheder – og jeg håber, at særligt SMV’erne vil benytte sig af muligheden for at få mere innovation ind i forretningen.” 

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at klyngerne skaber værdi og er tilgængelige i hele landet – ikke kun de steder, hvor klyngerne har hovedkontorer eller arbejdspladser placeret.  

De 14 klynger er udpeget for en fireårig periode. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har forpligtet sig til at bidrage til klyngernes aktiviteter i hele perioden. Bevillingen på 160 mio. kr. dækker derfor alene de første to år og fordeles ud til klyngerne i beløb på mellem 4 og 17,5 mio. kr. Bestyrelsen vil løbende følge klyngernes arbejde. 

Fakta

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpegede i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 de erhvervs- og teknologiområder, som de nye klyngeindsatser skal fokusere på.  
  • Uddannelses- og forskningsministeren udpegede den 1. oktober 2020 14 klyngeorganisationer inden for de valgte styrkepositioner samt to yderligere områder. 
  • De 14 klyngeorganisationer modtager imellem 4 mio. kr. og 17,5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det svarer til i alt 160 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse over de næste to år. Tilsvarende beløb er bevilget af Uddannelses- og forskningsministeriet 
  • Læs mere om de nye viden- og erhvervsklynger og de enkelte bevillinger  

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om bevillingerne til erhvervsklyngerne.

Chefkonsulent Morten Kruse Søland: morsol@erst.dk og telefon 3529 1510.

Nøgleord

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum