Danmarks Frie Forskningsfond

1,5 milliarder kroner uddelt til 435 excellente forskningsideer

Del

Danmarks Frie Forskningsfond har i 2021 støttet 435 nybrudsskabende og nysgerrighedsdrevne forskningsprojekter, lanceret ny strategi og efterladt et markant aftryk på den frie grundforskning i Danmark. Konkurrencen om fondens midler er fortsat stor, idet forskere i 2021 har ansøgt om et af de højeste beløb i 10 år. Det viser fondens årsrapport for 2021.

Forskningen spiller en central rolle i at løse samfundets udfordringer, og de senere år har vist os, at den frie, uafhængige forskning er grobund for vigtige nybrud i vores samfund.

Læs Danmarks Frie Forskningsfonds årsrapport 2021 her.

Nybrud i fokus

I maj 2021 lancerede Danmarks Frie Forskningsfond strategien ”Grobund for nybrud”, der udpeger tre pejlemærker for fondens arbejde i perioden 2021-2023: dansk forskning af høj international kvalitet, nybrud i forskningen og forskningsimpact.

»Det er en hjørnesten i Danmarks Frie Forskningsfonds arbejde at sikre de bedste betingelser for nybrud i forskningen, der skal gøre os klogere og bidrage til at forme fremtidens samfund. Det stiller også krav til os som fond, f. eks. nye redskaber til at bedømme projekter, der sætter fagligheder sammen på helt nye måder, og derfor kan være sværere at bedømme med eksisterende metoder,«  siger Maja Horst, bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond.

Forskere har ansøgt om højere beløb

Forskere har i 2021 sendt 3342 ansøgninger til Danmarks Fie Forskningsfond og i alt ansøgt om 12,9 mia. kr. Det er et af de højeste beløb, der har været ansøgt om i 10 år. Det har medført en samlet succesrate på 13 %, hvis man ser på hvor stor en andel bevilget beløb udgør af den samlede ansøgningssum.

» Det har givet anledning til debat om succesraterne i Danmarks Frie Forskningsfond, der igen i år har været på små 13 %. Det er for lavt, når mindst en tredjedel af de ansøgninger, vi får i fonden, er så gode, at de ville få en bevilling – hvis midlerne altså var til det. Derfor er succesrater også noget, vi kigger på i 2022,«  siger Maja Horst.

Danmarks Frie Forskningsfond har også konsolideret sit internationale arbejde i 2021. Sidste år har Science Europe nedsat seks nye arbejdsgrupper, hvor fonden er engageret i fire af dem, bl.a. om ’open science’.

2021 var også det fjerde år, hvor fonden har uddelt tematiske midler. Det er midler, som fra politisk side er prioriteret og afsat til et bestemt forskningsområde. I 2021 var midlerne øremærket grøn omstilling og Inge Lehmann-programmet, hvor i alt 100 forskningsprojekter har modtaget bevilling. I 2022 skal fonden uddele tematiske midler til både grøn omstilling og til styrket klinisk og uafhængig forskning.

Nøgleord

Kontakter

Maja Horst, bestyrelsesformand, Danmarks Frie Forskningsfond, majho@dtu.dk

Jesper Risom, kontorchef, Danmark Frie Forskningsfond, jspr@ufm.dk, tlf. 2363 9410

Karen Marie B. Vølund, specialkonsulent, Danmarks Frie Forskningsfond, kmbv@ufm.dk, tlf. 7231 8931

Billeder

Links

Information om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C

https://dff.dk/

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) finansierer forskning af højeste internationale kvalitet og styrker den excellente forskning i Danmark. Fonden investerer i risikovillig forskning, der er baseret på forskernes idéer inden for og på tværs af videnskabelige områder, uafhængigt af politiske og strategiske satsninger.

DFF fremmer internationalisering af forskningen og styrker det unge talent såvel som den erfarne forsker. Herudover yder fonden forskningsfaglig rådgivning til minister, Folketing og det øvrige danske og internationale forskningslandskab. Det sker med baggrund i ekspertise og faglig diversitet gennem fondens 84 bestyrelses- og rådsmedlemmer, der alle er anerkendte og aktive forskere.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum