Den Danske Naturfond

Kongerigets skønneste plet bliver til stort naturområde

Del

Kongen udråbte det som den skønneste plet i sit kongerige for 200 år siden. Nu skal et nyt stort naturprojekt ved Grønnestrand beskytte 400 ha dansk vildmark ved Jammerbugten i Nordjylland. Det kan med tiden vokse til op mod 3000 ha. Samtidig udvikles nye muligheder for at opleve det unikke hede- og klitlandskab med de store, ubrudte vidder ud mod havet. Den Danske Naturfond samarbejder med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen om naturprojektet, som Nordea-fonden støtter med 37,5 mio. kr.

En stor, åben naturlandskab med to personer, der sidder sammen midt i grønt krat med havet i baggrunden.
Kongerigets skønneste sted er nu sikret til at hjælpe den trængte biodiversitet. Alle kan opleve naturen her i Danmarks vildmark. Fotos kan bruges ved omtale af historien og med kreditering: Foto: Jesper Edvardsen/Naturfonden

"Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige.”

Sådan sagde Kong Frederik VI i 1824, da han red gennem Grønnestrands unikke landskab i Han Herred på kanten af Thy og Vendsyssel i Nordjylland. Her nød kongen de storslåede vidder med klitter og hede ved Jammerbugten mellem Thorup Strand og Svinkløv.

200 år senere har Den Danske Naturfond sammen med Nordea-fonden sikret den skønneste plet i kongeriget. Naturfonden har frikøbt 270 ha af Danmarks smukkeste natur for at beskytte naturen for altid. Området er truet af tilgroning, invasive arter, dræning og forurening med næringsstoffer og okker. Det skal der nu rettes op på.

Grønnestrands mange truede og sjældne dyr og planter får flere og bedre levesteder, og der kommer nye muligheder for at opleve den storslåede natur. Området grænser op til statens Kollerup Plantage, så naturen får et sammenhængende naturområde på 400 ha svarende til 560 fodboldbaner.

Drømmen går endnu længere. Visionen er, at Grønnestrand er første skridt mod at udvikle et kæmpe naturområde på op mod 3.000 ha fra Thorup Strand i vest over Klim Bjerg ejet af Jammerbugt Kommune i syd til Svinkløv i øst.

Naturfondens formand, Bengt Holst, glæder sig over at give naturen mere plads og invitere alle til at opleve områdets særlige natur og historie.

”Alle natureksperter peger på, naturen skal have mere plads, hvis vi skal løse biodiversitetskrisen. Det sikrer vi nu ved Grønnestrand takket være det stærke samarbejde. Biodiversiteten får et tiltrængt løft, og alle får nye muligheder for at nyde det gode liv i naturen,” siger Bengt Holst.

Nye naturoplevelser på vej

Der er ikke alene de vilde dyr og planter, som får det bedre. Grønnestrand kommer også til at byde på nye vandreruter, shelters, bedre formidling og meget mere, så familier, børn og ældre kan nyde det unikke landskab og de storslåede udsigter.


"Grønnestrand er et helt unikt naturlandskab, som desværre i mange år har været hårdt ramt af negative naturpåvirkninger. Med Den Danske Naturfonds opkøb af området får dyrene, planterne og biodiversiteten nu endelig en hjælpende hånd. Den indsats er vi stolte af at støtte op om hos Nordea-fonden. Samtidig er vi glade for, at Den Danske Naturfond og de gode lokale samarbejdspartnere har ambitioner om at åbne landskabet op med nye faciliteter og formidling for nysgerrige besøgende, så de får mulighed for at opleve den fantastiske natur på egen hånd – alt imens vi giver biodiversiteten gode muligheder for at blomstre," siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Grønnestrand udvikles sammen med Jammerbugt Kommune. Borgmester Mogens Christen Gade er glad for at være med i det unikke natur- og oplevelsesprojekt.

”I Jammerbugt Kommune er vi os meget bevidst, at vi lægger ramme til nogle af Danmarks smukkeste og mest elskede naturarealer. Det er områder, som vi gerne vil være med til at passe på og udvikle på naturens egne betingelser, ligesom vi gerne vil være med til at skabe bedre mulighed for at opleve dem. Derfor glæder vi os meget til samarbejdet med Naturfonden, som har en lang erfaring i netop at beskytte, udvikle og åbne unikke naturområder,” siger Mogens Christen Gade.

Det nye naturområde i Grønnestrand grænser op til et større, sammenhængende statsejet område med klithede i tilknytning til Kollerup Plantage mod sydøst. Det giver nye muligheder for at hjælpe naturen og udvikle friluftslivet på tværs af ejerskel i et endnu større naturområde på 400 ha.

”Vi ser frem til samarbejdet i området, hvor vi allerede arbejder på at bevare klitnaturen og give plads til hjemmehørende arter. Fremadrettet ønsker vi i endnu højere grad at fremme naturlige, dynamiske processer i større sammenhængende områder, og samtidig skabe gode muligheder for friluftslivet, så der er oplagte perspektiver i at tænke indsatserne sammen,” siger skovrider Ole Noe fra Naturstyrelsen.

Kontakt

Flemming Nielsen, direktør Den Danske Naturfond, 2466 1362 / fn@naturfonden.dk
Allan Eskesen, biolog, Jammerbugt Kommune, 4191 2203 / als@jammerbugt.dk
Per Hyttel, skovfoged, Naturstyrelsen, 2687 5430/ phy@nst.dk

FAKTA

Naturen kan opleves af alle

I dag er det svært at opleve Grønnestrand. Her er stort set ingen vandrestier, steder at nyde madpakke og kaffe, shelters at overnatte i m.v. Det skyldes, at det meste af arealet er i privat eje. Det laver vi om på, så alle kan opleve naturen på naturens præmisser. Her kan komme nye vandrestier, shelters og meget andet. En friluftsplan laves nu sammen med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen for at udvikle nye, store oplevelser i naturen.

Sådan hjælper vi naturen

Grønnestrand er en naturperle, som er truet af tilgroning, dræning og forurening med næringsstoffer og okker fra dyrkning. Men nu får vilde dyr og planter de bedste vilkår med flere og bedre levesteder. Græsning hjælper vilde planter med mere plads og lys til at vokse flere steder.

Forskere fra Københavns Universitet har i en ny rapport udpeget området som et af de steder, hvor det giver bedst mening at hjælpe den trængte biodiversitet i Danmark.

Et hav af arter får bedre levesteder

Grønnestrand er et vigtigt levested for mange forskellige slags truede, sjældne og almindelige fugle, sommerfugle og planter, som har mistet levesteder i Danmark. De beskyttes nu for altid. Samtidig sikrer vi flere naturlige levesteder, og det hjælper de mange dyr og planter, blandt andre områdets mange sjældne sommerfugle.

Naturen begejstrede kongen

I den østlige del kan man opleve Kongestenen som er rejst af folk fra egnen til minde om Kong Frederik VI´s besøg i 1824. Kongen var så betaget af den smukke natur ved havet og klitheden, at han sagde:

"Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige."

Biodiversitetskrisen

Naturen er i krise, primært på grund af tab af levesteder og mangel på områder, hvor naturen har førsteprioritet. Flere end 2.500 arter vilde dyr, planter og svampe er truede eller sjældne i Danmark. Det viser Den danske Rødliste, som Aarhus Universitet udarbejder. En af de største grunde er mangel på plads og gode levesteder. Vi mennesker fylder det meste af Danmark med vores marker, byer og veje. Kun 1,6 procent af Danmark er beskyttet natur, ifølge Biodiversitetsrådet, regeringens uafhængige rådgivere.

Den Danske Naturfond 

Den Danske Naturfond arbejder for at sikre flere og bedre levesteder til gavn for biodiversiteten, klima og vandmiljø. Naturfonden er vedtaget i Folketinget med bred opbakning.

Nøgleord

Kontakter

Flemming Nielsen, direktør Den Danske Naturfond, 2466 1362 / fn@naturfonden.dk
Allan Eskesen, biolog, Jammerbugt Kommune, 4191 2203 / als@jammerbugt.dk
Per Hyttel, skovfoged, Naturstyrelsen, 2687 5430/ phy@nst.dk

Billeder

Grønnestrand maj 2024
Grønnestrand maj 2024
Download
Grønnestrand maj 2024
Grønnestrand maj 2024
Download
En stor, åben naturlandskab med to personer, der sidder sammen midt i grønt krat med havet i baggrunden.
Kongerigets skønneste sted er nu sikret til at hjælpe den trængte biodiversitet. Alle kan opleve naturen her i Danmarks vildmark.
Download

Links

Følg pressemeddelelser fra Den Danske Naturfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Den Danske Naturfond

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye