Region Midtjylland

Landsdækkende klimasamarbejde tættere på EU-millioner

Del

PRESSEMEDDELELSE PÅ VEGNE AF KLIMAPARTNERSKABET LIFE ACT

Regioner og kommuner har i partnerskabet LIFE ACT søgt EU om ca. 126 mio. kroner til klimahandling i hele Danmark. Projektet er nu gennem et vigtigt nåleøje i Europa-Kommissionen. 

Fem regioner, 27 kommuner og en række andre partnere arbejder i projektet  LIFE ACT for at sætte fart på de kommunale klimaplaner. Illustration. LIFE ACT.
Fem regioner, 27 kommuner og en række andre partnere arbejder i projektet LIFE ACT for at sætte fart på de kommunale klimaplaner. Illustration. LIFE ACT.

27 kommuner, fem regioner og 126 mio. kroner til at sætte fart på implementeringen af de politisk godkendte klimaplaner, der ligger klar i samtlige danske kommuner. Sådan lyder opskriften på LIFE ACT, der netop er kommet et stort skridt nærmere realisering. 

Europa-Kommissionens LIFE-program har nemlig færdiggjort sin første vurdering af partnerskabets ansøgning - og det var med tommel op til, at det landsdækkende danske projekt kan fortsætte i kampen om EU-millioner til klimahandling. 

- Det endelige svar kommer senere på året, og intet er sikkert før da. Men vi har fået en flot evaluering, og den indledende godkendelse er en stor milepæl. Det betyder, at vi er blandt nogle ganske få europæiske projekter, der lever op til kravene i LIFE-programmet, forklarer Kim Kofod, udviklingsdirektør i Region Midtjylland og formand for styregruppen i LIFE ACT. 

Unikt partnerskab

LIFE ACT har været under udvikling i to år. Baggrunden er det landsdækkende DK2020 projekt hvor alle danske kommuner sammen med de fem regioner, er lykkes med at få lavet politisk godkendte klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Målet med LIFE ACT er at sætte fart på implementeringen af planerne med fokus på de områder, hvor der er brug for ny viden og samarbejde på tværs. Derfor understøtter LIFE ACT også Klimaalliancen, der er et partnerskab mellem de fem danske regioner, KL og Realdania, om realiseringen af de kommunale handleplaner.

Det er første gang, at et så bredt dansk partnerskab er gået sammen om at sikre en stor EU-bevilling til klimahandling. Derfor understreger Kim Kofod også, at samarbejdet fortsætter uanset ansøgningens udfald. 

- Det er ikke et valg, om vi vil samarbejde om klimahandling. Det er en skal-opgave. Heldigvis har vi alle sammen stor lyst til at arbejde helhedsorienteret og på tværs, og vi er mange partnere, der har forpligtet os på samarbejdet. Det er styrken i LIFE ACT, men vi krydser selvfølgelig fingre for, at vi får pengene, så vi for alvor kan gøre en forskel, siger han. 

Ny viden og konkret handling

En af de 27 kommuner i LIFE ACT er Frederikssund Kommune, der deltager i tre af projektets arbejdspakker. Her glæder programleder for kommunens klimaindsats, Jette Ebbekær Thomsen, sig over den første godkendelse fra Europa-Kommissionen.

- Vi har en stærk klimaplan med 72 konkrete indsatser, men vi ved også, at der er elementer i planen bl.a. i forbindelse med vandløb og risiko for oversvømmelser, som afhænger af, at vi dels koordinerer med vores nabokommuner og dels udvikler nye værktøjer og tilgange. Derfor giver det rigtig god mening for os at indgå i et landsdækkende samarbejde med kommuner, der har samme udfordringer, siger hun.

Der er høje krav til at få en bevilling fra EU LIFE Programmet. Men Europa-Kommissionens positive evaluering af LIFE ACT-ansøgningen viser, at projektet er på helt rette vej. Det siger Lars Holte Nielsen, der er direktør for Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og talsmand for dacob, der er et samarbejde mellem repræsentationer for danske kommuner, regioner og universiteter i Bruxelles:

- Det er en meget flot evaluering, som viser, at vi med ansøgningen har ramt en høj kvalitet, der virkelig flugter med det, som EU ønsker. Evalueringen viser, at Europa-Kommissionen kan se kvaliteten i det, vi vil med projektet, og Europa-Kommissionen tilkendegiver også i sin evaluering, at de ønsker at lære af de erfaringer, som projektet kaster af sig. Dermed kan vi kun være tilfredse med Europa-Kommissionens tilbagemelding, som peger meget positivt fremad, lyder det. 

Der er oprettet en hjemmeside for LIFE ACT-partnerskabet bl.a. med en beskrivelse af de 11 arbejdspakker, der bliver realiseret, hvis projektet får EU-bevillingen. Læs meget mere på life-act.eu

Fakta om LIFE ACT 

  • LIFE ACT er et partnerskab med i alt 37 økonomiske partnere. Dertil kommer en række støttende aktører, bl.a. 25 kommuner, der deltager i vidensdeling og netværksarrangementer.
  • LIFE ACT søger om støtte på ca. 126 mio. kroner (17 mio. EUR) til et projekt, der arbejder med både forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer samt synergier mellem de to områder
  • Partnerskabet består af 27 danske kommuner, de fem regioner samt det Midtjyske EU-kontor, CDEU. Hertil kommer forsyningsvirksomheden Lemvig Vand A/S, rådgivningsvirksomheden Fjordland, det nordjyske NDEU samt trafikselskabet NT, der deltager i specifikke arbejdspakker.
  • De støttende aktører omfatter Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Vejdirektoratet, 25 yderligere kommuner, såvel som 18 partnere til videns-udvikling og -udveksling, herunder alle danske universiteter og CONCITO.
  • Region Midtjylland er leadpartner på det samlede projekt og trækker bl.a. på erfaringerne fra det store regionale klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge, der blev afsluttet i 2022.
  • LIFE ACT håber at kunne starte projektet i januar 2025 med et samlet budget på 200 mio. kroner og en projektperiode på otte år.
  • Formålet med LIFE ACT er at accelerere den landsdækkende implementering af de kommunale klimahandlingsplaner i omstillingen mod et klimaneutralt og klimarobust samfund. 70 pct. klimaneutralitet i 2030 - og 100 pct. i år 2050 samt opfyldelse af målsætningen om klimarobusthed.
  • Hovedfokus vil være på de udfordringer, hvor løsningerne endnu ikke er kendte, samt hvor der er brug for, at samarbejde på tværs for at udvikle nødvendig viden og/eller sikre nødvendig handling.
  • Læs mere på life-act.eu

Nøgleord

Kontakter

Kontaktoplysninger på medlemmer af regionsrådet

Regionsrådets 41 medlemmer er valgt for 1. januar 2022 til 31. december 2025. Alle har egen side med oplysninger om politikeren.

https://link.rm.dk/Regionsrådetsmedlemmer

Billeder

Om Region Midtjylland

Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede.

Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Følg pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Aarhus tiltrækker stor europæisk konference for velfærdsløsninger28.6.2024 14:55:30 CEST | Pressemeddelelse

Aarhus bliver vært for den internationale konference The European Social Services Conference, som afholdes den 23.-25. juni 2025. Under titlen 'Where Care Meets Tech' sætter konferencen fokus på, hvordan vi udvikler velfærden ved at styrke menneskers handlekraft og implementere digitale løsninger. Det skal sikre mere velfærd for færre midler til gavn for ældre, socialt udsatte og mennesker med fysiske og psykiske handicap

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye