ATP investerer i Terma

Del

ATP investerer i Danmarks største forsvarsvirksomhed, Terma, og indtræder i bestyrelsen. Den nye kapital skal virksomheden bl.a. bruge i forbindelse med en ny vækststrategi.

Danmarks største forsvarsvirksomhed og en af de førende højteknologiske virksomheder får for første gang delt ejerskab. Det sker, når ATP Langsigtet Dansk Kapital indtræder som minoritetsejer i Terma. 

Dermed investerer ATP Langsigtet Dansk Kapital i en succesfuld dansk virksomhed, der i dag beskæftiger over 1700 medarbejdere – hvoraf hovedparten arbejder på de to store produktionsfaciliteter i Østjylland. 

Investeringen er et vigtigt skridt på vejen til vækst i den danske forsvarsindustri, lyder det fra Terma: 

”Der er et stort behov for, at dansk forsvarsindustri kan levere nye teknologier og mere udstyr. Vi skal kunne mere selv. Det behov er blevet udtrykt af regeringen, EU-Kommissionen og mange andre. Derfor har vi fra Termas side lanceret en ambitiøs vækststrategi, hvor vi over de næste tre år vil fordoble vores omsætning. Det kræver naturligvis kapital og et solidt og langsigtet ejerskab, der vil være med på vækstrejsen, og det er vi utroligt glade for, at ATP vil,” udtaler Carsten Dilling, bestyrelsesformand i Terma. 

Et attraktivt afkast og et sikkert samfundsbidrag 

For ATP sker investeringen i Terma som led i ambitionen om at sikre danskernes pensionsopsparing solide og langsigtede afkast. Investeringen foretages gennem ATP Langsigtet Dansk Kapital og består af et etcifret milliardbeløb i form af egenkapitalinvestering og en lånefacilitet. 

“Terma passer rigtig godt til det, ATP gerne vil med Langsigtet Dansk Kapital. Det er en unoteret, dansk virksomhed med et tydeligt globalt potentiale – og her kan vi som en langsigtet investor agere sparringspartner på den kommende del af vækstrejsen,” siger Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør i ATP. 

Han tilføjer: 

”ATP ser i Terma både muligheden for at skabe et attraktivt afkast til vores medlemmer og investere i en vækstvirksomhed, der skaber nye danske arbejdspladser. Udover at være en investering med potentiale yder ATP med kapitaltilførslen et vigtigt bidrag i en tid præget af sikkerhedspolitisk ustabilitet.” 

Investeringen er den tredje enkeltstående investering for ATP Langsigtet Dansk Kapital. 

Kapital til transformative opkøb 

Som en del af Termas ambitiøse vækststrategi, med mål om en fordobling af omsætningen på tre år, er der aktuelle planer om at gennemføre flere opkøb: 

”Terma er en vigtig partner for Danmarks forsvar og vores allierede. Vi skal levere den teknologi, som skal forsvare Danmark og Europa i fremtiden. Den opgave står vi allerede stærkt positioneret til at løfte, og med ATP’s investering vil vi få yderligere kapital til at styrke vores position på et globalt marked i vækst,” udtaler Carsten Dilling. 

Fakta om investeringen 

 • ATP investerer et et-cifret milliardbeløb fordelt på en egenkapitalinvestering og en lånefacilitet. 

 • ATP indtræder i Termas bestyrelse med et menigt bestyrelsesmedlem. 

 • Terma vil fortsat stå 100% for drift og strategi. 

Fakta om Terma 

 • Terma er en højteknologisk, dansk forsvarsvirksomhed med base i Lystrup ved Aarhus og 1700 ansatte, der udvikler løsninger inden for forsvar, sikkerhed og rumfart. 

 • Terma har hidtil været 100% ejet af Thomas B. Thriges Fond, som fortsat vil være majoritetsejer. 

 • Terma er bl.a. verdensførende inden for udviklingen af radarer, hvor efterspørgslen til både civilt og militært brug betydeligt voksende.    

 • Terma er stærkt positioneret i rumfartsindustrien med over 50 års samarbejde med både de europæiske og amerikanske rumagenturer, ESA og NASA. Terma udvikler en række komponenter, der er afgørende for udviklingen i det paradigmeskifte, der er undervejs i rumfartsindustrien.  

 • Terma er leverandør af løsninger til forsvarsindustrien, og på fabrikker i Lystrup og Grenaa producerer Terma nøglekomponenter til bl.a. de nye danske F-35-fly. 

 • Terma indgik i 2023 en 30-årig rammeaftale om integreret luft- og missilforsvar med det danske forsvar.  

 • I det seneste regnskab fra maj 2024 steg Termas omsætning med 17% til DKK 2,6 mia., og resultatet før skat endte på DKK 228 mio.  

Fakta om ATP Langsigtet Dansk Kapital 

 • ATP Langsigtet Dansk Kapital (etableret i 2021) investerer i danske virksomheder, og tilfører både kapital og kompetencer for at udvikle og skalere virksomhedernes position, og dermed bidrage til at skabe fremtidens store danske virksomheder med globalt potentiale. 

 • Langsigtet Dansk Kapital investerer i større minoritetsposter i unoterede selskaber. Fælles er et langsigtet fokus på vedvarende værdiskabelse i selskaber med en kompetent og ambitiøs ledelse, stærke produkter/ydelser og som opererer i attraktive markeder. 

null
Fra venstre: Carsten Dilling, bestyrelsesformand, Terma og Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør, ATP

Kontakter

Billeder

Fra venstre: Carsten Dilling, bestyrelsesformand, Terma og Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør, ATP
Fra venstre: Carsten Dilling, bestyrelsesformand, Terma og Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør, ATP
Download

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med mere end 5 mio. medlemmer og en pensionsformue på 936 mia. kr. Vores opgave er at sikre gode, stabile pensioner, så danskerne har lidt mere at leve for den dag, de går på pension. Derudover sikrer vi udbetaling af en række velfærds- og sikringsydelser. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, kommer fra ATP Koncernen. Sammenlagt udbetaler vi 280 mia. kr. om året til 2,4 mio. borgere på vegne af staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter.

Følg pressemeddelelser fra ATP

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ATP

ATP og PFA har fastlagt principper for deltagelse i fremtidige børsintroduktioner1.7.2024 15:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Sideløbende med drøftelserne om et forlig af OW Bunker sagen har ATP og PFA ført en dialog med markedsdeltagere om gode børsnoteringsprocesser. ATP og PFA har i den forbindelse fastlagt følgende principper for deres deltagelse i fremtidige børsintroduktioner på det danske marked: En børskandidat bør så tidligt som muligt søge at agere som et børsnoteret selskab og bør i den forbindelse offentliggøre samme information om selskabet, som et børsnoteret selskab ville skulle offentliggøre. En børskandidat og dens rådgivere bør udarbejde et prospekt med det formål at levere, og sikre at prospektet faktisk indeholder, et passende og relevant niveau af information, så potentielle investorer kan træffe velinformerede investeringsbeslutninger. En børskandidat og dens rådgivere bør sikre en grundig due diligence-proces, der kan danne grundlag for udarbejdelse af et prospekt. En potentiel investors behov for information i forbindelse med en børsnotering svarer til en potentiel købers behov for inf

ATP og PFA sikrer forlig i OW Bunker-sagen1.7.2024 15:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I gruppen af forbundne retssager om det konkursramte OW Bunker har de væsentlige professionelle parter, herunder kapitalfonden Altor, investeringsbankerne samt både de danske og de udenlandske institutionelle investorer, der købte aktier i forbindelse med og efter børsnoteringen af selskabet i foråret 2014, indgået forlig. OW Bunker gik konkurs i november 2014 efter betydelige tab på derivater og tab på et datterselskabs største kunde i Singapore. Konkursen i OW Bunker førte til massive tab både for selskabets kreditorer og de aktionærer, der havde investeret i selskabet ved børsnoteringen og efterfølgende. ATP, PFA og 22 andre danske institutionelle investorer anlagde i 2016 og 2017 to erstatningssager mod OW Bunker, dets tidligere ledelse og bestyrelse, Altor Fund II samt investeringsbankerne Carnegie og Morgan Stanley. De komplekse og omfattende retssager drejede sig om henholdsvis prospektansvar i forbindelse med børsnoteringen og ansvar for brud på oplysningsforpligtelserne i tide

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye