Furesø Kommune

Furesø Kommune indleder samarbejde om overvågning af sommerfugle

Del

Furesø Kommune vil følge udviklingen af plante- og dyrelivet tæt på Baunesletten. Et nyt samarbejde skal sikre viden om sommerfuglenes tilstand og udvikling – især arten Violetrandet Ildfugl har kommunens opmærksomhed.

De første optællinger viser, at sommerfuglene lige nu har det godt på Baunesletten. Her Violetrandet Ildfugl.
De første optællinger viser, at sommerfuglene lige nu har det godt på Baunesletten. Her Violetrandet Ildfugl. Natur360

Furesø Kommune vil overvåge dagsommerfuglene på Baunesletten, så man kan følge bestandenes udvikling. Det skal ske i samarbejde med Danmarks Dagsommerfugle - det nationale overvågningsprogram for dagsommerfugle i Danmark. Sommerfuglene tælles ud fra ’Pollard Metoden’, som er den mest udbredte metode til formålet på tværs af Europa.

De indsamlede data skal bruges til at følge den overordnede tilstand og udvikling samt følge tilstanden for særligt sårbare eller sjældne arter. Mandag den 10. juni blev der ved den første tælling talt 35 Violetrandet Ildfugl, 24 Grøn Køllesværmer, Alm. Blåfugl, Okkergul Randøje, Lille Ildfugl, Stor Bredpande, Nældens Takvinge og Græsrandøje. Et godt resultat på en overskygget og halvblæsende dag.

Lene Munch-Petersen (A), formand for Natur og Klima glæder sig over samarbejdet:

”De første optællinger viser, at sommerfuglene lige nu har det godt på Baunesletten. Det skal de ikke bare blive ved med at have – de skulle gerne få det endnu bedre fremadrettet. Et naturgenopretningsprojekt har til formål både at fremme biodiversitet og beskytte de sårbare arter. Samarbejdet med Danmarks Dagsommerfugle er et vigtigt redskab til at indsamle viden om, hvordan det går med den ønskede virkning for biodiversiteten. Jo flere datasæt vi får, jo mere solide kan analyserne også blive”.

Naturlig græsning sikrer mad til alle

I det projektforslag, der arbejdes med på Baunesletten, er der lagt op til max 3-8 dyr på området. Erfaringer fra andre områder, hvor der har været denne form for naturlig græsning gennem 20 år viser, at det giver en længere blomstringstid og sikrer gode levevilkår til sommerfugle og andre insekter.

Anne Eskildsen har forsket i dagsommerfugle og er leder af projektet Danmarks Dagsommerfugle. Hun ser stor værdi af samarbejdet med Furesø Kommune:

"Den danske dagsommerfuglefauna er i stor tilbagegang, og derfor er det meget glædeligt, at Furesø Kommune har valgt at tage et aktivt ansvar for overvågningen og forvaltningen af violetrandet ildfugl. Viden om de enkelte arters bestandsudvikling er nemlig helt central, hvis vi vil blive bedre til at bevare og beskytte vores dagsommerfugle."

Furesø Kommune sparrer løbende med eksperter fra Københavns Universitet inden for biodiversitet og naturforvaltning om definition af relevante målsætninger og overvågning af udviklingen af dynamiske økosystemer.

Kommunen samarbejder ligeledes med blandt andet DN Furesø for at evaluere og justere projektet for at opnå de bedste resultater for både naturgenopretning og beskyttelse af truede arter.

Fakta

Danmarks Dagsommerfugle, det nationale overvågningsprogram for dagsommerfugle i Danmark har til formål at følge bestandsudviklingen for de 65 arter af dagsommerfugle, der lever i Danmark.

Danmarks Dagsommerfugle indgår i et tæt samarbejde med centrale myndigheder, forskningsinstitutioner, grønne NGO’er og andre aktører. I vores følgegruppe indgår repræsentanter fra blandt andre Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, KTC, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Dansk Ornitologisk Forening.

’Pollard Metoden’ er den mest udbredte metode til tælling af dagsommerfugle og anvendes i alle andre eBMS-projekter på tværs af Europa.

https://danmarksdagsommerfugle.dk/

Virksomheden Natur360 står for optællingerne på Baunesletten.

Furesø Kommune sparrer blandt andre med Louise Imer Nabe-Nielsen, Specialkonsulent ved Københavns Universitet, GLOBE Institute, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Kontakter

Claus TorpBy- og kulturdirektør

Center for Borgerservice og Kultur, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tlf:7216 5858clt1@furesoe.dk

Billeder

De første optællinger viser, at sommerfuglene lige nu har det godt på Baunesletten. Her Violetrandet Ildfugl.
De første optællinger viser, at sommerfuglene lige nu har det godt på Baunesletten. Her Violetrandet Ildfugl.
Download

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye