Furesø Kommune

Furesø Kommune værner om kulturarven

Del

Furesø har en rig kulturarv, hvor bevaringsværdige bygninger i det åbne land er vigtige vidnesbyrd om vores fælles historie. Nu har byrådet besluttet at sende et forslag til en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone i høring. Borgere kan høre om forslaget på et borgermøde den 22. august 2024.

Furesø Byråd sender temalokalplan i høring. Planen omfatter bevaringsværdige bygninger i Furesø Kommunes landzone, som er optaget i kommuneplanen, men som ikke i forvejen er omfattet af en bevarende lokalplan.
Furesø Byråd sender temalokalplan i høring. Planen omfatter bevaringsværdige bygninger i Furesø Kommunes landzone, som er optaget i kommuneplanen, men som ikke i forvejen er omfattet af en bevarende lokalplan. Bodil Hammer

Den 29. maj 2024 besluttede Furesø Byråd at sende ’Forslag til Lokalplan 162 - Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger landzone’ og ’Tillæg 5 til Kommuneplan 2021’ i høring. Temalokalplanen omfatter de bevaringsværdige bygninger i landzone, som er optaget i kommuneplanen, men som ikke i forvejen er omfattet af en bevarende lokalplan. I alt indgår 156 bygninger fordelt på 76 ejendomme i lokalplanforslaget.

Kulturarvens spor

Særligt ejendomme tilknyttet landbrug og skovbrug har sat deres tydelige spor i hele Furesø Kommune. Gårde, husmandssteder og huse tilknyttet skovbruget, men også unikke landsteder er synlige spor af udviklingen i samfundet. Landbrugsreformer, kongens skovbrug og Furesø Kommune som udflugtssted er en del af vores fælles historie.

”Jeg håber, at forslaget til temalokalplanen kan være med til at skabe opmærksomhed om Furesø Kommunes store kulturværdier i det åbne land og inspirere til at værne om vores fælles bygningskulturarv”, siger formand for Plan og Byudvikling, Bettina Ugelvig (A).

”Bygningerne i det åbne land er en del af vores visuelle identitet. Vi genkender dem tydeligt i landskabet og via dem, mærker vi vores fælles historie. Derigennem er de med til at styrke sammenhængskraften lokalt”, siger næstformand for Plan og Byudvikling, Egil Hulgaard (C).

Forslag til ’Lokalplan 162 – Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone’ indeholder bestemmelser, der sikrer bevaringsværdige bygninger i landzone mod nedrivning. Samtidigt skal ydre ændringer af bygningerne ske i overensstemmelse med bygningens bevaringsværdige værdier. Som ejer af et bevaringsværdigt hus skal man således søge om dispensation til at ændre sit hus. Temalokalplanen regulerer ikke ny bebyggelse. Planlovens landzonebestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven gælder fortsat.

Samtidig med temalokalplanen besluttede byrådet også at sende ’Forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2021’ for Klaus Nars Holm i høring. Tillægget fastlægger en kommuneplanramme for øen, som er en forudsætning for, at bygningerne på øen kan omfattes af en lokalplan. Forslaget ændrer ikke på anvendelsen, regulerer ikke udstykning og er ikke byggeretsgivende.

Høring og borgermøde

Forslag til Lokalplan 162 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 er i høring til og med den 1. september 2024.

Der holdes borgermøde om planforslagene den 22. august 2024 kl. 17-18.30 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

Læs mere om planforslagene, om mulighed for at komme med høringssvar og tilmeld dig borgermøde på furesoe.dk/hoeringsportalen.

Kontakter

Bettina Ugelvig (A)

1. viceborgmester,
Formand for Plan- og Byudvikling
Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:7216 5909bum1@furesoe.dk

Egil Hulgaard (C)

Næstformand for Plan- og Byudvikling
Medlem af Kultur, Fritid og Idræt

Tlf:2151 8188efh@furesoe.dk

Claus TorpBy- og kulturdirektør

Center for Borgerservice og Kultur, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tlf:7216 5858clt1@furesoe.dk

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye