LB Forsikring

Million til projekter for sårbare og udsatte i Region Midtjylland

Del

24 organisationer fik i denne uge besked om, at de havde fået del i 1 mio. kr. til deres projekt. Pengene kommer fra LB Foreningen, som hvert år uddeler en mio. kr. til lokale og regionale projekter. Der blev i gennemsnit uddelt 41.666 kr. til hvert projekt. Det største beløb var på 110.000 kr. og det mindste på 9.050 kr.

PR Foto

En cafe for psykisk sårbare på Samsø, kriserådgivning i Aarhus og naturfællesskaber for kræftramte og deres pårørende i Lemvig er bare nogle af de mange forskellige projekter, der fik penge til at leve deres drømme og ambitioner ud i livet, da LB Foreningens lokale uddelingsråd i Region Midtjylland valgte de konkrete aktiviteter, der skulle støttes.

”Der har været virkelig mange spændende ansøgninger, der alle har været kendetegnet af stort engagement og masser af lokale ildsjæle, der virkelig vil fællesskabet. Det har været fantastisk at se det stærke civilsamfund vi har her i Midtjylland, og vi glæder os til at de mange projekter bliver foldet ud, ” siger Kim Henriksen, delegeret i LB Foreningen og del af uddelingsrådet i Region Midtjylland.

Den største donation var på 110.000 kr. til Gallo Kriserådgivning og Værested i Aarhus og den mindste var til lokalafdelingen af Sind på Samsø, der får 9.050 kr. til deres lokale cafe, hvor antallet af aktiviteter skal øges.

Der blev bl.a. også midler til Unge Natteravne i Aarhus og støtte til etableringen af et veteranrefugium i Stenderup. De fik hhv. 63.000 og 54.700 kr.

I alt modtog LB Foreningen 105 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på godt 10 mio. kr.

De valgte projekter i Region Midtjylland er:

Modtager

Aktivitet

Beløb

Gallo Kriserådgivning og Værested S/I

En hverdag med mening. Med projektet ønsker man at skabe en meningsfuld hverdag for mennesker med komplekse sociale- og psykiske udfordringer, gennem en helhedsorienteret indsats bestående af gratis terapi, landsdækkende telefonrådgivning, socialrådgivning, værested og aktivitetsudbud.

110.000

FORENINGEN JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM

Den gode vej ind i nye fællesskaber? Nye veje ud af ensomheden for sårbare unge. Målet er at planlægge og facilitere flere brobyggende aktiviteter, der ikke kun forbinder unge med hinanden, men også giver dem redskaber til på egen hånd, at opsøge og engagere sig aktivt i forskellige fællesskaber.

88.000

Fonden for Socialt Ansvar

Unge Ravne styrker trivsel og positive fællesskaber for unge i Aarhus. Unge Ravne giver unge et inkluderende fællesskab og en befriende måde at gå i byen på. På natlige vandringer skaber de frivillige unge kontakt til andre unge og er en ædru ven i byen, som gør en forskel ved at hjælpe unge, som har brug for hjælp.

63.600

Dansk Folkehjælp, Aarhus afd.

Netværk for udsatte familier som skal give udsatte familier i Aarhus et sted, hvor de kan møde andre familier i en udsat livssituation.

60.000

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Frivilligt drevne samtalegrupper til personer med spiseforstyrrelse i Aarhus. Man ønsker at give unge i Midtjylland et lettilgængeligt tilbud, der kan hjælpe dem med deres spiseforstyrrelse og gennem samtalegrupper til berørte af spiseforstyrrelse faciliteret af frivillige.

60.000

Landsorganisationen KRIS

Terapi og sociale selvhjælps- og netværksgrupper for seksuelt misbrugte i Herning, Aarhus og Videbæk. Her vil man give terapi, rådgivning og hjælp til incestoverlevere og andre seksuelt misbrugte og deres familier - både mænd og kvinder - og sætte dem i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid.

60.000

Kræftens Bekæmpelse Lemvig

Mental sundhed gennem fællesskaber i pagt med naturen og sang og musik. Midlerne skal gå til foredrag, togtur, naturoplevelser, familiedage, oplevelser i skoven, krolf, musik samt sang og fællesspisning.

58.000

Veteran Refugium Stenderups Venner

Etablering af refugium. Her vil man skabe et fristed hvor PTSD ramte veteraner kan søge hen i en eller flere dage, når livet gør ondt, fremfor at skulle bo i skoven.

54.700

Langå Venligboernes Cafe- og haveforening.

Sķurvogn og pavillion til Venligboernes nyttehaver. Formålet med projektet er at skabe bedre rammer for et trygt fællesskab. Haverne giver udsatte borgere mulighed for at dyrke sunde og billige afgrøder.

50.000

FitforKids

FitforKids Randers – Gratis sundhedsforløb for udsatte børn og deres familier

50.000

Red Barnet

Red Barnet Silkeborgs Familieoplevelsesklub og Naturklub

45.800

Vestjysk Gymnastikforening

Glad sommer - åben hal for børn og unge 6 uger i sommerferien. Ikke alle børn og unge kan efter en sommerferie komme tilbage til skolen med en beretning om en lækker ferie sydpå. Projektet skal gøre en forskel for at disse børn og unge kan indgå i et fællesskab med andre børn og unge.

37.100

Dansk Røde Kors Viborg

Q-net Røde Kors Viborg - Netværk/efterværn for voldsudsatte kvinder. Projektet skal udvide omfanget af og indholdet i de månedlige aktiviteter for voldsudsatte kvinder og børn, der har brug for social og praktisk støtte i efterværn af voldelige relationer.

35.000

Mænds Mødesteder Randers

Udvikling som værn mod afvikling

30.000

Randers Cimbria

Randers Cimbria All-stars til udvikling & fællesskab for børn og unge med særlige behov

27.990

De Frivilliges Hus Viborg- Stationen

STUEN - en fællesskabscafé til mennesker der mangler et fællesskab

25.300

Lysbro's Venner

Skaber hverdag om til fest på Lysbro Plejecenter til glæde for beboere og ældre fra byen.

25.000

Tubanu

Styrkelse af fællesskabet i Tubanu Aarhus med fokus på mental sundhed

25.000

Hjerneskadeforeningen

Sociale arrangementer i Randers. Formålet er at styrke og vedligeholde medlemmernes mentale og motoriske færdigheder gennem oplevelsesture ud af huset.

20.000

Ventilen Aarhus

Der gives midler til arrangementer/oplevelser udenfor mødestedet. Oplevelser der gør, at de unge også oplever hinanden i forskellige miljøer end de vante rammer, hvor Ventilen Aarhus hører til, samt at der vil være ekstraordinære oplevelser at tale om og have som fællesreferencer blandt de unge.

20.000

Blicheregnens Lokalråd

Thorning 2.4 Sundhed og trivsel med fokus på synlighed og tilgængelighed i de lokale fællesskaber. I uge 36 vil foreninger og institutioner sætte fokus på sundhed og trivsel og sætte spot på de muligheder, der er for både fysisk udfoldelse, udendørsliv og fællesskab tæt inden for rækkevidde.

20.000

Fit4Cure

Tour de Rosenvold - Cykelevent for og med Parkinsonramte

15.000

Natteravnene i Give

Der gives midler til at starte en ny afdeling af Natteravnene i Brande

10.000

Sind Aarhus-Samsø

Der gives midler til to nye meningsfulde fællesskaber i SIND Aarhus-Samsø

9.050

For yderligere oplysninger og kontakt til modtagerne kontakt Mikkel Klausen

Kontakter

Mikkel KlausenChef for Uddelinger, Udvikling & Kommunikation, LB Foreningen

Tlf:24282110mikl@lb.dk

Billeder

Kim Henriksen, delegeret i LB Foreningen og medlem af uddelingsrådet i Region Midtjylland
Kim Henriksen, delegeret i LB Foreningen og medlem af uddelingsrådet i Region Midtjylland
Download

OM LB FORENINGEN

LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 440.000 medlemmer. De mange tusinde medlemmer repræsenteres af 70 delegerede valgt af medlemmerne over hele landet. De står bl.a. for velgørende uddelinger i deres regioner. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

OM LB FORENINGEN I REGION MIDTJYLLAND

LB Foreningen i Region Midtjylland repræsenteres af 12 delegerede, der er valgt blandt de 100.000 medlemmer i regionen. De repræsenterer medlemmer i Runa Forsikring, Bauta Forsikring og Lærerstandens Brandforsikring. Se mere om delegerede i Region Midtjylland på lbforeningen.dk.

Følg pressemeddelelser fra LB Forsikring

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra LB Forsikring

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye