Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

TASKFORCE VISER VEJEN TIL FLERE ALMENE BOLIGER

Del

København skal have flere betalbare boliger, og derfor har kommunen sammen med stat, almene boligselskaber og private udviklere udarbejdet 11 nye anbefalinger til at sikre flere almene boliger i hovedstaden. Borgerrepræsentationen har allerede realiseret et af dem ved at forkorte sagsbehandlingen med op til fire måneder, når der skal godkendes nye almene boliger.

En taskforce er kommet med 11 anbefalinger til, hvordan flere almene boliger bliver til virkelighed i København
En taskforce er kommet med 11 anbefalinger til, hvordan flere almene boliger bliver til virkelighed i København Københavns Kommune, Ursula Bach

Det er en politisk målsætning for både stat og kommune, at København skal være en blandet by, hvor der både er plads til rig og fattig. Derfor indgik de to parter i 2022 en samarbejdsaftale om at sikre flere almene boliger. Som en del af arbejdet har en taskforce kigget nærmere på, hvilke udfordringer de almene boligselskaber oplever i udviklings- og byggeprocesserne, så der kan blive taget hånd om dem.

Det har ført til 11 anbefalinger, som i sidste ende gerne skal føre til langt flere betalbare boliger i København. Teknik- og miljøborgmesteren har sammen med overborgmesteren repræsenteret Københavns Kommune i Taskforcens styregruppe, og teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er glad for, at der nu er klar besked om, hvordan man kommer videre i arbejdet med at sikre en blandet by:

- Jeg er glad for, at vi nu står med konkrete anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at København forbliver en blandet by med betalbare boliger, så der både er plads til direktøren, skolelæreren og gadefejeren. For mig at se er den vigtigste anbefaling, at staten sikrer, at vi får mulighed for at gøre brug af betingede byggetilladelser og rækkefølgeplanlægning, så vi kan sikre, at der rent faktisk kommer almene boliger ud af det, når vi stiller krav om dem. Det kan kun gå for langsomt med at få lovgivningen ændret, siger Line Barfod.

- Der bliver bygget alarmerende få almene boliger i øjeblikket, og den udvikling skal vendes hurtigst muligt. København skal være en by, man kan bo i hele livet. Ikke en lukket fest for folk med penge i lommen. Vi skal vende hver en sten i Københavns Kommune, så vi sikrer, at vi fra kommunens side bidrager positivt til udviklingen. Og jeg kan ikke opfordre nok til, at regeringen følger trop og giver os de værktøjer, vi så længe har efterspurgt. Senest har jeg og flere centrale aktører fra den almene sektor efterlyst, at regeringen kigger nærmere på maksimumbeløbet, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

I alt har politikerne stillet krav om 346.981 m2 almene boliger i lokalplaner, men det er kun 63 pct., der er udnyttet til konkrete almene projekter. Flere problemstillinger udfordrer nemlig den faktiske opførelse af almene boliger i København, selvom kommunen de senere år har gjort en masse for at lette de kommunale vilkår for de almene boligselskaber. Der er blandet andet sket gennem nedsat byggesagsbehandlingstid, optimeret samarbejde, flere ressourcer til lokalplanlægning og en revidering af det administrationsgrundlag, der gør kommunen i stand til at bruge kravet om 25 procent almene boliger i flere lokalplansager.

Borgerrepræsentationen har netop realiseret en af Taskforcens centrale anbefalinger, som betyder, at sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelser af nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger bliver gjort kortere. Fremover bliver der skåret tre til fire måneder af den kommunale sagsbehandlingstid ved, at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende tilsagn om støtte til byggerierne, så disse sager ikke behøver politisk behandling.

Hos brancheorganisationen BL – Danmarks Almene Boliger er formand for 1. kreds Camilla Hegnsborg glad for både anbefalinger og ændringer:

- Det er med stor tilfredshed, at vi kan konkludere, at kommunen nu aktivt vil forsøge at implementere anbefalingerne fra Taskforcen. Hvis vores fælles målsætning for en attraktiv Hovedstad med plads til alle uanset, hvor man er i livet og med boliger der er til at betale, skal lykkes, så skal der indføres regler om betingede byggetilladelser og rækkefølgeplanlægning på nybyggerier. På den måde kan vi sikre at grundejerne faktisk samarbejder om at få opført de almene boliger og at de ikke altid er dem der opføres sidst. Det er den første – og måske væsentligste - af anbefalingerne fra Taskforcen, så vi støtter Line Barfod 100 procent i, at det kun kan gå for langsomt med en lovændring, siger Camilla Hegnsborg og fortsætter:

- Det er også glædeligt, at Københavns kommune har besluttet at give afkald på tillægskøbesum som led i fortætningsdagsordnen og at kommunen har gået sin egen sagsbehandlingstid efter i sømmene, men vi kunne godt have tænkt os, at der også blev kigget mere ind i, hvordan vi kan bruge By og Havn meget mere aktivt end man gør i dag. Alt i alt er vi forventningsfulde og glæder os over, at vi forsat arbejder i samme retning for Byen og dens borgere, slutter Camilla Hegnsborg.

Det er også besluttet, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at give afkald på tillægskøbesum som led i fortætning på almene ejendomme, så disse sager heller ikke behøver politisk behandling, og der sker der også en delegation fra Borgerrepræsentationen til Teknik- og Miljøudvalget i forhold til garantistillelse for lån til almene byggerier.

Fakta

Forslag til ny kommunal godkendelsesproces kommer i forlængelse af flere tiltag de senere år for optimering af processen for nye almene boliger. Herunder administrationsgrundlag for vilkår til almene nybyggerier (Teknik- og Miljøudvalget d. 11. oktober 2021), vilkår om grundkøbspriser på maksimalt 20 % af byggeriets samlede anskaffelsessum samt nye processer i forhold til lokalplanlægning, der gør, at de almene byggerier er bedre og tidligere beskrevet i lokalplaner.

Oversigt over anbefalinger

Nr.

Navn

Ansvarlig

Status

Tidspunkt

1

Rækkefølgeplanlægning/betinget byggetilladelse

Staten

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er ved at se på anbefalingen om rækkefølgeplanlægning/betinget byggetilladelse, og er i dialog med By-, Land- og Kirkeministeriet om mulighederne for realisering af rækkefølgeplanlægning (kræver lovændringer og er forligsbelagt).

Er iværksat

2

Flere ressourcer til lokalplanlægning

Københavns Kommune

Tre yderligere årsværk tilføjet.

Primo 2024

3

Optimeret støttesagsbehandling

Københavns Kommune

Indstilling hos TMU, ØU og BR om delegering af skema A-godkendelse og garantistillelse til forvaltningen og fagudvalg.

1. halvår 2024

4

Styrket koordinering

Københavns Kommune

Styrket koordinering og bredere repræsentation i mødefora på tværs af forvaltninger.

Er iværksat

5

Styrket samarbejde i støttesagsprocessen og tydelighed om kommunale vilkår

Københavns Kommune, almene boligsektor

Faste medarbejderkonferencer og porteføljemøder om byggeprojekter mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds, procesguide til boligorganisationer og rådgivere.

Revision af administrationsgrundlag for anvendelsen af almenboligkravet.

Er iværksat

6

Øget digitalisering og bedre data

Københavns Kommune

Digital procesunderstøttende lokalplanportal, videreudvikling af digital portal, AlmenByg for almene støttesager.

Er iværksat

7

Vejledning om delegeret bygherre

Staten

Social- og Boligministeriet har påbegyndt forarbejdet til bedre vejledning.

Er påbegyndt

8

Tydeliggøre ansvar/roller ift. BR18

Staten

Anbefalingen er gennemført i og med, at BR18 § 36 blev ændret pr. 1. januar 2024.

Er iværksat

9

Forlænget gyldighed af byggetilladelser

Staten

Social- og Boligministeriet er pt. i gang med at undersøge problemstillingen.

Er påbegyndt

10

Mindre kontrol med fravigelser fra AB-systemet

Staten

Social- og Boligministeriet er pt. i gang med at undersøge problemstillingen.

Er påbegyndt

11

Boligstøtte

Staten

Social- og Boligministeriet ser pt. nærmere på dette som del af boligpolitisk udspil.

Er påbegyndt

 

Nøgleord

Kontakter

Links

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

BORGMESTER SLÅR ALARM: UDLØB AF SÆRLOV RISIKERER AT SÆTTE EN STOPPER FOR FLERE ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN13.6.2024 06:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Både på Christiansborg og Københavns Rådhus drømmer man om en blandet by, men de almene boligselskaber har på grund af prisudviklingen i byggebranchen mere end svært ved at bygge nye almene boliger, som skal hjælpe til at skabe et balanceret boligmarked i hovedstaden. Christiansborg må træde til, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye