Guldborgsund Kommune satser på international kultur og turisme: Afsætter midler til tre ’Art Barns’ på Lolland og Falster

Del

Guldborgsund Kommunes Byråd tager et stort skridt i retning af at gøre Lolland-Falster til en international kunstdestination ved at bevilge 1.050.000 kr. til den nye museumsinstitution Art Barns samt afsætte 19 mio. kr. i budgetforhandlingerne 2025-2028. Art Barns vil bringe verdensstjerner inden for samtidskunsten til Lolland og Falster og give nyt liv til øernes unikke kulturhistoriske bygningsarv med en permanent samling af kunstværker i helt store formater. Med støtten er de første tre projekter i Guldborgsund Kommune på vej til at blive en realitet, og organisationen bag skal have den nødvendige restfinansiering på plads inden årets udgang med hjælp fra staten og fonde.

Som gammelt kornland med landets bedste landbrugsjord rummer Lolland-Falster usædvanligt mange store landbrugsbygninger af høj bygningsmæssig kvalitet, der egner sig som permanente udstillingssteder for samtidskunstværker i helt store formater. Foto fra planlagt ‘Art Barn’ på Fuglsang Herregaard (eksisterende forhold): Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns.
Som gammelt kornland med landets bedste landbrugsjord rummer Lolland-Falster usædvanligt mange store landbrugsbygninger af høj bygningsmæssig kvalitet, der egner sig som permanente udstillingssteder for samtidskunstværker i helt store formater. Foto fra planlagt ‘Art Barn’ på Fuglsang Herregaard (eksisterende forhold): Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns.

Guldborgsund Kommune har indgået en ny aftale om udviklingen af den nye museumsinstitution Art Barns, der sigter mod at gøre Lolland-Falster til en international kunstdestination på højde med verdens bedste. Med denne aftale er der tale om en betydelig investering i fremtidens kulturliv.

Udvalgsformand for Landdistrikter, Kultur og Fritid, Ole K. Larsen (V), siger: "Med godkendelsen af disse tilskud sætter vi skub i realiseringen af de første Art Barns-projekter i Guldborgsund Kommune. Det er både en investering i vores lokale kulturarv og kulturliv og en investering i kulturturisme i Guldborgsund. Art Barns skaber synergi med eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen og er med til at understøtte udviklingen af vores landdistrikter med gode rammer for erhverv og turisme. Ved at gentænke brugen af kunst- og bygningsværker skaber Art Barns store oplevelser i spændingsfeltet mellem samtidskunst og historisk arkitektur, mellem nutid og fortid, mellem globalisering og lokal kulturarv, og vi ser frem til at følge udviklingen af projekterne.”

Direktør for Art Barns, Christoffer Hauglund Faurschou udtaler: "Vi takker Guldborgsund Kommune for deres helt afgørende beslutning og tillid til Art Barns. Sammen udvikler vi ikke alene en nyskabende museumsinstitution, men en helt ny turismemulighed og et grundlag for – med hjælp fra borgere på tværs af øerne – at sikre en langsigtet positiv udvikling på Lolland-Falster og et kulturtilbud til glæde og gavn for mange mennesker.

Den kommunale medfinansiering er en vigtig løftestang for den samlede finansiering

I første omgang udbetales 1.050.000 kr. ud af et allerede bevilget beløb til Art Barns, som der pt. resterer 1.638.000 kr. af. De yderligere 19 mio. kr., der nu er afsat i budgetforhandlingerne 2025-2028, udbetaler Guldborgsund i takt med udviklingen, når restfinansieringen er på plads, og midlerne vil blive brugt til anlæg af de første tre Art Barns i kommunen på hhv. Fuglsang Herregaard, Vennerslund Gods og i Bønnelyches Pakhus i Nysted. Resten af året skal bruges på at nå i mål med den samlede finansiering med hjælp fra staten og fonde:

Den kommunale medfinansiering bringer os et afgørende skridt tættere på at gøre Art Barns’ vision til virkelighed. Vi er overbeviste om, at en så væsentlig lokal medfinansiering – sammen med de øvrige støttetilsagn, vi har modtaget indtil nu – vil være den nødvendige løftestang for, at vi med hjælp fra staten og flere fonde kan opnå fuld finansiering til de første tre Art Barns inden året er omme.” udtaler Christoffer Hauglund Faurschou.

”Det er rørende at opleve, at så mange mennesker har engageret sig i arbejdet omkring Art Barns. Nu sætter vi alle sejl ind på at realisere de første tre Art Barns i Guldborgsund Kommune. De tre steder vil udgøre fundamentet for den store vision om en international kunstdestination på højde med verdens bedste,” tilføjer han.

Om Art Barns

Art Barns er en nyskabelse inden for museumsverdenen, en enestående form for lokalt forankret kunstinstitution, der vil gøre Lolland-Falster til en international kunstdestination på højde med de bedste i verden. Art Barns vil skabe en permanent samling af store og væsentlige kunstinstallationer, der er skabt af verdens mest betydningsfulde samtidskunstnere, og udstille dem permanent i den fantastiske kulturhistoriske bygningsarv, der findes på tværs af øerne, og som rummer et stort, uudnyttet potentiale. Ved at gentænkte brugen af allerede eksisterende kunst- og bygningsværker kan nye store kunstoplevelser opstå i samspillet mellem samtidskunst og historisk arkitektur.

Udstillingsstederne - som kaldes Art Barns (på dansk: kunstlader) - tager besøgende fra hele verden på en rejse på tværs af øerne, og placeringen af hver enkelt Art Barn er tænkt ind i og supplerer øernes mange eksisterende og fremtidige attraktioner. Ved at tænke Art Barns som en samlet destination, der understøtter og binder Lolland-Falsters øvrige attraktioner sammen, ønsker man at skabe en god og bæredygtig udvikling på øerne til gavn for både borgere og besøgende.

Gennem de seneste år har Art Barns mødt stor opbakning fra lokale samarbejdspartnere. Mange bygningsejere ønsker at stille historierige bygninger til rådighed som permanente udstillingssteder, og Art Barns har aftaler om at overtage skødet på de første. Samtidig har en række førende internationale kunstnere sagt ja til, at deres hovedværker kan få et permanent hjem på Lolland-Falster. Flere har allerede været på besøg og udviser stor begejstring for museets originale format og øernes rige historie.

Realdania har forrige år støttet en forundersøgelse, der har udviklet og kvalificeret Art Barns’ driftsmodel og udviklingsplaner samt forstærket overbevisningen om, at Art Barns i løbet af få år kan skabe en økonomisk selvbærende drift, der vil bidrage markant til væksten og kulturlivet på Lolland og Falster. Art Barns har siden modtaget tilsagn om støtte fra andre fonde til henholdsvis kunst og arkitektur.

Fonden bag Art Barns er etableret med Christoffer Hauglund Faurschou som direktør og en bestyrelse, der afspejler internationalt udsyn og lokal forankring på Lolland-Falster.

I bestyrelsen sidder:

 • Jon Stokholm (formand), højesteretsdommer, formand for Det Classenske Fideicommis.
 • Lars-Erik Houmann Christensen (næstformand), partner i 2L Holding.
 • Elisabeth Millqvist, direktør for Moderna Museet Malmö, tidl. driftsleder og kunstnerisk leder for Wanås Konst.
 • Jens Faurschou, ejer af Faurschou Foundation, stifter af Copenhagen Contemporary.
 • Lars Nittve, tidligere direktør for bl.a. Louisiana, Tate Modern, Moderna Museet og M+.
 • Lene Tranberg, partner og medstifter af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
 • Lise Damsbo Savic, senior rådgiver hos Business Lolland-Falster.
 • Peter Engberg Jensen, prof. bestyrelsesmedlem, tidl. CEO i Nykredit og tidl. formand for Business Lolland-Falster.

Bestyrelsen har nedsat et uafhængigt kunstråd, der har til opgave at sikre Art Barns’ høje kunstneriske ambitionsniveau.

I kunstrådet sidder:

 • Francesca Astesani, direktør og medstifter af South into North samt kunstkonsulent ved Statens Kunstfond.
 • Mikkel Bogh, leder af Center for Practice-based Art Studies på Københavns Universitet.
 • Tobias Berger, kunstnerisk leder af Tai Kwun Contemporary i Hong Kong.

Pressemateriale og fotos

Yderligere materiale kan hentes her

Kontakter

Billeder

Foto fra planlagt ‘Art Barn’ på Fuglsang Herregaard (eksisterende forhold): Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns.
Foto fra planlagt ‘Art Barn’ på Fuglsang Herregaard (eksisterende forhold): Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns.
Download
Foto fra planlagt ‘Art Barn’ på Fuglsang Herregaard (eksisterende forhold): Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns.
Foto fra planlagt ‘Art Barn’ på Fuglsang Herregaard (eksisterende forhold): Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns.
Download

Følg pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

Ny handleplan for landdistriktsudvikling: forsøgsordning i Eskilstrup10.7.2024 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Guldborgsund Kommune er i gang med at udvikle en ny handleplan for landdistriktsudvikling, der skal give retning til kommunens strategiske arbejde med at fremme udviklingen i landdistrikterne. Samarbejdet omkring landdistriktsudvikling involverer både Center for Teknik & Miljø og Center for Borger & Branding, og målet er at styrke livskvaliteten og borgernes muligheder for at bo og arbejde i landdistrikterne. Derudover lægges der vægt på inddragelse af lokale foreninger, virksomheder og borgere i udviklingsprocessen.

Udvalg genovervejer bevarende lokalplaner for Nysted27.6.2024 11:38:46 CEST | Pressemeddelelse

De to lokalplaner, der gælder for Nysted, er i øjeblikket til politisk genovervejelse. Politisk peger man på, at planerne er for detaljerede og restriktive. En løsning kan være at ændre på administrationsgrundlaget, så borgerne får friere rammer til for eksempel energirenovering. Sagen har netop været på dagsordenen hos Teknik, Klima og Miljøudvalget, og den kommer igen for udvalget til august.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye