Partnerskabet bag CO₂ i dybden

I dybden med CO₂ - Nyt samarbejde vil gøre danskerne klogere

Del

Vi skal have mindre CO₂ i atmosfæren, så klimaforandringerne kan blive bremset. En metode er at fange det fra skorstene og lagre det dybt nede i jorden. Men hvad betyder det at fange og lagre CO₂? Det er virksomheder, fonde og eksperter gået sammen for at forklare – for teknologierne bag den grønne omstilling er noget, vi alle skal kende til og forstå.

Danmark har ambitiøse klimamål. I 2030 skal de danske udledninger af CO₂ reduceres med 70 procent i forhold til år 1990. For at nå i mål er det nødvendigt at bruge en lang række af teknologier. Her spiller fangst og lagring af CO₂ en vigtig rolle. Foto: Ørsted
Danmark har ambitiøse klimamål. I 2030 skal de danske udledninger af CO₂ reduceres med 70 procent i forhold til år 1990. For at nå i mål er det nødvendigt at bruge en lang række af teknologier. Her spiller fangst og lagring af CO₂ en vigtig rolle. Foto: Ørsted

Danmark skal udlede mindre CO₂, hvis vi skal være med til at sænke temperaturen i verden, og på den måde bremse klimaforandringerne. Derfor bliver der sat vindmøller og solceller op og kraftværker går væk fra at brænde kul og andre fossile brændsler. De steder, hvor det stadig er nødvendigt at udlede CO₂, for at kunne sikre danskerne strøm i kontakten, byggematerialer og varme på radiatoren er der også hjælp at hente. Det er muligt at fange CO₂ fra skorstene og gemme den dybt nede i jorden. Det er det man kalder CCS eller Carbon Capture and Storage.

Selvom vi i Danmark allerede er godt i gang med at bygge, er det ukendt for mange, at man kan fange og lagre af CO₂. Derfor er en lang række private og offentlige organisationer fra hele landet samt Novo Nordisk Fonden gået sammen med forskere og eksperter om at lave en hjemmeside om fangst og lagring af CO₂. Den kan findes på www.co2idybden.dk og bygger på viden fra officielle kilder og myndigheder. Tanken bag hjemmesiden er, at den skal gøre danskerne klogere på fangst og lagring af CO₂.

”Det er afgørende for at bremse klimaforandringerne, at vi tager CO₂ ud af ligningen, hvor det er muligt. CO₂-fangst og lagring er ikke en ny teknologi, men i løbet af de næste årtier vil det blive mere synligt. I Novo Nordisk Fonden er vi optaget af, at teknologi ikke kun skal være for forskere og fagfolk. Formidling af viden og fakta om de nye teknologier for at støtte den offentlige debat er en vigtig del af en demokratisk grøn omstilling. Vi kan ikke bremse klimaforandringerne og få færre vejrekstremer uden nye teknologier. Og her er oplysning og debat en forudsætning for, at vi kan tage teknologierne i brug på en måde, som gavner både klima og samfund bedst muligt.”, siger Claus Felby, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden, som er en af parterne bag den nye hjemmeside.

Vi skal kende teknologierne

Hjemmesiden bygger på faktabaseret viden om, hvad fangst og lagring af CO₂ er, og hvad teknologien betyder for det samfund, vi skal efterlade til fremtidens generationer. Med hjemmesiden tager virksomheder, forskere og eksperter et ansvar for at formidle den viden de har, så alle får gavn af den.

”Der er behov for, at vi kommer videre med planerne om at fange og lagre CO₂, men der er også behov for, at vi får danskerne med på rejsen. Med hjemmesiden får vi alle sammen et sted, hvor vi kan få svar på spørgsmål om fangst og lagring af CO₂, så vi får en forståelse for hvordan og hvorfor denne teknologi kan være en af brikkerne til at løse klimakrisen. Det gør os i stand til at snakke om teknologien og den grønne omstilling på et ordentligt og oplyst grundlag. Jeg er stolt over, at jeg sammen med resten af ekspertgruppen har medvirket til, at indholdet på hjemmesiden både er er fagligt funderet og godt formidlet.” siger Philip Loldrup Fosbøl, associate professor ved DTU Kemiteknik, Ph.D., som har deltaget i hjemmesidens ekspertgruppe.

Fangst og lagring af CO₂ er godt på vej

Ørsted er allerede ved at etablere de første store CO₂-fangstanlæg i Danmark og i løbet af 2024 sætter staten en proces i gang, der skal muliggøre, at der fanges meget mere CO₂. Herudover afgør Energistyrelsen til sommer hvilke virksomheder, der får mulighed for at undersøge, om udpegede områder under landjorden er egnede som CO₂-lagre.

”For at bekæmpe klimaforandringerne skal vi satse på mange forskellige grønne løsninger. Fangst og lagring af CO₂ er en af de løsninger, der kommer til at spille en betydelig rolle i de kommende år, når vi skal bygge CO₂-fangst ved kraftværkerne og etablere CO₂-lagre i undergrunden. Derfor er det vigtigt, at vi får let tilgængelig viden om løsningerne, så vi alle kan sætte os ind i, hvad det betyder for os”, siger Ole Thomsen, Senior Vice President og direktør for Ørsteds kraftværksforretning, der er en af parterne bag den nye hjemmeside.

Den nye hjemmeside, www.co2idybden.dk, er et vidensforum, som giver svar og skaber overblik om fangst og lagring af CO₂. Det bygger på officielle kilder, forskning og input fra myndigheder, og er finansieret af en bred vifte af virksomheder og Novo Nordisk Fonden. Viden om fangst og lagring af CO₂ er vigtigt, så flere af os får det rette vidensgrundlag til at diskutere hvor og hvordan teknologien skal benyttes. Derfor er ’CO₂ i dybden’ blevet til.

Fakta

Om CO₂ i dybden

Hjemmesiden kan findes på www.co2idybden.dk

Målgruppen for hjemmesiden er den gennemsnitlige borger, der har interesse i at vide mere om fangst, transport og lagring af CO₂ 

Hjemmesiden forklarer fangst, transport og lagring af CO₂ så det er til at forstå. Hjemmesiden indeholder også en sektion, hvor man kan få svar på mange spørgsmål om fangst og lagring af CO₂.

Bag hjemmesiden står Novo Nordisk Fonden samt Aalborg Portland, Amager Ressourcecenter, ARGO, Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4), CarbonCuts, Equinor, Fidelis New Energy, Fjernvarme Fyn, Fortum, HOFOR, Kredsløb, Nordsøfonden, Novonesis, Port of Aalborg, Vestforbrænding, Wintershall dea og Ørsted

En ekspertgruppe har løbende været involveret i etableringen af hjemmesiden og givet input og kommentarer til det indhold, der ligger på hjemmesiden. Ekspertgruppen består af forskere fra forskellige danske universiteter, embedsmænd fra myndigheder samt repræsentanter fra forskellige organisationer. Medlemmerne af ekspertgruppen kan findes på hjemmesiden.

Om fangst og lagring af CO₂

Danmark har ambitiøse klimamål. I 2030 skal de danske udledninger af CO₂ reduceres med 70 procent i forhold til år 1990. For at nå i mål er det nødvendigt at bruge en lang række af teknologier. Her spiller fangst og lagring af CO₂ en vigtig rolle.

For at nå 2030-målet om en reduktion af CO₂-udledningen på 70 procent, skal den sænkes med 20 millioner tons. Heraf forventes fangst og lagring af CO₂ at bidrage med mindst 3,2 millioner tons CO₂.

Internationalt er fangst og lagring af CO₂ også vigtigt. FN's klimapanel, IPCC, vurderer, at fangst og lagring af CO₂ formentlig bliver nødvendigt for at nå Paris-aftalens mål, ligesom både EU's klimaråd og det Internationale Energiagentur, IEA, ser Fangst og lagring af CO₂ som et vigtigt redskab.

I Danmark er vi allerede i gang. Ørsted vandt i foråret 2023 det første udbud, som går ud på at fange CO₂ på to af deres kraftvarmeværker fra 2026. I løbet af sommeren 2024 og 2025 igangsættes yderligere to statslige udbud, der skal sikre flere nye projekter, der kan fange og lagre CO₂. Staten har i alt afsat 38 mia. kr. frem til 2044 til fangst og lagring af CO₂. Det er hensigten, at der fanges og lagres mindst 3,2 mio. ton CO₂ om året CO₂ fra 2029.

Det er muligt at lagre CO₂ i den danske undergrund. I løbet af juni forventer Energistyrelsen at offentliggøre hvilke virksomheder, der tildeles ret til at undersøge om og hvordan det er muligt at etablere CO₂-lagre fem forskellige steder i Danmark.

Nøgleord

Kontakter

Nicolai Lysgaard ThomsenPublic Affairs ManagerNovo Nordisk Fonden

nlt@novo.dk

Karoline Persdatter GotfredsenSenior Program Communication AdvisorØrsted

kapgo@orsted.com

Følg pressemeddelelser fra Partnerskabet bag CO₂ i dybden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Partnerskabet bag CO₂ i dybden

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye