Ørsted A/S

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

Del
Advedøre Power Station
Advedøre Power Station

I en ny aftale vil Ørsted over en tiårig periode sælge yderligere 1 million ton CO2-fjernelse til Microsoft fra Avedøreværket, som er en del af Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’. Microsoft har tidligere indgået en aftale med Ørsted om at købe 2,67 millioner tons CO2-fjernelse fra Asnæsværket, og med den nye aftale ender den samlede aftalte volumen på 3,67 millioner tons CO2.

Som en del af ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’ vil Ørsted etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn. De 430.000 tons biogen CO2, der årligt fanges på kraftværkerne, transporteres til et lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen, hvor det skal opbevares permanent. ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’ forventes at blive sat i drift i starten af 2026. 

Den nye aftale mellem Ørsted og Microsoft indebærer, at Microsoft fra 2026 vil aftage 1 million ton CO2-fjernelse fra den halmfyrede blok på Avedøreværket. Kraftværket omdanner lokalt indkøbt halm, som er et restprodukt fra landbruget, til el og fjernvarme. Ved at fange CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker og lagre det i undergrunden er det muligt ikke kun at reducere, men også at fjerne CO2 fra atmosfæren, da CO2 fra bæredygtig biomasse er en del af en naturlig biogen kulstofcyklus. Derved skabes negative udledninger.

Samarbejdet mellem Ørsted og Microsoft vil spille en afgørende rolle i udviklingen af ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’, da biomassebaseret CO2-fangst og -lagring stadig befinder sig på et tidligt udviklingsstadie. Selvom projektet blev tildelt støtte fra Energistyrelsen, var indtægter fra salg af CO2-kreditter medregnet i investeringsbeslutningen og derefter også i det tilbud, der blev indsendt via den danske støtteordning, hvor der blev lagt stor vægt på konkurrencedygtige bud med den laveste støtte pr. ton.

Ifølge FN's klimapanels seneste rapport er teknologier til biomassebaseret CO2-fangst og -lagring som denne afgørende for, at den globale opvarmning begrænses. Dette understreger vigtigheden af projekter som ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’, som kan bidrage til, at virksomheder som Microsoft når deres bæredygtighedsmål, og at de globale klimamål realiseres.

Ole Thomsen, Senior Vice President og chef for Ørsteds kraftværksforretning, siger: "Udvidelsen af vores samarbejde med Microsoft understreger vores fælles vision om en bæredygtig fremtid. Ved at kombinere Ørsted ekspertise inden for biomassebaseret fangst og lagring af CO2 med Microsofts ambition om at reducere virksomhedens CO2-aftryk viser vi, hvordan strategiske relationer kan accelerere den grønne omstilling."

For Microsoft er dette endnu et eksempel på en aftale om at fjerne CO2 i stor skala, der understøtter virksomhedens ambition om at være CO2-negativ i 2030. 

Brian Marrs, Senior Director og chef for Microsofts aktiviteter inden for energi og CO2-fjernelse, siger: "Vi er stolte over endnu en gang at kunne offentliggøre en skelsættende aftale med Ørsted, som både er banebrydende inden for ansvarlig udvikling af CO2-fjernelse i Danmark og samtidig er med til at understøtte omstillingen til et CO2-neutralt energisystem. For at nå klimamålene er det nødvendigt, at vi omsætter grundig planlægning til hurtig handling – og Ørsted er fortsat en værdifuld samarbejdspartner, når vi skal føre store idéer ud i livet. Dagens udmelding er endnu et konkret skridt på vejen mod at videreudvikle de teknologier og kommercielle kompetencer, der skal til, for at vi kan blive CO2-negative inden udgangen af 2030."


Fakta om ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’:

  • I maj 2023 blev Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’, tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen. 
  • Ørsted vil etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn. 
  • Ørsted vil årligt opsamle 150.000 tons biogen CO2 fra den halmfyrede blok på Avedøreværket. Den biogene CO2 skal i første omgang transporteres med lastbil til Asnæsværket, indtil der kan etableres en forbedret CO2-infrastruktur. 
  • Den halmfyrede blok på Avedøreværket omdanner lokalt indkøbt halm til el og fjernvarme. Halmen er et restprodukt fra landbruget. 
  • Ørsted vil årligt opsamle 280.000 tons biogen CO2 fra Asnæsværkets træflisfyrede blok. Asnæsværket kommer også til at fungere som CO2-hub med ansvar for håndtering og transport af biogen CO2 fra både Avedøreværket og Asnæsværket til Northern Lights’ lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen. 
  • Asnæsværkets træflisfyrede blok omdanner træflis, som primært stammer fra de baltiske lande, til el, fjernvarme og procesdamp til den lokale industri. Træflisen kommer fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove og består af overskudstræ fra savværker eller restprodukter fra tynding eller fra skæve træer. 


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Ørsted Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Microsoft Media Relations
Morten Skøtt  
29 22 97 60  
moskott@microsoft.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftede filer

Andre sprog

Følg pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Ørsted secures first access to lower-emission heavy plate steel through MoU with Dillinger13.3.2024 10:05:16 CET | Press release

Today, Ørsted and Dillinger (Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke) strengthen their partnership as the energy company secures first offer to procure Dillinger’s lower-emission heavy-plate steel for offshore wind foundations. Through the memorandum of understanding (MoU), Ørsted supports Dillinger’s efforts to drive the decarbonisation of steel production and leverages its influence to secure resilient supply chains, steel capacity, and the optionality to deliver on expected future costumer demands.

Ørsted sikrer sig fortrinsret til lavemissionsstål via hensigtserklæring med Dillinger13.3.2024 10:05:16 CET | Pressemeddelelse

Ørsted og Dillinger (Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke) styrker i dag deres partnerskab, da Ørsted har sikret sig fortrinsret til at købe Dillingers lavemissionsgrovpladestål til sine havvindmøllefundamenter. Gennem hensigtserklæringen understøtter Ørsted Dillingers bestræbelser på at reducere CO2-udledningen i sin stålproduktion og er dermed medvirkende til at sikre en robust forsyningskæde, en tilstrækkelig kapacitet af stål og muligheden for at levere på forventede kommende auktionskriterier.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye