Nyt forbud beskytter sårbare områder omkring drikkevandsboringer mod sprøjtemidler

Del

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som gør det forbudt at bruge sprøjtemidler i de sårbare boringsnære beskyttelsesområder. ’Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand,’ siger miljøminister Magnus Heunicke

Et nyt lovforslag forbyder brugen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder, de såkaldte BNBO. Det er områder omkring drikkevandsboringer, hvorfra der er særlig risiko for, at sprøjtemidler ender i drikkevandet. Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop, men denne mulighed er kun brugt meget sjældent. Med lovforslaget forpligter miljøministeren kommunerne til at udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop i de boringsnære beskyttelsesområder, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale om sprøjtestop med lodsejeren.

- Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand. Derfor har vi i dag vedtaget et lovforslag om, at kommunerne skal forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringerne, hvis der vurderet en risiko for forurening. Loven skal sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder, da det har vist sig, at vandværkerne har haft svært ved at blive enige med lodsejerne om frivillige aftaler, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Lovforslaget er en opfølgning på regeringens akutplan for BNBO fra juni 2023 og træder i kraft den 1. juli 2024. Da det kan tage tid for kommunerne at udarbejde påbuddene, får kommunerne en frist efter ikrafttrædelsen, før et påbud skal være givet. Hvis der er forsøgt indgået en frivillig aftale, kan og skal kommunen give påbud direkte efter lovens ikrafttræden og senest 1. januar 2025. For de øvrige områder skal en frivillig aftale forsøges indgået inden udgangen af 2024, hvis ikke det lykkes, så skal kommunen give et påbud.

Sådan går det med beskyttelse af BNBO

Lovforslaget er en opfølgning på en indsats i tillægsaftalen til aftale om pesticidstrategi 2017-2021, som er indgået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og som skal reducere risikoen for nedsivning af sprøjtemidler i BNBO.

I 2022 evaluerede Miljøstyrelsen aftalen om pesticidstrategien 2017-2021. Den viste, at de frivillige aftaler ikke havde haft den tiltænkte effekt, og regeringen besluttede, at tempoet skulle sættes op. Siden er der indgået flere frivillige aftaler og gennemført flere indsatser i BNBO og de seneste tal viser, at der i dag er gennemført beskyttelsesindsatser i 19 procent af de BNBO, som skal beskyttes. Tabel 1 viser kommunernes indberetning af status for BNBO i hhv. 2022 og i 2024 per 14. maj.

Trods fremdriften er beskyttelsesindsatsen dog langt fra i mål, idét over 2.500 BNBO mangler at blive beskyttet.

Kun Ærø Kommune har gennemført indsatser i alle de BNBO, hvor beskyttelse er vurderet nødvendig. Derimod har hele 12 kommuner hverken gennemført indsatser eller indberettet tilbudte aftaler for nogle af deres BNBO med behov for beskyttelsesindsats.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man følge fremdriften i risikovurderingerne og beskyttelsesindsatserne. Her findes tre kort, som angiver status for de BNBO, hvor en beskyttelsesindsats er vurderet nødvendig kombineret med en procentvis angivelse af, hvor en frivillig aftale er tilbudt og/eller indsatser er gennemført i BNBO.

Se status over kommunernes beskyttelse af BNBO her.  

Tal og fakta:

Tabel 1: Opgørelse over indberetning af status for BNBO i hhv. 2022 og 2024.

Statuskategori

Antal BNBO

2022

14. maj 2024

A) Ikke gennemgået (default værdi)

49

45

B) Ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider

1.590

1.565

C) Gennemgået, indsats ikke nødvendig

964

946

D) Gennemgået, indsats nødvendig

2.171

1738

E) Frivillig aftale tilbudt

682

767

F) Indsats gennemført

151

478

A-F) Alle BNBO*

5.607

5.539

D+E) Alle BNBO, der mangler beskyttelse**

2.853

2.505

* Forskellen i det samlede antal BNBO skyldes bl.a., at der ca. én gang årligt vedtages en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med seneste resultater fra grundvandskortlægningen herunder nyafgrænsede BNBO. Seneste bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer trådte i kraft 1. juli 2023 og indeholder 5.539 BNBO. Det skal ydermere bemærkes, at kommunerne fra 2019 til og med 2022 har været forpligtede til at risikovurdere BNBO og indberette status på beskyttelsen af BNBO. Det må derfor forventes, at data udtrukket efter forpligtelsens ophør 31. december 2022 ikke nødvendigvis viser et fyldestgørende billede af kommunernes arbejde. Forpligtelsen til indberetning af status på beskyttelsen af BNBO vil blive genindført ved bekendtgørelse, som træder i kraft 1. juli 2024. Flere kommuner indberetter dog løbende status på BNBO.

** BNBO med status ’frivillig aftale tilbudt’ og ’gennemgået, indsats nødvendig’ er BNBO, der mangler beskyttelse.

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Biodiversitetspartnerskabet overrækker anbefalinger, der skal føre til styrkede biodiversitetsindsatser hos danske virksomheder13.6.2024 13:51:44 CEST | Pressemeddelelse

22 organisationer fra den private sektor, civilsamfund og videninstitutioner er blevet enige om, at virksomheder skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet senest i 2030, og bidrage til genopretningen af naturen og biodiversiteten både i havet og på land. Men for at det skal lykkes kræver det indsatser fra mange parter, og nu er de 22 organisationer klar med deres anbefalinger til en vellykket indsats.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye