Kræftens Bekæmpelse

Kritik af psykiatriaftale: Nye anbefalinger skal sikre bedre hjælp til psykisk syge med kræft

Del

Somatiske sygdomme forårsager stor overdødelighed blandt alvorligt psykisk syge. SIND, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden, Dansk Psykiatrisk Selskab og Kræftens Bekæmpelse bag nye anbefalinger.

Kræftpolitisk Forum finder sted på Christiansborg. Billedet er fra konferencen sidste år, hvor bl.a. Helen Bernt Andersen, formand, og Jesper Fisker, adm. direktør, i Kræftens Bekæmpelse (tv) deltog.
Kræftpolitisk Forum finder sted på Christiansborg. Billedet er fra konferencen sidste år, hvor bl.a. Helen Bernt Andersen, formand, og Jesper Fisker, adm. direktør, i Kræftens Bekæmpelse (tv) deltog.

Psykiatriforeninger og Kræftens Bekæmpelse efterlyser et større fokus på patienter, som har både alvorlig psykisk og somatisk sygdom som kræft. Det mangler i Psykiatriplanen, der ellers rummer mange fornuftige elementer. Organisationerne lancerer derfor i dag seks anbefalinger, der kan give bedre hjælp til patientgruppen.

- Patienter med psykiske lidelser, der også har en alvorlig, somatisk sygdom som kræft, er meget udsatte. Vi ved fra forskning, at de er dårligere stillet end patienter, der ’kun’ har kræft. Det er meget sårbare mennesker, som man i sundhedsvæsenet i dag ikke er gode nok til at hjælpe og behandle, siger Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse.

Mere end 2000 kræftpatienter i Danmark har også har en psykisk sygdom som depression, skizofreni eller bipolar lidelse.

De får dårligere kræftbehandling og deltager mindre i screeninger. Desuden lever de kortere, får kun sparsom lindrende behandling i den sidste tid og færre kommer på hospice, viser både danske og internationale studier.

Derfor inviterer Kræftens Bekæmpelse sammen med Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) i dag til Kræftpolitisk Forum på Christiansborg.

Her skal forskere, klinikere og beslutningstagere drøfte, hvordan man sikrer bedre forebyggelse, udredning og behandling af kræft hos mennesker med svær psykisk sygdom.

- Med konferencen appellerer vi til, at klinikere, regioner og kommuner går til opgaven på en anden måde end i dag. Der er behov for, at de forskellige dele af sundhedsvæsenet snakker bedre sammen. Og der er behov for en mere håndholdt hjælp til denne gruppe patienter, uddyber Henrik Frederiksen, formand for DCCC.

Stor ulighed
Psykiatriplanen tager ikke højde for patientgruppen. Det var ellers oprindeligt med i det sundhedsfaglige oplæg til partierne bag aftalen, men røg ud af planen.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med SIND, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Dansk Psykiatrisk Selskab lavet seks anbefalinger, der bliver lanceret til konferencen. DMCG og DCCC støtter op om anbefalingerne

Anbefalingerne har fokus på, hvordan der kan skabes bedre veje til forebyggelse, udredning og behandling af kræft hos mennesker med svære psykiske lidelser.

- Der er ulighed hele vejen gennem kræftforløbet for psykisk syge patienter. Konsekvensen er ultimativt, at flere dør tidligere, end de burde, siger Michael Borre, formand for DMCG.

Patienter med svære psykiske lidelser lever gennemsnitligt 15-20 år kortere end mennesker uden en psykisk lidelse. Op mod 60 pct. af overdødeligheden kan tilskrives somatiske sygdomme. På kræftområdet er overdødeligheden markant inden for lunge- og brystkræft.

Læs alle seks anbefalinger, der bliver fremlagt på Kræftpolitisk Forum i dag:

 1. Styrk tiltag, der sikrer en tidlig indsats, tidlig diagnose, screening og opfølgning, så mennesker med psykiske lidelser ikke går med uopdagede alvorlige sygdomme som kræft og afledte alarmsymptomer uden at få hjælp
 2. Styrk civilsamfundet på psykiatriområdet i brobygning til behandlingssystemet
 3. Tilrettelæg behandling, så den i højere grad tager hensyn til dele af målgruppens behov for en individuelt tilrettelagt og fleksibel behandlingsplan
 4. Styrk uddannelse til det sundhedsfaglige personale i både psykiatri og somatik, så de bliver bedre i stand til at tilgodese målgruppens tarv, ønsker og behov og sikrer, at kræftbehandling tilbydes og gennemføres, men også så den psykiatriske behandling fortsætter og optimeres
 5. Implementer multidisciplinære teams, der omfatter alle relevante specialer, med henblik på at hjælpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser med at navigere i det spændingsfelt, der opstår mellem den somatiske (onkologiske) og psykiatriske/socialfaglige indsats
 6. Indsamling og deling af viden bør være en integreret del af samarbejdet mellem psykiatrien og somatikken.

   Om Kræftens Bekæmpelse

   Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder med forskning i kræft, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende. Vores mål er, at færre får kræft, at flere overlever kræft - og at flere får et bedre liv med og efter kræft.

   Besøg os på Cancer.dk.

   HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye