Hedeselskabet

Naturlige processer i centrum: Hedeselskabet får certificeret første jyske skov for biodiversitet

Del

Den Jenssen-Buchske Plantage ved Silkeborg er som den første skov i Jylland økosystemtjenestecertificeret for biodiversitet gennem FSC. I plantagen har Hedeselskabet, der ejer området, arbejdet med naturens egne processer og sat biodiversiteten i centrum.

Billede af natsværmeren mose-harlekin på mosebølle.
Den rødlistede natsværmer mose-harlekin er blandt de arter, naturgenopretningen i Den Jenssen-Buchske Plantage skal komme til gode. Hedeselskabet

En flaksende natsværmer af arten mose-harlekin. En spætte, der ivrigt hakker løs i de hundrede år gamle egetræer. Et væltet træ i skovbunden, som engang tronede op mod himlen, men nu danner levested for summende insekter og hjemmehørende svampe. Og en solstråle, som rammer de spirende planter, der titter frem i den lysåbne korridor. Det er det syn, som vil fylde mere i fremtiden i Den Jenssen-Buchske Plantage vest for Silkeborg. 

For på 58 hektar ud af den 388 hektar store plantage har Hedeselskabet arbejdet med land sparing - altså at afsætte plads til naturen. Man har sat naturens egne processer først ved at gøre plads til naturlige dynamikker – alt sammen for at øge biodiversiteten i området.

Den Jenssen-Buchske er Jyllands første økosystemtjenestecertificeret skov til at opnå den anerkendte tillægscertificering fra FSC inden for biodiversitet. Økosystemtjenestecertificeringen er med til at dokumentere Hedeselskabets arbejde for at fremme biodiversiteten i den danske natur. Arbejdet er udført af Hedeselskabets dattervirksomhed HedeDanmark og er verificeret af en uvildig tredjepart, Soil Association Certification i samarbejde med WSP Danmark A/S

Billede%20af%20d%F8dt%20tr%E6%20med%20svampe.
Flere døde og døende træer udgør levested for masser af dyr og svampe. Hedeselskabet

Der er arbejdet med tre impacts inden for biodiversiteten, som Den Jenssen-Buchske Plantage er blevet økosystemtjenestecertificeret for: bevarelse og forbedring af naturnetværk, genskabelse af naturlige skovkarakteristika og genskabelse af arters diversitet.  

- Hvis vi skal være troværdige i vores ambition om at bygge en bæredygtig fremtid med naturen som partner, bliver vi nødt til at tage vores egen medicin. Jeg er stolt af, at vi i Hedeselskabet har fået økosystemtjenestecertificeret vores første skov indenfor biodiversitet, fremhæver Hedeselskabets adm. direktør, Torben Friis Lange. 

Lysåbne korridorer, naturligt egekrat og den rødlistede mose-harlekin 

For at fremme biodiversiteten på de 58 hektar er der skabt lysåbne korridorer, som forbinder naturarealerne, sikrer arternes bevægelse samt skaber et forbedret naturnetværk. Ved at skubbe egekrattet i en mere naturlig retning hjælper man lys ned i skovbunden, som fremmer væksten af dværgbuske, græsser og urter. Der er også aktivt skabt nyt dødt og døende ved – der er levested for en lang række insekter, svampe og hulrugende fugle. 

- Ved at knække grene, fjerne bark og vælte træer har vi forsøgt at skabe mere naturlig skov i området med egekrattet. Det er noget, som ville ske af sig selv, når lynet slår ned eller stormen raser. Eller kunne være sket af sig selv, hvis vi stadig havde urokser og bisoner til at gå rundt i naturen - vi har bare hjulpet til der, hvor tålmodigheden ikke rækker, eller hvor tiderne nu er skiftet, fortæller Mads Flinterup, klima- og biodiversitetschef i Hedeselskabet.

Egetr%E6%20med%20agern.
Flere naturlige egekrat med lysåbne arealer skal hjælpe dyrelivet i området. Hedeselskabet

I Hedeselskabets plantage er der også sat fokus på den rødlistede natsommerfugl, mose-harlekin, der er på listen over truede arter i Danmark. Her er der gjort indsatser for at skabe bedre levevilkår for den plettede, hvid-gule natsommerfugl og dens habitat. 

- Jeg er glad for, at vi i Hedeselskabet har valgt at dedikere så stort et areal til projektet uden at gå på kompromis med at dyrke produktionsskov i resten af området. Ved at arbejde med land sparing har vi sat naturen fri på de arealer, hvor biodiversiteten rigtigt kan få lov til at folde sig ud, og samtidig bevare produktionsskoven på de resterende arealer, siger Laura Bjerre Jordans, der er skovfoged i HedeDanmarks certificeringsteam.  

Arbejdet med at forbedre vilkårene for flora og fauna i Den Jenssen-Buchske Plantage, er dog ikke slut med modtagelse af certificeringsbeviset – det er kun begyndelsen. Over de kommende år vil tiltagene blive tilpasset og forbedret i takt med, der kommer mere data om udviklingen i dyre- og plantelivet. 

- Vi vil løbende dokumentere og rapportere på den forhåbentligt positive udvikling af livet i Den Jenssen-Buchske Plantage og fortsætte med at forbedre vores footprint indenfor biodiversitet. Det er en læringsproces, hvor vi har mulighed for at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det bedre fremadrettet og underbygge og udvikle vores naturtiltag i en god retning, understreger Mads Flinterup.

Nøgleord

Kontakter

Om projektet

  • Den Jenssen-Buchske Plantage er i alt 388 hektar bestående af både produktionsarealer med formålet om at producere træ og naturarealer, hvor formålet er en høj biologisk mangfoldighed og naturmæssig værdi.
  • På baggrund af screeningen er der udvalgt 58 ha, som udgør hede, egekrat og lysåbne arealer, hvor vi arbejder for at skabe bedre betingelser for vores dyre- og planteliv. Gennem forskellige tiltag sikrer vi dyre- og plantearternes levesteder, hvilket bidrager til en øget biodiversitet.
  • Den Jenssen-Buchske er Jyllands første økosystemtjenestecertificeret skov til at opnå den anerkendte tillægscertificering fra FSC inden for biodiversitet og er verificeret af en uvildig tredjepart, Soil Association Certification i samarbejde med WSP Danmark A/S.
     
  • Der er arbejdet med tre impacts inden for biodiversiteten, som Den Jenssen-Buchske Plantage er blevet økosystemtjenestecertificeret for: bevarelse og forbedring af naturnetværk, genskabelse af naturlige skovkarakteristika og genskabelse af arters diversitet. 

Om Hedeselskabet

Hedeselskabet har arbejdet i og med naturen siden 1866 – og naturen er stadig omdrejnings punkt i alt, vi foretager os. Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, og gennem en række forretninger, herunder HedeDanmark, er vores mål at øge biodiversiteten, bekæmpe klimaforandringer og genanvende naturens knappe resurser. Vi er arbejdsplads for ca. 1.000 engagerede medarbejdere, der hver dag yder en indsats inden for skovforvaltning, grøn pleje, anlægsopgaver, resursegenanvendelse og meget andet.

Følg pressemeddelelser fra Hedeselskabet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hedeselskabet

Hedeselskabet skabte gode resultater for natur og bundlinje i 202329.4.2024 19:00:27 CEST | Pressemeddelelse

2023 har været et godt år for Hedeselskabet. Organisationen kan således præsentere et regnskab med en stigning i omsætningen på lidt over 6 procent til 2,3 mia. kr. og en vækst på 23 procent i driftsresultatet til 86,5 mio. kr. – det bedste resultat i en årrække. For at styrke forretningen yderligere samles driftsselskaberne under et nyt navn - Dalgas. Hedeselskabet bevares som hovednavn.

Skovbruget lancerer ny kampagne: ”Takket være skoven”23.4.2024 08:02:47 CEST | Pressemeddelelse

I en ny kampagne vil skovbrugets parter sætte fokus på den nytte og værdi, Danmark har af et velfungerende og aktivt skovbrug. Det gælder i forhold til klimadagsordenen og den grønne omstilling, sikring af grundvand, reduktion af kvælstofudledning og fremme af natur og biodiversitet. Kampagnens centrale budskaber spiller direkte ind i regeringens ønske om at rejse yderligere 250.000 ha skov og de igangværende grønne trepartsforhandlinger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye