Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse brugte sidste år 670 mio. kr. på kræftforskning, patientstøtte, forebyggelse og oplysning

Del

Forskningen fik flest midler, viser Kræftens Bekæmpelses årsregnskab 2023.

- Vi er dybt taknemmelige for vores fantastiske frivillige. Vi er også meget taknemmelige for den støtte, vi får fra befolkningen og erhvervslivet samt via arvedonationer. Kun 3 pct. af vores penge er offentlige midler, så vi er dybt afhængelige af den folkelige opbakning til kræftsagen, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.
- Vi er dybt taknemmelige for vores fantastiske frivillige. Vi er også meget taknemmelige for den støtte, vi får fra befolkningen og erhvervslivet samt via arvedonationer. Kun 3 pct. af vores penge er offentlige midler, så vi er dybt afhængelige af den folkelige opbakning til kræftsagen, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Flere og flere får konstateret kræft, men heldigvis overlever langt flere også en kræftsygdom. På 10 år er antallet af mennesker, der herhjemme lever med eller efter kræft, steget med næsten 50 pct. Men kræft er stadig den sygdom, flest dør af.

Kræftens Bekæmpelse har tre hovedformål: at forske i kræft, oplyse om kræft samt støtte patienter og pårørende. Vi er en privat forening, der drives for indsamlede midler. Årsregnskabet for 2023 er i dag vedtaget på foreningens repræsentantskabsmøde, og det viser, at Kræftens Bekæmpelse sidste år samlet set brugte ca. 670 mio. kroner på de tre hovedformål.

416 mio. kroner gik til forskning. En del af midlerne tilfaldt Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som huser ca. 200 fuldtidsansatte forskere, teknikere og studerende fra 26 lande. Men der blev også uddelt midler til kræftforskningsprojekter på universiteter og hospitaler landet over.

- Forskning giver viden, der kan føre til nye behandlinger, bedre forebyggelse og bedre tilbud til patienter. Og forskning bringer viden frem, som vi kan bruge i vores politiske arbejde, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Rådgivningshjælp
Ca. 173 mio. kroner gik til patientstøtte. Kræftens Bekæmpelse rådgiver patienter, pårørende og fagpersoner fra hele Danmark. Det gør vi bl.a. via det gratis tilbud ’Kræftlinjen’, hvor rådgivere sidder klar ved telefonen, på chatten samt i en brevkasse.

Patienter og pårørende kan også få gratis hjælp og støtte i vores kræftrådgivninger og rådgivningstilbud, der ligger 44 steder i landet.

Genbrugsrekord
I Kræftens Bekæmpelse er der ca. 35.000 frivillige, som bl.a. gør den årlige Landsindsamling mulig, bidrager til Knæk Cancer, laver lokal og regional kræftpolitik, arrangerer ’Stafet for livet’ og får det hele til at køre rundt i foreningens 16 genbrugsbutikker.

I 2023 slog genbrugsområdet rekord både på indtægter og overskud. Butikkernes mere end 900 frivillige solgte genbrugsfund til den helt store guldmedalje, og der landede et flot overskud på 12,1 mio. kr.

- Vi er dybt taknemmelige for vores fantastiske frivillige. Vi er også meget taknemmelige for den støtte, vi får fra befolkningen og erhvervslivet samt via arvedonationer. Kun 3 pct. af vores penge er offentlige midler, så vi er dybt afhængelige af den folkelige opbakning til kræftsagen, siger Jesper Fisker.

Forebyggelsesfokus
Kræftens Bekæmpelse udfører et stort arbejde med at oplyse om kræft, og hvordan man kan forebygge kræft.

Sidste år blev der brugt 80 mio. kr. på forebyggelse og oplysning. Et vigtigt indsatsområde er at forhindre rygning blandt børn og unge. Sund kost, god sol-adfærd, screening for kræft samt oplysning om alkohol og kræft er også vigtige områder.

En anden væsentlig indsats er oplysning til patienter om kræftsygdomme, herunder symptomer og behandling. Det gør vi bl.a. på vores hjemmeside Cancer.dk og i pjecer.

Administrationsprocenten i foreningen udgjorde sidste år samlet set 4 pct.

Årets resultat viser et overskud på 84 mio. kr., som vil blive anvendt til foreningens vigtige virke, herunder forskning, patientstøtte, forebyggelse og oplysning.

FAKTA: Nedslag i årsregnskab 2023 

  • Som 2022 var 2023 præget at udefrakommende faktorer, dog i en positiv retning  
  • Det har resulteret i, at der i 2023 var et plus på 144,8 mio. kr. på foreningens finansielle poster. I 2022 var der et underskud på minus 198,7 mio. kr. 
  • I 2023 er årets resultat før finansielle poster minus 60,9 mio. kr. mod minus 67,2 mio. kr. i 2022  
  • Efter finansielle poster er årets resultat i 2023 plus 84 mio. kr. mod minus 265,8 mio. kr. i 2022. Det er en forskel på 349,8 mio. kr. 
  • ’Finansielle poster’ dækker bl.a. andet over huslejeindtægter, obligationsrenter, udbytte af aktier samt kursgevinster og kurstab 


Nøgleord

Kontakter

Links

Om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder med forskning i kræft, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende. Vores mål er, at færre får kræft, at flere overlever kræft - og at flere får et bedre liv med og efter kræft.

Besøg os på Cancer.dk.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye