Evida

Evida inviterer til markedsdialog om fremtidens regionale og lokale brintinfrastruktur

Del

Evida har en helhedsorienteret tilgang til udvikling af brintinfrastruktur i Danmark, der understøtter brintmarkedets behov og ønsker som led i Danmarks grønne omstilling. Derfor inviterer Evida nu markedsaktører til kick-off på de regionale og lokale markedsdialoger torsdag d. 13. juni 2024.

Evida inviterer til markedsdialoger for at undersøge potentialet for etableringen af regional og lokal brintinfrastruktur, herunder brintklynger i Danmark. Vi søger aktivt dialog med både brintproducenter og -forbrugere for at forme fremtidens brintinfrastruktur ved at sikre tilslutning mellem produktion og aftag.

Vores mål er at forstå markedets interesse og behov for brintinfrastruktur og samtidig analysere, hvorvidt der er potentiale for fælles omkostningseffektive transportløsninger som f.eks. i klynger eller andre kollektive infrastrukturløsninger.

Derfor inviterer Evida til kick-off på markedsdialogerne med et online dialogmøde torsdag d. 13. juni 2024 kl. 10.00-11.00.

Markedsdialogerne følger den første delaftale for brintinfrastruktur fra maj 2023, hvor Evida som udgangspunkt fik til opgave at forbinde indenlandske brintproducenter og -forbrugere og kunne tilslutte disse til et sammenkoblet brintsystem. Markedsdialogerne kommer i naturlig forlængelse af Energinets igangværende arbejde med udvikling af et Backbone, og vil understøtte en helhedsorienteret udvikling af brintinfrastruktur i Danmark. 

Markedets behov er afgørende
Markedsdialogerne skal afsøge markedets interesse i optimale fælles løsninger, hvor producenter og aftagere forbindes i brintdistributionsnet samt afdække potentialer for videre kobling til Energinets Backbone. Mere specifikt har dialogerne til formål at afsøge konkret geografisk markedsinteresse, projekternes udviklingsstadie og tidshorisont for tilslutning til brintinfrastrukturen.

Potentiale for omkostningseffektiv tilslutning
En brintdistributionsinfrastruktur repræsenterer en kollektiv infrastruktur, hvor flere markedsaktører er tilsluttet en fælles infrastruktur og kan drage fordel af skalafordele. Evida ønsker at identificere potentielle områder, hvor markedsaktører i geografisk nærhed og med lignende tidslinjer kan samarbejde med Evida om udvikling af en optimeret fælles infrastruktur. En samarbejdsproces som kan muliggøre udviklingen af omkostningseffektive transportløsninger for brugerne af infrastrukturen.

For at sikre en effektiv infrastruktur, der også understøtter et sammenkoblet brintsystem, herunder tilslutning til Backbone, er det afgørende at opnå størst mulig lokal og regional balance mellem produktion og forbrug i infrastrukturen. Ved tilstedeværelse af lokal eller regional brintinfrastruktur, som forbinder producenter og aftagere, kan driftsomkostningerne reduceres betydeligt, da behovet for at pumpe brinten til og fra et Backbone kan minimeres. Dette skaber et balanceret brintøkosystem, hvor kun overskydende brint, som ikke kan forbruges lokalt eller regionalt, skal transporteres til den øvrige brintinfrastruktur.

Agenda på mødet:

  • Introduktion til konceptet omkring markedsdialogerne
  • Status på regulatoriske rammeværk relevant for Evidas brintinfrastruktur
  • Next steps
  • Q&A
  • Evt.


Tilmeld dig i dag
Deltag i Evidas online kick-off ved at tilmelde dig her: https://evida.dk/markedsdialog-om-fremtidens-brintinfrastruktur/

Har du spørgsmål til markedsdialogerne, er du velkommen til at kontakte Peter Willemoes Madsen, Tender Director, på mail: pewma@evida.dk eller mobil: +45 3078 9149.

Vi ser frem til at byde Jer velkommen torsdag d. 13. juni 2024.

Kontakter

Om Evida:

Evida skaber forbindelse i den grønne omstilling. Vi er som Danmarks gasdistributionsselskab en del af den kritiske infrastruktur, hvor vi har ansvaret for det 18.000 km lange gassystem, der forgrener sig til det meste af landet. Evida overvåget gassystemet i døgndrift året rund for at sikre et sikkert, stabilt og effektivt system. Vi tilkobler biogasanlæg og forbereder os på fremtidens infrastruktur CO2 og brint, der alle er vigtige brikker i den grønne omstilling af energisystemet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye