VELUX FONDENVELUX FONDEN

The Daylight Award 2024 hædrer kendt spansk arkitekt og professor i kronobiologi

Del

The Daylight Award 2024 går til den spanske arkitekt og professor Alberto Campo Baeza og den tyske professor i kronobiologi Till Roenneberg. 

Alberto Campo Baeza og Till Roenneberg
Alberto Campo Baeza og Till Roenneberg

Prisen, der uddeles hvert andet år på UNESCOs International Day of Light, har til formål at fremme dagslysforskning og udbrede kendskab til dagslysets rolle i forskning og arkitektur.

De to kategorier af The Daylight Award – videnskabelig forskning og arkitektur – har til formål at kanalisere forskningsbaseret viden ind i arkitektonisk tænkning og praksis og fremme en tværfaglig tilgang. 

Arkitekter har historisk samarbejdet med ingeniører fra forskellige felter. Og i løbet af de seneste årtier har adskillige videnskaber - fra biologi, psykologi og sociologi til neurovidenskab – bidraget til at højne den arkitektoniske kvalitet.

Forskning i døgnrytmer og ‘socialt jetlag’
Till Roenneberg, professor emeritus i kronobiologi på Institute of Medical Psychology ved Ludwig-Maximilian Universitetet i München, Tyskland, har fokus på emner som døgnrytmer og afhængighedsforhold. 

Hans forskning og publikationer har bidraget til forståelsen af de mangefacetterede kvaliteter og effekter af dagslys og belysning generelt i forhold til menneskers sundhed, velvære og ydeevne. Hans forskningsresultater er bredt citerede og har haft stor indflydelse på medicin, offentlig politik og arkitektur.

Till Roenneberg har undersøgt døgnrytmer i befolkninger over hele verden og har bl.a. påvist, at menneskets indre ur på trods af stigende urbanisering er dybt påvirket af den naturlige lys/mørke-cyklus.

Roenneberg er også kendt for at have defineret "socialt jetlag" – en forskel i søvntiming mellem arbejds- og fridage, der er i modstrid med menneskers naturlige biologi. Når socialt jetlag er omfattende, indikerer det en biologisk udfordring for det pågældende individs døgn- og søvnsystemer, som ifølge Roenneberg kan føre til fedme, depression og stofmisbrug.

En hyldest til dagslysets tavse mirakler
I arkitekturkategorien går prisen til professor Alberto Campo Baeza og hylder de sensoriske, æstetiske, følelsesmæssige og mentale kvaliteter i hans brug af dagslys i arkitektur. 

Campo Baezas værker er en fejring af dagslysets tavse mirakler i bygninger med vidt forskellige funktioner. Hans bygninger eksemplificerer dagslysets spirituelle kvaliteter og udvider dermed forståelsen af dagslysets værdi. 

Ud over talrige, næsten arketypisk enkle og fokuserede huse har han tegnet bygninger til en lang række andre formål:

  • Museum of Memory i Andalusien
  • Den nyligt færdigopførte Robert Olnick Pavillon på museet Magazzino i New York
  • Caja Granada Savings Bank
  • En sportshal til Francisco de Vitoria University i Madrid, Modesto Sánchez Morales Pladsen ved Almería Katedralen
  • samt flere kontorbygninger. 


Campo Baezas minimalistiske stil projicerer ofte en aura af spiritualitet som alternativ til en mere materialistisk arkitektur.

Juryen
Den tværfaglige jury udgøres i 2024 af den finske arkitekt og skribent Juhani Pallasmaa (juryformand), den britiske professor i cirkadisk neurovidenskab Russell Foster, den danske arkitekt og kreative direktør Dorte Mandrup, den hollandske professor i miljøpsykologi Yvonne de Kort, den schweiziske professor i farmaceutisk kemi Gerd Folkers, den hollandske arkitekturfotograf Iwan Baan og den amerikanske direktør for Institute of Economic Botany, New York Botanical Garden, Michael Balick.  

Kontakter

Billeder

Alberto Campo Baeza
Alberto Campo Baeza
Download
Till Roenneberg
Till Roenneberg
Download
Till Roenneberg
Till Roenneberg
Download
Robert Olnick Pavilion by Alberto Campo Baeza, photo © Javier Callejas
Robert Olnick Pavilion by Alberto Campo Baeza, photo © Javier Callejas
Download
Andalucia Museum Of Memory by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Andalucia Museum Of Memory by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Download
Caja Granada by Alberto Campo Baeza_photo © Ducco Malagamba
Caja Granada by Alberto Campo Baeza_photo © Ducco Malagamba
Download
House of the Infinite_ photo © Javier Callejas
House of the Infinite_ photo © Javier Callejas
Download
House of the Infinite_photo © Javier Callejas
House of the Infinite_photo © Javier Callejas
Download
Sport Pavilion Francisco De Vitoria University by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Sport Pavilion Francisco De Vitoria University by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Download
Sport Pavilion Francisco De Vitoria University by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Sport Pavilion Francisco De Vitoria University by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Download
Sport Pavilion Francisco De Vitoria University by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Sport Pavilion Francisco De Vitoria University by Alberto Campo Baeza_photo © Javier Callejas
Download
Internal time by Till Roenneberg
Internal time by Till Roenneberg
Download
Till Roenneberg_Daylight Symposium
Till Roenneberg_Daylight Symposium
Download
Alberto Campo Baeza og Till Roenneberg
Alberto Campo Baeza og Till Roenneberg
Download

Om The Daylight Award

The Daylight Award hædrer og støtter dagslysforskningen og dagslysets rolle i arkitekturen. Den anerkender og tilskynder til videnskabelig viden og praktisk anvendelse af dagslys, som sammenkæder discipliner, der normalt behandles i adskilte, monokulturelle sfærer, professionelle kredse eller praksisser.

The Daylight Award stræber efter at udbrede en helhedsorienteret forståelse af dagslyset og fremme dets positive indvirkning på vores liv.

The Daylight Award blev stiftet af de almennyttige fonde Villum Fonden, VELUX FONDEN og Velux Stiftung og uddeles hvert andet år i to kategorier: The Daylight Award for forskning og The Daylight Award for arkitektur. Prisen uddeles i form af to personlige præmier på hver 100.000 euro.

Læs mere på www.thedaylightaward.com    

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye