Øresundsbron

Øresundsindex 2024: Positiv udvikling i integrationen over Øresund – og potentialet er meget større

Del

Øresundsregionen udvikler sig i en positiv retning. Det viser et nyt Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 på et år. Og der er potentiale til en endnu større stigning.  

Fire indikatorer i Øresundsindex er steget, tre er uændrede, og to er faldet i forhold til året før. 

Øresundsindex 2024: Positiv udvikling i integrationen over Øresund - og potentialet er meget større
Øresundsindex 2024: Positiv udvikling i integrationen over Øresund - og potentialet er meget større Anne Palmehag/News Öresund

– Vi er glade for, at Øresundsindex og integrationen på tværs af Øresund fortsætter med at stige efter pandemiårene. Sammenlignet med landenes udvikling, i blandt andet BNP, går det dog langsomt, understreger Linus Eriksson, administrerende direktør i Øresundsbron.  

Øresundsindex er regionens udviklingsbarometer og består af en sammenvejning af ni indikatorer inden for transport, arbejdsmarked, erhvervsliv samt hverdagsintegration. 

– Det er meget glædeligt, at landene nu er blevet enige om en ny skatteaftale, og det er et skridt i den rigtige retning for at styrke regionens udvikling fremover, siger Linus Eriksson. 

Læs hele rapporten her

Flere af parametrene i Øresundsindex har sat nye rekorder. Antallet af personrejser, pendling, antallet af virksomheder i nabolandet og antallet af gæsteovernatninger steg sidste år, og det bidrager til det nye rekordniveau på 106 i Øresundsindex. 

– Trafikken over sundet er tydeligt påvirket af den lave svenske kronekurs. Det gavner dansk fritidstrafik, gæsteovernatninger i Sverige og pendling blandt svenskere, der arbejder i Danmark. Der er potentiale til en fortsat positiv udvikling i år, siger Linus Eriksson. 

Blandt de parametre, der er gået tilbage i årets måling, er studerende i nabolandet, godstransporterne over sundet og danskejede fritidshuse i Skåne. Flytninger over Øresund og antallet af personer, der bor i nabolandet, er steget en smule, men har ikke nået de samme niveauer som tidligere. 

– For at sætte endnu mere gang i integrationen i Øresundsregionen er det afgørende, at politikere, erhvervslivet og andre stakeholdere handler på analysen og konklusionerne i Øresundsindex både på nationalt og regionalt planfor at udnytte potentialet i Nordens største arbejdsmarked bedst muligt, siger Linus Eriksson. 

Fakta: Øresundsindex  

  • Øresundsindex er en årligt tilbagevendende  måling af, hvordan Øresundsregionen udvikler sig på ni områder – fra trafik og arbejdsmarked til erhvervsliv samt integration i hverdagen. I 2024 er det 3. gang, Øresundsindex gennemføres. 

  • Her er indikatorerne i Øresundsindex: Passagerrejser over Øresund, Pendling på tværs af Øresund, Studerende i nabolandet, Godstransport over Øresund, Virksomheder i nabolandet, Flytninger over Øresund, Bosætning i nabolandet, Gæsteovernatninger på tværs af Øresund, Danske fritidshuse i Skåne.  

  • Øresundsindex suppleres to gange om året med Øresundsindex/Trafikstatistik, som er baseret på rejse- og trafikstatistik fra infrastruktur- og transportoperatører, der er aktive på tværs af Øresund. 

  • Øresundsbro Konsortiet finansierer og har taget initiativ til Øresundsindex, men analyse og dataindsamling foretages af det uafhængige dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet på Øresundsbro Konsortiets vegne.   

  • Der indsamles statistiske data i samarbejde med Skånetrafiken, Helsingborg Havn, Trafikverket og Øresundslinjen for at få et samlet billede af trafikudviklingen i Øresundsregionen.   

Fakta: Flere af tendenserne i Øresundsindex 2024 er opsummeret her:  

Øresundsindex 106: Efter et markant fald under coronapandemien og genopretningen sidste år stiger integrationen på tværs af Øresund nu og har nået et nyt rekordniveau. Det fremgår af Øresundsindex, som måler udviklingen i den grænseoverskridende regionale integration på grundlag af ni forskellige parametre

Arbejdsmarked – pendlingen steg med 10 % (indeks 105): Pendlingen over Øresund steg med 10,4 % eller 1.765 personer i 2022, som er det seneste år, der findes statistik for, i forhold til året før. Det bringer pendlingen op på det højeste niveau, siden målingerne begyndte i 2015, og indekset for grænsependling er steget til 105. Den største del af pendlingen, 94 %, finder sted fra Sverige til Østdanmark.  

Erhvervsliv – vigende godstransport (indeks 119): Godstrafikken over Øresund faldt i 2023 med lidt over 8 % i forhold til året før. Øresundsindex for denne parameter er ganske vist faldet fra 130 i den sidste måling til det nuværende niveau på 119, men dette niveau er højere, end da målingerne begyndte i 2015.  

Erhvervsliv – flere svenskejede virksomheder i Østdanmark (indeks 125): Med hensyn til virksomhedsejerskab på tværs af sundet viser statistikken en konstant stigning fra målingernes begyndelse i 2015 til 2021, som er det seneste år med tilgængelig statistik. Det betyder, at indekset nu ligger på 125. Det er primært antallet af svenskejede virksomheder i Østdanmark, som er steget – med 4 % mellem 2020 og 2021 til i alt 1.320. 

Turisme – flere danske turister i Skåne (indeks 110): Antallet af danske gæsteovernatninger i Skåne steg med 59 % i 2023 i forhold til året før. Samtidig er tendensen den modsatte for antallet af svenske gæsteovernatninger i Østdanmark, som er faldet med 14 % i samme periode. Målt i antal er der flere svenskere, som overnatter i Østdanmark, end der er danskere, som overnatter i Skåne.

Integration i hverdagen – flere flytter over Øresund (indeks 106): For andet år i træk er antallet af personer, der flytter over Øresund, steget. I 2023 flyttede 3.461 personer over sundet, hvilket er en stigning på 6 % i forhold til året før. Der er stadig flere, der flytter fra Skåne til Østdanmark. 

Trafik – rejsende over sundet slår rekord (indeks 103):  Antallet af passagerrejser over Øresund med bil, tog eller færge satte rekord i 2023. Der blev foretaget i alt ca. 36,4 millioner rejser i løbet af året, og det er en stigning på 10 % i forhold til 2022. I gennemsnit er der næsten 100.000 enkeltture over sundet hver dag. Det er rekord, siden målingerne begyndte i 2015. Det er primært antallet af togrejser over broen, der er steget.  

Fakta: Kort om metode og basisår   

  • Der er valgt ni forskellige indikatorer til måling af integrationsudviklingen i Øresundsregionen. De fokuserer på fysisk interaktion på tværs af Øresund og dækker fire forskellige områder: trafik, arbejdsmarked, erhvervsliv samt integration i hverdagen. Hver af disse indikatorer er baseret på officielle statistikker, der er transparente og tilgængelige.   

  • Ud over integrationsindekset ses der også på den økonomiske udvikling i Øresundsregionen. Udviklingen i bruttoregionalproduktet (BRP) ses som et vigtigt mål for væksten i regionen.    

  • 2015 er valgt som basisår med indeks 100. Det var et år, der ikke var præget af ID- og grænsekontrol (Sverige indførte grænsekontrol den 12. november 2015). Der var hverken markant høj- eller lavkonjunktur og ingen større konjunkturforskelle mellem de to lande. Valutakursen lå på et normalt niveau på omkring 125 SEK for 100 DKK. 2015 betragtes derfor som et godt sammenligningsår.  

  • Læs mere om metoden i rapporten.  

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Links

Om Øresundsbron

Øresundsbron bygger broer mellem mennesker, muligheder og oplevelser i hele Øresundsregionen. Øresundsbro Konsortiets opgave er at eje og drive Øresundsbron - en bro, en tunnel og den kunstige ø, Peberholm. En 16 kilometer lang fast forbindelse mellem Danmark og Sverige.

Følg pressemeddelelser fra Øresundsbron

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Øresundsbron

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye