Energinet

Danmark får brug for flere højspændingsledninger

Del

Elproduktionen fra vind og sol mangedobles de kommende årtier. Det samme vil ske med vores elforbrug, i takt med at vi skifter til elbiler, varmepumper og laver grønne brændsler som fx brint. Meget mere strøm skal transporteres rundt i landet og over grænser. Det kræver store udbygninger af elnettet.

Visualisering af den 400 kV-højspændingsforbindelse, der netop nu opføres langs Vestkysten, fra landegrænsen til Idomlund ved Holstebro.
Visualisering af den 400 kV-højspændingsforbindelse, der netop nu opføres langs Vestkysten, fra landegrænsen til Idomlund ved Holstebro.

Danmark får i løbet af de kommende årtier flere af de kraftigste højspændingsforbindelser, 400 kV-forbindelser. De fleste vil blive bygget med elmaster og luftledninger.  

Elnettets rygrad skal udvides betragteligt, i takt med at det danske elforbrug frem mod 2050 skal mangedobles, og elproduktionen fra vindmøller og solceller i samme periode vil opleve en lignende stor stigning. 

Det viser Energinets langsigtede udviklingsplan 2024, som netop er sendt i høring. 

Planen omhandler ikke bare elnettet, men også gassystemet og kommende brintinfrastruktur, men langt de fleste forandringer sker i elnettet. 

Omfattende elektrificering af Danmark 
Allerede i 2030 vil solceller og vindmøller lave fire-fem gange så meget strøm, og Danmarks totale elforbrug vil være fordoblet. 

”Vi står i begyndelsen af en omfattende elektrificering af hele samfundet, og elnettet er fundamentet for, at det kan lade sig gøre. Vi kan ikke lave den grønne omstilling og transportere så meget mere strøm rundt i landet, uden at udvide elnettets motorveje,” siger Bjarne Brendstrup, områdeleder i Energinets Netudvikling. 

null

Kortet viser nye forbindelser i elnettets ”motorveje”, 400 kV og 220 kV-nettet.
Gul: Nye højspændingsforbindelser under udbygning eller på vej.
Lysegrøn: Eksisterende forbindelser forstærkes eller udbygges.
Lyseblå: Nye forbindelser i en såkaldt "modningsfase".
Mørkegrønne: Mulige nye forbindelser på længere sigt.
Ud over 400 kV og 220 kV-net skal også 150 kV og 132 kV nettet udbygges – det vil ske med kabler i jorden. De streger er ikke indtegnet på kortet herover.

Master og ledninger er synlige i landskabet 
De fleste udvidelser af 400 kV-nettet bliver med luftledninger og elmaster gennem landskabet. Nedgravede 400 kV-kabler er kun muligt i begrænset omfang. Kabler i jorden opfører sig nemlig anderledes end luftledninger, og på de højeste spændingsniveauer er det kun teknisk muligt at lave kortere og begrænsede strækninger med kabler i jorden. 

Ikke blot bygge til "her og nu" 
”Vi vil ikke bygge mere end højest nødvendigt, og vi gør, hvad vi kan få at undgå at lave luftledninger. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre, at vi udnytter det eksisterende elnet bedst muligt, så vi reducerer behovet for nye højspændingsforbindelser. Vi ved godt, at mange bliver generet af store elmaster og af nye store højspændingsstationer, siger Bjarne Brendstrup.  

Men, understreger han, når eltransmissionsnettet skal udvides og forstærkes, er det vigtigt ikke kun at se på behovene ”her og nu”. Når vi bygger nyt, så bygger vi fremtidssikret. Der vil løbende komme nye solcelleparker, havmølleprojekter eller planer om store brintfabrikker til, og kortsigtede løsninger kan medføre, at der efterfølgende må bygges mere elnet. Det vil både være dyrt, ineffektivt og ende med at genere endnu flere borgere. 

 Vi kan ikke sige præcist hvor og hvornår 
 "Jeg ved, at rigtig mange vil spørge: ”Hvor kommer nye forbindelser præcist og hvornår?” Svaret er, at det kan vi faktisk ikke sige noget helt præcist om – især ikke, når vi kommer på den anden side af 2030. Det afhænger af, hvordan tingene konkret udvikler sig: Hvor vil virksomheder rejse vindmøller og solcelleanlæg, hvad der kommer af politiske beslutninger om mere havvind osv. LUP’en giver et overordnet billede af, hvordan fremtiden kan blive, men enkelte forbindelser kan sagtens blive større eller mindre, og helt andre kan komme til,” siger Bjarne Brendstrup. 

Inden der laves konkrete planer for nye strækninger, vil borgere, kommuner mv. blive inddraget.

På Energinets hjemmeside, er der mere detaljerede beskrivelser af de udbygninger af elnettet, der er brug for i fremtiden. Læs også mere om den langsigtede udviklingsplan 2024.  

null
Der er ikke kun brug for elmaster og luftledninger. Nye, store højspændingsstationer er nødvendige for at meget mere grøn strøm kan komme ind i elnettet og rundt i landet. Arkivfoto Ricky John Molloy

FAKTA
Både den grønne elproduktion og elforbruget mangedobles de kommende årtier.
Allerede inden 2030 skal Energinet være i gang med – eller have godkendt – markante udbygninger af eltransmissionsnettet.
Antallet af nye højspændingsstationer på hhv. 150/132 kV og 400 kV-niveau skal i 2030 være vokset fra i dag 197 til 257. Antallet af kilometer elforbindelser i eltransmissionsnettet være vokset fra 6.045 til 8.745. Efter 2030 vil yderligere udbygninger følge efter.

OM LUP
Energinet skal hvert andet år lave en langsigtet udviklingsplan (LUP).
LUP2024 indeholder mere end 500 udbygninger og forstærkninger af el- og gassystemerne frem mod 2050 - og optegner den mulige etablering af en dansk brintinfrastruktur.

Nøgleord

Kontakter

Om Energinet

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger. Læs mere på www.energinet.dk

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Viking Link indviet: Forbindelsen har allerede tjent millioner18.4.2024 16:59:03 CEST | Pressemeddelelse

Torsdag den 18. april blev der officielt ’trykket på knappen’ for verdens længste elkabelforbindelse, Viking Link mellem Danmark og Storbritannien. Energinets og britiske National Grids fælles investering på 13 milliarder kroner udgør en vigtig brik i den grønne omstilling af energisystemet. Forbindelsen giver store indtjeningsmuligheder på grøn strøm for danske elproducenter og større forsyningssikkerhed for danske forbrugere.

Hul igennem på verdens længste elkabel: Danmark sender grøn strøm til Storbritannien29.12.2023 16:17:34 CET | Pressemeddelelse

Verdens længste elkabelforbindelse, Viking Link, sendte her til eftermiddag de første elektroner af dansk grøn strøm direkte ud i engelske stikkontakter. Den 13 milliarder kroner store investering har taget knap 4 år at etablere og er den første fysiske forbindelse mellem de to lande. Viking Link udgør en vigtig brik i den grønne omstilling af vores energisystem - danske elproducenter kan sælge grøn strøm til et nyt, stort marked, og vi kan blive forsynet fra England, når det ikke blæser herhjemme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye