Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Efterslæb i milliardklassen: Danmarks transportinfrastruktur mangler en plan og et fokus på bæredygtighed viser ny rapport

Del

I dag lancerer Foreningen af Rådgivende Ingeniører State of the Nation 2024| Transportinfrastruktur. Rapporten viser tydeligt, at på tværs af danske veje, broer, havne, jernbaner og lufthavne mangler der en samlet bæredygtig national mobilitetsplan.

I dag lander Foreningen af Rådgivende Ingeniørers State of the Nation 2024 Transportrapport om tilstanden på Danmarks transportinfrastruktur
I dag lander Foreningen af Rådgivende Ingeniørers State of the Nation 2024 Transportrapport om tilstanden på Danmarks transportinfrastruktur Unsplash, Rasmus Andersen

Hvert fjerde år analyserer Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) Danmarks kritiske infrastruktur til bunds i State of the Nation rapporterne, der i år udkommer for femte gang. I dag udkommer rapporten om transportinfrastrukturen, og den peger på en række problemer med tilstanden af især de kommunale veje og jernbanenettet. Men det overskyggende problem er manglen på en samlet og bæredygtig mobilitetsplan for Danmark, mener Henrik Garver, der er administrerende direktør i FRI:

“Vi har en investeringsplan for infrastrukturen frem mod 2035 til over 100 milliarder kroner. Det er godt. Men jeg så gerne, at vi i Danmark havde en overordnet mobilitetsplan, så investeringerne i vores infrastruktur i fremtiden tog afsæt I, hvordan vi ønsker at styrke mobilitet i samfundet. Det bør være en ambition, så de infrastrukturinvesteringer, der skal lægges efter 2035 tænkes sammen med, hvordan vi ønsker at håndtere mobiliteten af mennesker og varer– både på tværs af landet og lokalt.”  

Udover mobilitetsplanen, så savner FRI også et øget fokus på bæredygtighed i transportinfrastrukturen, der halser efter resten af samfundet på det punkt. Danmarks store investeringer i infrastruktur har ifølge FRI et alt for begrænset fokus på bæredygtighed. Derfor anbefaler brancheorganisationen, at der indføres en generel Co2- og bæredygtighedsregulering, der skal sikre, at alle infrastrukturprojekter, ikke kun tænkes i kroner og ører, men også besluttes og gennemføres med afsæt i deres klima- og bæredygtighedsaftryk.

Kommunale veje og broer hænger i bremsen 

Foruden manglen på en samlet mobilitetsplan og bæredygtighed i infrastrukturprojekter, tager rapporten også temperaturen på tilstanden af de danske veje, broer, havne, jernbaner og lufthavne. Og her skiller de kommunale veje og broer sig negativt ud. For mens de statslige veje og broer er kommet højt op i tilstand, efter mange års målrettet indsats, er det samme ikke tilfældet på kommunalt niveau, og det gør indtryk på Henrik Garver:  

“De statslige broer og veje er milevidt foran de kommunale. I vores rapport scorer de statslige 4,5 ud af 5 og de kommunale kun 3,0. Jeg tror vi alle ved, at det desværre ikke er en uvant situation, at skulle undvige hullerne i de kommunale veje og cykelstier. Samlet set har de kommunale veje og broer et efterslæb på 5-10 milliarder kroner.” 

Én af grundene til udfordringerne er bl.a. anlægsloftet og pressede kommunale budgetter mener FRI. De anbefaler derfor, at anlægsloftet hæves målrettet til vejvedligehold, så efterslæbet kan indhentes. Men det skal være et løft, der er betinget af, at kommunerne reelt leverer en styrket indsats på vedligehold. For de kommuner, hvor det utilstrækkelige vedligehold handler om finansiering og ikke råderum under anlægsloftet, skal der tilbydes mere gunstige lånerammer. 

Jernbanerne kræver massiv investering 

Jernbanerne får, ligesom de kommunale veje og broer, også en tilstandskarakter på 3,0. Det er et tal, der både glæder og ærgrer eksperterne i FRI. For mens der er sket meget på området, og der har været investeret i jernbanen, så viser rapporten, at der fortsat udestår et solidt investeringsløft på 10-20 mia. kroner, grundet de fortsatte udfordringer, som jernbanen oplever. Jernbanen er et af de områder, der kommer til at kræve stor tålmodighed. Investeringer i infrastruktur tager tid, og det er vi nødt til at acceptere, også ift. jernbanenettet, hvis tilstanden skal være fremtidssikret.  

“Hvis der er den politiske villighed, og tålmodighed, er det min forventning, at vi i 2028 vil kunne se, at både jernbaner og kommunale veje er løftet til et tilfredsstillende og fremtidssikret niveau, der i vores State of the Nation-termer er karakteren 4 eller over “. 

Rapporten State of the Nation 2024 om Transportinfrastruktur kan hentes her i dag. I marts udkom den første State of the Nation 2024 delrapport fra FRI Energi & Klima.

Nøgleord

Kontakter

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Henrik Garver +45 35 253 742, hg@frinet.dk
Erhvervspolitisk Chef Ulrik Ryssel Albertsen +45 26 855 855, ura@frinet.dk

Billeder

Henrik Garver, Administrerende Direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Henrik Garver, Administrerende Direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Download
Henrik Garver, Administrerende Direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Henrik Garver, Administrerende Direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Download

Links

Om Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen. FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 35.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på ca. 35 mia. kr. FRI’s største virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye