Evida

Fremtidens gasnet: Evida forventer stabile tariffer for store erhvervskunder og biogasproducenter

Del

Evida viser i en ny prognose, at biogasproducenterne kan se frem til faldende tariffer over tid, og at de store erhvervskunders tariffer forventes at holde sig i ro.

Kompressorstation set fra luften. Kompressorer bruges til at øge trykket på biogassen for at skubbe den længere ud i gasnettet.
Kompressorstation set fra luften. Kompressorer bruges til at øge trykket på biogassen for at skubbe den længere ud i gasnettet. Evida

Biogasproducenterne og de store erhvervskunder, fx i fremstillingsindustrien, vil være de primære brugere af gasnettet i takt med, at husholdningerne kobles af gasnettet. Med en ny tarifprognose får de et kig i krystalkuglen for udviklingen af udgifterne til gasdistribution de kommende ti år. Og for biogasproducenter og store erhvervskunder går prognosen mod faldende eller stagnerende tariffer over tid.

null
Figurtekst: Tarifprognosen er udtrykt i indekstal. For biogasproducenter viser prognosen, at tarifferne forventes at falde over tid, mens de for mange af de store erhvervsforbrugere forventes at holde sig i samme leje over tid. Evida

Tarifprognosen havde Evida lejlighed til at præsentere for en række industrivirksomheder og biogasproducenter, da Evida var inviteret til en rundbordssamtale i DI Energi for nylig. Arrangementet var led i den løbende dialog, Evida har haft med en række interessenter om selskabets forslag til en ny tarifmodel, som efter planen skal træde i kraft den 1. januar 2025.

”Gasnettet spiller en vigtig rolle i fremtidens energiforsyning til at forsyne primært store forbrugere med gas og sikre, at biogassen kan nå frem til kunderne i ind- og udland. Det er Evidas opgave at drive et sikkert og effektivt gasnet. Med alle forbehold for at meget kan ændre sig, så viser vores prognose, at med de kendte forudsætninger og en ny tarifmodel kan brugerne af gasnettet regne med, at Evida netop driver et sikkert og effektivt gasnet,” siger Sune Holm, COO i Evida.

Han fortsætter:

”Evida begiver sig normalt ikke ud i prognoser for sine tariffer, fordi der er mange usikkerheder og forhold, der kan påvirke udviklingen, som vi blandt andet så det med energikrisen i 2022. Men med vores forslag til en ny tarifmodel har vi vurderet det hensigtsmæssigt at forsøge at give en indikation af, hvor tarifferne bevæger sig hen.”

Tariffer skal overholde Gasforsyningsloven
Evidas tariffer for at transportere gas i nettet skal overholde Gasforsyningslovens kriterier. Et centralt element heri er, at man som bruger af gasnettet skal dække den omkostning, man er årsag til. Et andet centralt element er, at Evidas tariffer skal svare til de faktiske omkostninger, der er til at drive gasnettet. Der er med andre ord ikke frit spil for Evida til at indrette tarifferne. Med forslaget til en ny tarifmodel vil omkostningerne afspejle den anvendelse, der er af gasnettet i dag, og den anvendelse vi forventer i fremtiden.

Det betyder også, at tariffernes udvikling vil afspejle, at de forskellige kundegrupper ændrer sig forskelligt over tid. Antallet af biogasproducenter og produktionen af biogas vil stige, og det betyder, at der bliver flere til at dække omkostningerne til at flytte biogassen rundt, og derfor falder tarifferne for biogasproducenterne forventeligt over tid.

Omvendt afkobles der i disse år tusindvis af husholdninger fra gasnettet til fordel for fjernvarme og varmepumper. Færre forbrugere er medvirkende til, at tarifferne fortsat vil have en opadgående kurve for husholdningerne.

null
Figurtekst: Tarifprognosen er udtrykt i indekstal. For husholdninger og for de erhvervskunder, som kun bruger gas i perioder, viser prognosen, at tarifferne forventes at stige over tid. Evida

Fakta om ny tarifmodel

  • Energisystemet er i en stor forandring, og derfor er Evida i gang med at fremtidssikre gasnettet, så vi også i fremtiden har et grønt og sikkert gassystem med høj forsyningssikkerhed. Derfor foreslår vi en ny tarifmodel pr. 1. januar 2025. Modellen til beregning af tarifferne ligger lige nu til behandling og afgørelse hos Forsyningstilsynet. Læs mere om modellen her.
  • Ændringen i tarifmodellen sker for at sikre en fair fordeling af omkostninger mellem Evidas kunder, som den nuværende model ikke vil tage højde for. Evidas fortjeneste komme ikke til at stige med den nye tarifmodel.
  • Det grundlæggende princip i Gasforsyningslovens kriterier for fastsættelse af tariffer er, at man skal betale for den omkostning, man er årsag til, som den type bruger af gasnettet man nu er.
  • For de store erhvervskunder med et stabilt gasforbrug over året vil den nye tarifmodel føre til lavere tariffer end i dag. For biogasproducenter vil der med den nye tarifmodel blive indført en ny tarif, som skal dække omkostningerne til at flytte biogassen i gasnettet.

 

 Fakta og forudsætninger for prognosen

  • Tarifprognosen tager udgangspunkt i tarifniveauer efter implementering af den nye tarifmodel pr. 1. januar 2025.
  • Tarifprognosen er udtrykt i indekstal og gengiver ikke de faktiske tariffer i 2025, 2030 og 2035.
  • Prognosen er estimater baseret på en række væsentlige forudsætninger, som kan – og sandsynligvis vil - ændre sig over tid.
  • Det gælder fx antallet af husholdningskunder på gas, hvor prognosen tager udgangspunkt i, at der i 2035 er 60.000 husholdninger på gas mod ca. 296.000 i dag. Antallet af forbrugere har stor betydning for tarifferne. Jo flere forbrugere, jo lavere tariffer.
  • Evidas distributionstariffer udgør kun en mindre del af den samlede gasregning, som for forbrugere af gas også består af betaling for selve gassen til kundens gasleverandør og afgifter til staten i form af naturgas-, CO2- og NOx-afgift samt moms.

Kontakter

Billeder

Figurtekst: Tarifprognosen er udtrykt i indekstal. For biogasproducenter viser prognosen, at tarifferne forventes at falde over tid, mens de for mange af de store erhvervsforbrugere forventes at holde sig i samme leje over tid.
Figurtekst: Tarifprognosen er udtrykt i indekstal. For biogasproducenter viser prognosen, at tarifferne forventes at falde over tid, mens de for mange af de store erhvervsforbrugere forventes at holde sig i samme leje over tid.
Download
Figurtekst: Tarifprognosen er udtrykt i indekstal. For husholdninger og for de erhvervskunder, som kun bruger gas i perioder, viser prognosen, at tarifferne forventes at stige over tid.
Figurtekst: Tarifprognosen er udtrykt i indekstal. For husholdninger og for de erhvervskunder, som kun bruger gas i perioder, viser prognosen, at tarifferne forventes at stige over tid.
Download
Download

Om Evida:

Evida skaber forbindelse i den grønne omstilling. Vi er som Danmarks gasdistributionsselskab en del af den kritiske infrastruktur, hvor vi har ansvaret for det 18.000 km lange gassystem, der forgrener sig til det meste af landet. Evida overvåget gassystemet i døgndrift året rund for at sikre et sikkert, stabilt og effektivt system. Vi tilkobler biogasanlæg og forbereder os på fremtidens infrastruktur CO2 og brint, der alle er vigtige brikker i den grønne omstilling af energisystemet.

Følg pressemeddelelser fra Evida

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Evida

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye