PreMed A/S

Værdibaseret arbejdsliv skaber bæredygtig ambulanceservice

Del

PreMed, en ny og innovativ aktør inden for ambulancetjenesten, ser ud til at have knækket koden: Hvordan skaber man bedre service for de samme eller færre midler?

Mantraet er det værdibaserede arbejdsliv. De seneste to år har PreMed vist, at når medarbejderne trives, kan ambulancetjenesten bedst sikre borgerne en tryg og effektiv service.

Billede må frit benyttes ved omtale af PreMed.

I store dele af landet er ambulancedriften hårdt prøvet af mangel på medarbejdere, trivselsproblemer, højt sygefravær og ambulancer, der simpelthen står ubemandet hen i garagerne. Men ikke hos PreMed. Her er trivslen i top og sygefraværet er lavt, ligesom langt de fleste ambulancer er på gaden for at gøre en forskel for borgerne.

Som en ung privat aktør i den vestlige og sydlige del af Region Nordjylland baserer sin succes på et kompromisløst fokus på den nære ledelse og et værdibaseret arbejdsliv til medarbejderne.

Værdibaseret arbejdsliv

”Medarbejdertrivsel er essentielt i en branche som ambulancefaget, hvor der opleves mangel på arbejdskraft. Det er vitalt for PreMed, at medarbejdernes arbejdsliv er noget, de ser frem til og er glade for. Det øger livskvalitet, engagement, kreativitet og evnen til at finde løsninger,” forklarer driftschef Allan Sørensen om det begreb, han kalder værdibaseret arbejdsliv.

Og det ser ud til, at han og PreMed har fat i noget rigtigt. PreMed har få ledige stillinger, siger stort set ikke farvel til medarbejdere og har et meget lavt sygefravær (under 3 procent).

”Vores medarbejdere er forskellige og har brug for forskellige, individuelle hensyn i vagtplanlægningen. Det gør vi meget ud af. Der er stor forskel på, om man er seniormedarbejder og gerne vil lidt ned i tid, eller man er nyligt skilt med børn i en 7-7-ordning. Vi gør meget for at imødekomme hver enkelt medarbejder. Det betyder, at medarbejderne også vil gøre meget for os,” forklarer Allan Sørensen.

Trivsel tages dybt alvorligt

Hos PreMed er medarbejdernes humør og trivsel ikke bare noget, man taler om til festlige lejligheder. Her giver alle ambulancemedarbejdere en melding om deres humør og trivsel, hver gang de påbegynder en vagt og tjekker ind i deres ambulance. På en skala fra 0 til 4 scorer de 170 medarbejdere i gennemsnit 3,8.

”Hvis der er nogen, som scorer 2 eller lavere, så bliver den pågældende straks ringet op af en leder, der ærligt interesserer sig for, hvad årsagen er, og hvad der skal til for at få et bedre humør og en større trivsel,” siger administrerende direktør Anders Vikke og tilføjer:

”Det er uhyre vigtigt for os, at medarbejderne trives og er robuste. Et godt værktøj til det er vores løbende målinger, og at vi tager action, hvis nogen er under pres. Glade og robuste medarbejdere kan bedre håndtere de krævende situationer, som vores hverdag indebærer.”

Et andet trivselstiltag er det såkaldte TRiM (Trauma Risk Management), hvor en stor gruppe af PreMeds medarbejdere er uddannet i at give kollegial sparring. Når en ambulancemedarbejder har været ude på en særlig traumatiserende opgave, aktiveres TRiM automatisk, så medarbejderen kontaktes og på en struktureret måde får bearbejdet hændelsen.

”Vi har valgt at bruge TRiM, som er en internationalt anerkendt metode, til at forebygge udbrændthed,” forklarer Anders Vikke.

Synlige karriereveje og udviklingsmuligheder

En tredje dimension i PreMeds bestræbelser på at fastholde og engagere medarbejderne er at tilbyde mere langsigtede udviklingsmuligheder for medarbejderne. Det er målet at lave flerårsplaner for de medarbejdere, som ønsker at dygtiggøre sig og påtage sig flere eller andre opgaver i organisationen:

”Vi lægger meget stor vægt på faglighed, på at arbejde med at gøre vores praksis bedre og bidrage til udviklingen af det præhospitale servicetilbud. Desuden styrker det vores organisation at arbejde med talentudvikling,” siger Heidi Storm Vikke, som er vicedirektør og ansvarlig for PreMeds kvalitet og udvikling.

”PreMed har en flad organisation, hvor medarbejderne nemt kan komme til orde, og alle gode ideer bliver taget seriøst. Desuden har vi en høj grad af medarbejderrepræsentation i alle udvalg i virksomheden. Der er medarbejdere som er med i valg af uniformer, i vores køretøjsudvalg og i det regionale uddannelsesudvalg,” forklarer hun.

Krisen i sundhedssektoren kalder på nye løsninger

Både Allan Sørensen, Anders Vikke og Heidi Storm Vikke er sig bevidste om de store udfordringer, som den danske sundhedssektor står overfor. Men der er håb for fremtiden, hvis sektoren evner at åbne sig noget mere og øge samarbejdet med private virksomheder.

”Vi går ydmygt til opgaven med at skabe et værdibaseret arbejdsliv for den – relativt lille – sundhedsfaglige driftsopgave, vi lige nu er betroet. Men vi tror også på, at vores tilgang vil kunne forløse mere af det store potentiale, som rigtig mange dygtige medarbejdere i sundhedssektoren i øvrigt repræsenterer,” siger Anders Vikke.

 

PreMeds ledelse

Administrerende direktør Anders Vikke er medstifter og medejer af PreMed. Tidligere ansat hos Falck gennem 12 år som ambulancebehandler, områdeleder, projektleder og senior projektleder.

Vicedirektør Heidi Storm Vikke er medstifter og medejer af PreMed. Ph.d., cand.scient og tidligere bl.a. forskningschef hos Falck.

Økonomichef Michael Vinding er uddannet revisor hos Brandt Revision i Fredericia i 2012 og medbringer erfaring fra virksomheder som Würth Industri og LS Intertank.

Driftschef Allan Sørensen er paramediciner og har tidligere arbejdet i 18 år hos Falck, senest som operativ leder i Thy/Mors og Himmerland.

PreMeds værdier

FAIR – står for Faglighed, Ansvar, Inddragelse og Rum til kreativitet

Faglighed: PreMed sætter borgeren først og løser sine opgaver med høj faglighed og professionalisme. PreMed vil udvikle sundheds- og serviceområdet og de ansattes kompetencer gennem innovation og uddannelse, til gavn for borgerne.

Ansvar: Hos PreMed tager man ansvar for hinanden og for at sikre den bedste kvalitet, stabil drift, tilfredse borgere og kunder. Hos PreMed vil man lære af sine fejl, så personalets og borgernes sikkerhed og velbefindende ikke kompromitteres. PreMeds økonomi skal være holdbar og respektfuldt rentabel.

Inddragelse: PreMed vil inddrage kunder og medarbejdere for at sikre tillid, et godt arbejdsmiljø, aktivt samarbejde og dialog. PreMeds arbejdsplads er baseret på mangfoldighed og respekt for forskellige tanker.

Rum til kreativitet: Fastlagte procedurer og rutiner sikrer stringent kvalitet. Men PreMed har en forventning om, at alle medarbejdere bidrager til fornyelse ved at stille konstruktive spørgsmål med udvikling og forbedring for øje. Det fordrer udvikling, arbejdsglæde og begejstring.

Kontakter

Billeder

Download
Administrerende direktør Anders Vikke.
Administrerende direktør Anders Vikke.
Download
Vicedirektør Heidi Storm Vikke.
Vicedirektør Heidi Storm Vikke.
Download
Download

Om PreMed A/S

Etableret i 2018 – kontrakt på ambulancedrift siden april 2022.

PreMed varetager ambulancetjeneste og liggende patienttransport i Region Nordjylland samt hjælpemiddeldepoter i Region Syddanmark.

Virksomheden beskæftiger i alt ca. 200 ansatte fordelt på 15 adresser i Region Nordjylland og Syddanmark.

PreMeds ambulancetjeneste er som den eneste i landet ISO-certificeret med hensyn til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Følg pressemeddelelser fra PreMed A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PreMed A/S

Tre nye ambulancebehandlerelever har første uge i drift21.3.2023 09:26:36 CET | Pressemeddelelse

Nicki og Laura er ambulancebehandlerelever hos PreMed A/S og er netop begyndt på deres første uge i driften på basen i Thisted. Samtidig er Marie begyndt på sin første uge i driften på basen i Hobro. PreMed varetager ambulanceservice for Region Nordjylland i Thy-Mors og Himmerland, og virksomheden har som en af sine målsætninger at tiltrække, uddanne og fastholde flere gode medarbejdere til faget.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye