AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Flere får under 02 i dansk og matematik i alle landsdele

Del

Andelen af folkeskoleelever i 9. klasse, der ikke består dansk og matematik er steget i 2023 sammenlignet med årene før coronakrisen, men der er store geografiske forskelle, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Se tallet for din kommune og landsdel.

Flest består ikke dansk og matematik i sønderjyske og vest-og sydsjællandske kommuner. Se interaktivt udgave af kortet her i linket her (kortet kan indlejres i artikler): https://www.datawrapper.de/_/Lr8Kh/?v=5
Flest består ikke dansk og matematik i sønderjyske og vest-og sydsjællandske kommuner. Se interaktivt udgave af kortet her i linket her (kortet kan indlejres i artikler): https://www.datawrapper.de/_/Lr8Kh/?v=5

GRUNDSKOLE

Sidste sommer bestod 11,5 procent af afgangseleverne fra folkeskolernes 9. klasser ikke dansk og matematik. Det er 2,9 procentpoint højere sammenlignet med årene før corona (2016-2019). Men tallene dækker over store geografiske forskelle.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Danmarks Statistiks registre.

Især i sønderjyske og vest- og sydsjællandske kommuner er der flere elever end tidligere, der går ud af folkeskolen uden at bestå dansk og matematik.

I Lolland Kommune opnåede 34,0 procent af afgangseleverne ikke 02 i dansk og matematik. Dermed er der sket en stigning på 15,4 procentpoint sammenlignet med årene 2016-2019.

Kun i 9 ud af 98 kommuner er der sket et fald.

42 kommuner havde en højere andel af elever, der ikke bestod dansk og matematik, end landsgennemsnittet.

”Tallene i vores analyse afslører, at der er meget store geografiske uligheder i folkeskolen. De socioøkonomiske vilkår er vidt forskellige rundt om i landet, og vi kan samtidig se, at den skæve udvikling er gået ud over de fagligt svageste elever,” siger Troels Lund Jensen, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Behov for intensiv undervisning for mest udfordrede elever

Analysen viser også, at eleverne, der var mest udfordrede i forvejen, har fået sværere ved at bestå dansk og matematik i 9. klasse.

Blandt eleverne, der lå i den laveste tredjedel i de nationale tests i læsning i 4. klasse, bestod 19,0 procent af folkeskoleeleverne ikke dansk og matematik i 9. klasse i 2023. Det er 4,8 procentpoint mere i forhold til årene 2016-2019.

”Vi har en stor udfordring med de fagligt udfordrede elever. Vi kan allerede se deres faglige udfordringer i 4. klasse, men får dem simpelthen ikke løftet i de efterfølgende skoleår. Løsningen er at satse på intensiv undervisning for de fagligt mest udfordrede elever,” siger Troels Lund Jensen.

Regeringen og et flertal i Folketinget afsatte med folkeskoleaftalen i marts 500 millioner kroner til en styrket indsats i dansk og matematik til de cirka 10 procent fagligt mest udfordrede elever på hver skole.

”Det er godt, at politikerne investerer i de fagligt mest udfordrede elever, men vores analyse viser, at det rammer skævt, når man fordeler pengene lige ud over landets skoler. Man burde i stedet investere pengene i de fagligt mest udfordrede elever på landsplan,” siger Troels Lund Jensen.

”Skolerne på Lolland har mere brug for pengene end skolerne i Gentofte,” siger Troels Lund Jensen.

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner

  • På landsplan er andelen af folkeskoleelever, der ikke får 02 i dansk og matematik steget fra 8,6 procent i 2016-2019 til 11,5 procent i 2023.

  • Fordelt på landsdele er der flest, der ikke får 02 i dansk og matematik i Vest-og Sydsjælland, Bornholm og Sønderjylland. Det er også i de landsdele, andelen er steget mest. Færrest fik under 02 i dansk og matematik i Østsjælland og Nordsjælland.

  • Fordelt på kommuner er der store forskelle. I kommunerne nord for København – Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Allerød og Hørsholm - var det kun 2-5 procent af eleverne, der ikke fik 02 i dansk og matematik. I Lolland Kommune bestod 34 procent ikke dansk og matematik.

  • Med folkeskoleaftalen investeres 500 millioner kroner i intensiv undervisning til elever med udfordringer i dansk og matematik. Men den lige fordeling af midlerne, rammer skævt. Aftalen tager ikke højde for de store geografiske forskelle.

  • I kommuner som Gentofte og Rudersdal, hvor kun 2-5 pct. af folkeskoleeleverne får under 02 i dansk og matematik, kan midlerne ikke gøre lige så meget gavn som i Lolland Kommune, hvor 34 procent af eleverne får under 02 i dansk og matematik.

 

Tabel: Flere får under 02 i dansk og matematik på tværs af landsdele

Tabellen viser andelen af folkeskoleelever i 9. klasse, der ikke bestod dansk og matematik i hhv. årene 2016-2019 og i 2023 fordelt efter landsdel.

Landsdel

Ikke bestået i årene 2016-2019

Ikke bestået 2023

Forskel (procentpoint)

Østjylland

7,2 pct.

9,5 pct.

 +2,3 procentpoint

Nordjylland

8,4 pct.

9,6 pct.

+1,2 procentpoint

Sydjylland

8,5 pct.

13,7 pct.

+5,1 procentpoint

Vest- og Sydsjælland

13, pct.

18,9 pct.

+5,9 procentpoint

Østsjælland

6,1 pct.

8,9 pct.

+2,7 procentpoint

Fyn

8, pct.

11,2 pct.

+3,2 procentpoint

Nordsjælland

6,6 pct.

9,3 pct.

+2,7 procentpoint

Byen København

9,1 pct.

10,4 pct.

+1,3 procentpoint

Vestjylland

7,2 pct.

10,8 pct.

+3,5 procentpoint

Københavns omegn

7,7 pct.

9,9 pct.

+2,2 procentpoint

Bornholm

11,5 pct.

25,5 pct.

+13,9 procentpoint

I alt

8,6 pct.

11,5 pct.

+2,9 procentpoint

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af Danmarks Statistiks registre

Tabel: Flere består ikke dansk og matematik i de fleste kommuner

Tabellen viser udviklingen i andelen af folkeskoleelever i 9. klasse, der ikke får mindst 02 i dansk og matematik, fra årene 2016-2019 til 2023.

Kommune

Ikke bestået i årene 2016-2019

Ikke bestået 2023

Forskel, samlet

Albertslund

13,9 pct.

20,0 pct.

+6,1 procentpoint

Allerød

2,4 pct.

3,9 pct.

+1,5 procentpoint

Assens

7,5 pct.

9,3 pct.

+1,8 procentpoint

Ballerup

6,4 pct.

9,8 pct.

+3,3 procentpoint

Billund

5,9 pct.

11,2 pct.

+5,3 procentpoint

Bornholm

11,6 pct.

25,5 pct.

+13,9 procentpoint

Brøndby

12,6 pct.

10,7 pct.

-1,9 procentpoint

Brønderslev

7,0 pct.

8,9 pct.

+1,9 procentpoint

Dragør

5,0 pct.

4,1 pct.

-0,9 procentpoint

Egedal

5,9 pct.

9,2 pct.

+3,3 procentpoint

Esbjerg

7,9 pct.

13,9 pct.

+6,0 procentpoint

Favrskov

6,8 pct.

8,9 pct.

+2,1 procentpoint

Faxe

11,3 pct.

18,2 pct.

+6,9 procentpoint

Fredensborg

3,8 pct.

8,9 pct.

+5,2 procentpoint

Fredericia

12,2 pct.

18,5 pct.

+6,3 procentpoint

Frederiksberg

7,2 pct.

8,2 pct.

+0,9 procentpoint

Frederikshavn

10,0 pct.

11,1 pct.

+1,1 procentpoint

Frederikssund

9,1 pct.

15,4 pct.

+6,3 procentpoint

Furesø

6,0 pct.

9,8 pct.

+3,8 procentpoint

Faaborg-Midtfyn

7,1 pct.

12,5 pct.

+5,3 procentpoint

Gentofte

1,7 pct.

2,3 pct.

+0,6 procentpoint

Gladsaxe

6,6 pct.

7,5 pct.

+0,9 procentpoint

Glostrup

9,5 pct.

13,6 pct.

+4,1 procentpoint

Greve

7,8 pct.

11,3 pct.

+3,4 procentpoint

Gribskov

12,4 pct.

13,5 pct.

+1,1 procentpoint

Guldborgsund

13,6 pct.

18,1 pct.

+4,5 procentpoint

Haderslev

9,6 pct.

16,0 pct.

+6,4 procentpoint

Halsnæs

14,3 pct.

17,5 pct.

+3,2 procentpoint

Hedensted

7,6 pct.

10,3 pct.

+2,7 procentpoint

Helsingør

8,7 pct.

7,7 pct.

-0,9 procentpoint

Herlev

9,6 pct.

8,2 pct.

-1,4 procentpoint

Herning

5,9 pct.

11,2 pct.

+5,3 procentpoint

Hillerød

6,5 pct.

11,2 pct.

+4,8 procentpoint

Hjørring

10,3 pct.

12,6 pct.

+2,4 procentpoint

Holbæk

12,8 pct.

18,5 pct.

+5,6 procentpoint

Holstebro

6,4 pct.

10,7 pct.

+4,3 procentpoint

Horsens

8,5 pct.

10,8 pct.

+2,3 procentpoint

Hvidovre

9,4 pct.

15,7 pct.

+6,3 procentpoint

Høje-Taastrup

13,0 pct.

15,1 pct.

+2,1 procentpoint

Hørsholm

1,9 pct.

4,3 pct.

+2,4 procentpoint

Ikast-Brande

8,3 pct.

13,6 pct.

+5,2 procentpoint

Ishøj

13,8 pct.

15,5 pct.

+1,7 procentpoint

Jammerbugt

8,9 pct.

12,2 pct.

+3,3 procentpoint

Kalundborg

16,2 pct.

20,3 pct.

+4,1 procentpoint

Kerteminde

5,3 pct.

9,1 pct.

+3,8 procentpoint

Kolding

3,8 pct.

10,4 pct.

+6,6 procentpoint

København

9,7 pct.

10,9 pct.

+1,1 procentpoint

Køge

6,3 pct.

9,6 pct.

+3,3 procentpoint

Langeland

17,4 pct.

17,0 pct.

-0,4 procentpoint

Lejre

6,4 pct.

11,8 pct.

+5,4 procentpoint

Lemvig

7,1 pct.

8,3 pct.

+1,2 procentpoint

Lolland

18,6 pct.

34,0 pct.

+15,4 procentpoint

Lyngby-Taarbæk

3,0 pct.

4,9 pct.

+2,0 procentpoint

Mariagerfjord

7,4 pct.

8,4 pct.

+1,0 procentpoint

Middelfart

6,2 pct.

10,9 pct.

+4,7 procentpoint

Morsø

13,8 pct.

14,0 pct.

+0,2 procentpoint

Norddjurs

9,4 pct.

8,5 pct.

-0,9 procentpoint

Nordfyns

10,7 pct.

13,0 pct.

+2,3 procentpoint

Nyborg

9,4 pct.

9,1 pct.

-0,3 procentpoint

Næstved

10,0 pct.

15,5 pct.

+5,5 procentpoint

Odder

7,2 pct.

10,1 pct.

+2,8 procentpoint

Odense

8,3 pct.

10,1 pct.

+1,8 procentpoint

Odsherred

13,4 pct.

24,8 pct.

+11,4 procentpoint

Randers

9,3 pct.

13,2 pct.

+3,9 procentpoint

Rebild

7,2 pct.

7,2 pct.

+0,0 procentpoint

Ringkøbing-Skjern

10,6 pct.

12,7 pct.

+2,1 procentpoint

Ringsted

11,6 pct.

26,4 pct.

+14,9 procentpoint

Roskilde

5,5 pct.

7,2 pct.

+1,7 procentpoint

Rudersdal

3,2 pct.

4,6 pct.

+1,4 procentpoint

Rødovre

7,3 pct.

11,0 pct.

+3,7 procentpoint

Silkeborg

5,2 pct.

5,8 pct.

+0,7 procentpoint

Skanderborg

4,5 pct.

7,0 pct.

+2,5 procentpoint

Skive

6,4 pct.

7,8 pct.

+1,5 procentpoint

Slagelse

10,9 pct.

12,6 pct.

+1,7 procentpoint

Solrød

3,7 pct.

5,5 pct.

+1,7 procentpoint

Sorø

11,5 pct.

16,5 pct.

+5,1 procentpoint

Stevns

9,0 pct.

11,8 pct.

+2,8 procentpoint

Struer

10,3 pct.

9,9 pct.

-0,5 procentpoint

Svendborg

6,8 pct.

14,3 pct.

+7,5 procentpoint

Syddjurs

7,1 pct.

11,9 pct.

+4,7 procentpoint

Sønderborg

10,4 pct.

18,0 pct.

+7,7 procentpoint

Thisted

8,2 pct.

11,8 pct.

+3,6 procentpoint

Tønder

14,2 pct.

17,9 pct.

+3,7 procentpoint

Tårnby

8,7 pct.

11,8 pct.

+3,1 procentpoint

Vallensbæk

4,7 pct.

8,0 pct.

+3,2 procentpoint

Varde

9,1 pct.

12,4 pct.

+3,3 procentpoint

Vejen

8,0 pct.

11,1 pct.

+3,1 procentpoint

Vejle

8,5 pct.

10,5 pct.

+2,0 procentpoint

Vesthimmerlands

11,4 pct.

8,5 pct.

-3,0 procentpoint

Viborg

6,6 pct.

10,4 pct.

+3,8 procentpoint

Vordingborg

18,7 pct.

23,2 pct.

+4,5 procentpoint

Aabenraa

8,8 pct.

15,3 pct.

+6,5 procentpoint

Aalborg

6,8 pct.

7,9 pct.

+1,1 procentpoint

Aarhus

7,5 pct.

10,0 pct.

+2,5 procentpoint

Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre

Læs analysen her

Kontakter

Links

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.

Følg pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye