Finans Danmark

Stærke regnskaber i 2023 overstråler flere års udfordringer med indtjeningen i bankerne

Del

Den danske banksektor opnåede en høj indtjening i 2023, som dog kun bringer den op på niveau med det øvrige danske erhvervsliv i forhold til at levere afkast til ejerne. De flotte regnskaber for 2023 kommer efter en årrække med så lav indtjening, at den har ligget under IMF’s pejlemærke for en sund banksektor. Det er konklusionen i en ny analyse fra Finans Danmark, der også viser, at hvis tabene på udlån havde været på normalt niveau, ville bankernes afkast til ejerne heller ikke i 2023 have nået pejlemærket.

Bankerne øgede deres indtjening betydeligt i 2023, primært som følge af et mere normalt rentemiljø efter en lang periode med lave nettorenteindtægter. Desuden har en robust dansk økonomi og favorable markedsvilkår givet positive kursreguleringer og lave nedskrivninger på udlån.

Ser man på årets resultat i forhold til forrentningen af egenkapitalen, altså det afkast ejere og aktionærer opnår på deres investering i bankerne, er den i 2023 øget til 12,4 pct. Det bringer bankerne på nogenlunde samme niveau som andre danske virksomheder.

Det er første gang siden 2017, at bankernes egenkapitalforrentning når et niveau, som Den Internationale Valutafond (IMF) har peget på, at banker som minimum bør præstere for på sigt at sikre en sund og robust banksektor. En sund indtjening kaldes da også bankernes første værn, der sikrer, at de er solide og kan understøtte familier og virksomheder, når samfundsøkonomien kommer i modvind.

Ifølge IMF* skal en bank kunne forrente sin egenkapital med mindst 10 pct. for at kunne betegnes som en sund bank. Er forrentningen under 10 pct. – men højere end 8 pct. – anses banken som udfordret. Hvis forrentningen er under 8 pct., anses banken som svag. Ifølge risikovurderingerne fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)** skal banker også præstere en egenkapitalforrentning på mindst 10 pct. for at ende i den grønne kategori.

”De sidste 10 års meget lave – ofte negative – renter i Danmark og i Europa har presset bankernes renteindtægter, der normalt er bankernes primære indtægtskilde. Som konsekvens har forrentningen af egenkapitalen i de fleste af de seneste syv år ligget på så lave niveauer, at den danske banksektor i forhold til IMF’s skala kan anses som udfordret eller svag. Det er en situation, vi også har set i de fleste andre europæiske lande. I kun to år ud af de seneste syv år har den danske banksektor haft en forrentning af egenkapitalen, som ifølge IMF kan kaldes sund”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Han understreger dog samtidig, at selv om danske banker fik et betydeligt indtjeningsefterslæb i årene med lave renter, har de samtidig opbygget kapital, så bankerne var rustet til at modstå udfordringer i økonomien. Det viser bl.a. de stress-test, som Nationalbanken og Den Europæiske Bankmyndighed EBA løbende udfører på danske banker.

Men det ændrer ikke ved, at sektorens indtjening i perioden har været så lav, at det har vakt bekymring hos de finansielle myndigheder, både herhjemme og i udlandet. F.eks. advarede direktøren i Finanstilsynet i 2019 om, at det usædvanligt lave rentemiljø var med til at kvæle bankerne langsomt, og at udsigterne for den danske banksektor var alvorlige. Derfor har bankerne arbejdet hårdt og fokuseret på at styrke indtjeningen.

Historisk lave nedskrivninger på udlån kan ikke vare ved

Det gode resultat for 2023 skal ses i sammenhæng med, at bankernes tab på udlån fortsat er på et meget lavt niveau som følge af en stærk dansk økonomi og robuste virksomheder. Men de lave tab afspejler ikke en normal situation og kan derfor ikke forventes at vare ved.

Ifølge Finanstilsynet er den gennemsnitlige tabsprocent set over en 50-årig periode (1969-2019) på hhv. 0,86 pct. af udlån og garantier for pengeinstitutter og 0,15 pct. for realkreditinstitutter. Hvis der havde været nedskrivninger på udlån i 2023, som svarer til en mere normal situation, så ville forrentningen af egenkapitalen i 2023 dermed have ligget på omkring 9 pct. og ikke de aktuelle 12,4 pct.

Med andre ord: Hvis bankerne havde haft tab på udlån på bare et gennemsnitligt niveau, ville sektoren - selv med den øgede indtjening i 2023 - ikke have nået IMF’s pejlemærke for en sund forrentning af egenkapitalen på mindst 10 pct.

Men trods bedre udsigter for dansk økonomi er det fortsat usikkert, om vi har set det fulde gennemslag af rentestigningerne. Mange virksomheder befinder sig fortsat i et krydspres mellem både højere renter og højere lønninger. Derfor må der forventes større nedskrivninger på udlån til særligt små virksomheder.

”Det er afgørende, at bankerne har en sund indtjening, så de kan stå imod og være der for danskerne i nedgangstider, hvor tabene vil vokse markant.  Og det er vigtigt, at bankernes forretningsmodel er konkurrencedygtig og robust, så sektoren fortsat kan løfte sine samfundsopgaver og fastholde tilliden hos kunder, investorer og ratingbureauer”, siger Niels Arne Dam.

* IMF Global Financial Stability Report October 2017 (note 5 s. 11).

** EBA Dashboard - Q4 2023.pdf (europa.eu) (s. 3)

Læs hele nyheden her

Finans Danmark

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

www.finansdanmark.dk

Følg pressemeddelelser fra Finans Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Finans Danmark

Der er fuld fart på de digitale svindlere – alle gode ideer til at stoppe dem er i spil21.5.2024 09:05:00 CEST | Pressemeddelelse

I 2023 udgjorde den samlede digitale svindel i Danmark 627 mio. kroner. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Nationalbank. Og netop nu ser vi mange sager om svindel i internethandlen. De kriminelle holder aldrig fri, og derfor arbejder Finans Danmarks Svindel Task Force på højtryk for at samle alle de ideer, der er til at stoppe svindlen. Task Forcen hører også gerne fra dig.

Antallet af sager om kærlighedssvindel falder drastisk – men mørketallet er stort18.5.2024 08:05:00 CEST | Pressemeddelelse

Kriminelle bruger falske profiler, og udgiver sig for at søge venskab eller kærlighed. I virkeligheden er de blot ude efter penge. Mens landets banker i 2022 kunne registrere, at kriminelle havde forsøgt at svindle sig til næsten 50 mio. kroner på denne måde, så faldt det beløb i 2023 til knap det halve. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Der ligger dog et mørketal bag, da ofre for kærlighedssvindel ofte holder deres tab hemmeligt. Også for banken.

Danskerne er i tvivl om etikken i private forsvarsinvesteringer17.5.2024 07:08:45 CEST | Pressemeddelelse

Krigen i Ukraine har fået de europæiske lande til at opruste i et omfang, der kræver store investeringer fra både staterne og private aktører. Den finansielle sektor er klar til at understøtte dette. Når det kommer til danskernes investeringer, er mange dog i tvivl om, hvorvidt investeringer i forsvarsindustrien er etisk forsvarlige eller ej. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Krigen i Ukraine har dog gjort, at et flertal af danskerne er blevet mere positive.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye