Tænketanken Prospekt

Ny analyse: Danske småbørnsfamilier ligger i top med fuldtidsarbejde

Del
Historiker, ph.d. Christian Egander Skov
Historiker, ph.d. Christian Egander Skov

Andelen af danske småbørnsfamilier, hvor begge forældre arbejder fuldtid, er på 69 pct. Det placerer Danmark i top seks i OECD. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Prospekt.

Analysen er udarbejdet af historiker, ph.d. Christian Egander Skov, og resultaterne af analysen taler direkte ind i den verserende debat om arbejdstid og og lave fødselstal, ifølge Egander Skov:

”Vi kan ikke undgå at bemærke, at der på det seneste er blevet rykket lidt mere end rigeligt i børnefamilierne. Og fra regeringen bliver rykket i to forskellige retninger. Fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er der et ønske om at danskerne skal arbejde endnu mere. Fra Lars Løkke og Moderaterne er der en erkendelse af, at danskerne ikke får nok børn. Men det kan være, at de to ønsker ikke er kompatible med hinanden, når man i vores analyse kan se, at andelen af børnefamilier hvor begge forældre arbejder fuldtid, i forvejen er på hele 69 pct,” udtaler Christian Egander Skov.

Analysen viser yderligere, at hvis man ser på andelen af fuldtidsbeskæftigede personer i det hele taget i Danmark, så indtager Danmark en 16. plads ud af 38 i OECD. Men hvor forældre i andre OECD-lande i mindre grad arbejder fuldtid, når de stifter familie, så fortsætter danske forældrepar deres fuldtidsbeskæftigelse.

På den baggrund er det meget at bede danske familier om at arbejde endnu mere, som regeringen ønsker, hvis vi også skal have tid til vores børn og lyst til at stifte familie, mener Christian Skov:

"Når arbejdsbyrden hviler relativt tungest på børnefamilierne, er det helt enkelt mindre attraktivt at stifte familie og sætte børn i verden. Populært sagt kan man sige, at hvis samfundet er skruet sammen på en måde, der gør det relativt uattraktivt at få børn, så er der en god chance for, at mange vil reagere på det ved netop ikke at få børn. I bedste fald færre børn."

Hele analysen kan læses hos Tænketanken Prospekt.

Kontakter

Om Tænketanken Prospekt

Prospekt er Danmarks nye værdipolitiske tænketank. Med udgangspunkt i den kristne-humanistiske kulturtradition arbejder vi for at styrke forudsætningerne for det gode samfund og den ansvarlige borger.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken Prospekt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken Prospekt

Morten Jarlbæk Pedersen tiltræder som adjungeret rådgiver for Tænketanken Prospekt10.4.2024 12:45:27 CEST | Pressemeddelelse

Morten Jarlbæk Pedersen tiltræder som adjungeret rådgiver hos Tænketanken Prospekt frem til 1. juni 2025. Jarlbæk Pedersen er ph.d. i statskundskab med særligt fokus regulering og lovbehandling i Danmark, som også skal være omdrejningspunktet for tilknytningen til Prospekt. Her skal Morten Jarlbæk være ansvarlig for projektet Den defekte lovmaskine, som sætter fokus på lovbehandlingen i Danmark. Ifølge Jarlbæk kører den danske lovmaskine for stærkt, for uigennemskuelige og uden den nødvendige inddragelse af relevante parter: "Flere og flere danskere resignerer over for et politisk system, hvor uigennemsigtigheden opleves som total, og hvor lovmaskinen kører for fuld damp. Resultatet er folkelig afkobling, der udfordrer det demokratiske medborgerskab," udtaler Morten Jarlbæk. I forbindelse med projektet vil Jarlbæk blandt andet sætte gang i den offentlige samtale om den defekte lovmaskine gennem bogudgivelser, notater og arrangementer. ”Jeg har kendt Morten Jarlbæk i mange år som en fag

Ny rådgiver med fokus på dydsetik8.4.2024 12:25:26 CEST | Pressemeddelelse

Tænketanken Prospekt udvider sin medarbejderstab med ny rådgiver inden for etikprogrammet. Alexander Sokol, der flere gange har gjort sig bemærket i dagspressen med skarpe debatindlæg, bliver tilknyttet Prospekt som rådgiver for projektet Dyd, dannelse og liberalisme, som ligger under programmet for etik og værdibaseret udvikling. Sokol er ph.d. i statistik og har en erhvervsbaggrund som blandt andet chefanalytiker i Nordea og senest som selvstændig konsulent. Han har foruden sit arbejde som selvstændig, deltaget aktivt i den offentlige debat om etiske emner. Udover arbejdet med projektet dyd, dannelse og liberalisme, vil Sokol blandt andet producere notater, stå for en bog om dydsetikken, og være ansvarlig for arrangementer, der skal sætte fokus på dydsetikkens betydning. Sokol er dermed en væsentlig oprustning i Prospekts arbejde med at sætte fokus på dydsetikken, som har set en genkomst i de senere års politiske debat og i den politiske filosofi. ”Hos Prospekt glæder vi os til samar

Nyt notat: Vi har brug for en folkelig fornyelse af velfærdssamfundet18.3.2024 15:02:33 CET | Pressemeddelelse

I regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark formulerede SVM-regeringen en vision om at bevæge Danmark fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med mere lokal frihed, selvbestemmelse og forandringskraft. Med udspillet til en reform af ældreområdet primo 2024 tager visionen form. Seniorrådgiver, dr.phil. Michael Böss argumenterer i dette notat for, hvordan en udvikling i retning af velfærdssamfund må være et centralt element i styrkelsen af det folkelige fællesskab i Danmark: "Der bør næppe herske tvivl om, at den danske velfærdsmodel er trængt i disse år. Selv om der er blevet gennemført reformer, siden den meget kostbare bistandslov blev vedtaget i 1976, er den stadig dyr og svær at finansiere i et samfund, der gennemgår større demografiske forandringer med færre unge til at betale for stadig flere ældres velfærd og nye borgere, som fra begyndelsen ikke blevet tilstrækkeligt informeret om den samfundskontrakt, det offentlige velfærdssystem forudsætter. Men udfordringerne til den er ikke

Åndsfriheden er i krise på de danske universiteter23.2.2024 12:23:38 CET | Pressemeddelelse

Åndsfriheden er i krise på de danske universiteter. Årsagen er den revolution som blev indledt med den store universitetsreform i 2003. Dette er hovedpointen i en ny bog fra Thomas Aastrup Rømer, ph.d. og seniorrådgiver i Tænketanken Prospekt med særligt ansvar for uddannelsespolitik og pædagogik. Bogen hedder Universitetet og dets fjender og udkommer på forlaget Klim 23. februar Ifølge Thomas Aastrup Rømer tog revolutionen tog den faglige og institutionelle autoritet fra de videnskabelige samfund. I stedet gav man magten til nye bestyrelser, hvor der var flertal af eksterne erhvervs- og organisationsinteresser. Et andet element i revolutionen var udviklingen af nye ledelsessystemer, der fik stor magt over det videnskabelige liv. Thomas Aastrups Rømers siger om det nye universitet: ”Revolutionen i 2003 skabte konkurrencestatens universitet, som desværre er det egentlige universitetets modsætning. Efter 2003 var det ikke længere sandhedskærlighed og kritik, som blev belønnet, men derimo

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye